This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up Marco Kroon reikt DIG uit aan Unifiller


Op 27 juni ontving Libanonveteraan Gerno Boes zijn Draaginsigne Gewon- den (DIG) uit handen van ridder Mili- taire Willemsorde Marco Kroon. De uitreiking vond plaats in het vetera- neninloophuis de Veldpost in Amster- dam. Boes wist dat hij een DIG zou krijgen, maar wilde die eigenlijk niet uit handen van een voor hem onbekend iemand, zoals de burgemeester, ontvan- gen. Eugene Sandel van de Veldpost gaf aan dat de uitreiking wel in het inloop- huis kon plaatsvinden en hij regelde dat Marco Kroon het insigne zou opspelden. Boes’ vrienden en familie waren aan- wezig, evenals een afvaardiging van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. De aanwezigheid van Marco Kroon was een grote verrassing voor Boes. Het was dan ook een zeer emotioneel moment, laat Sandel weten. Tijdens de uitreiking was het nummer de Speeltuin van Marco Borsato te horen. Sandel: “Gerno, draag je DIG met trots, gewond is niet versla- gen!” (LvD)


Vlnr: Eugene Sandel, Gerno Boes en Marco Kroon. Foto: Karin Stroo


Van Woerkom toch geen Nationale ombudsman


De vertrekkende ANWB-directeur Guido van Woerkom wordt toch niet de nieuwe Nationale ombuds- man, tevens Veteranenombudsman. Dat bleek kort na het ter perse gaan van Checkpoint 5-2014. Na alle commotie over zijn discriminerende uitspraak over Marokkanen en later ook over zijn vertrekpremie bij de ANWB besloot Van Woerkom af te zien van zijn benoeming. Wie nu Alex Brenninkmeijer opvolgt, is ondanks een gelekt lijstje met namen nog niet bekend. Tot er een opvolger is benoemd, blijft Frank van Dooren waarnemend Nationale ombudsman. (JR)


Veteranennota


De Veteranennota werd in de Tweede Kamer bij de jaarlijkse bespreking aan de vooravond van veteranendag op 23 juni goed ontvangen. Met het net geopende Veteranenloket en de aankondiging dat het Veteranenbesluit (de uitvoeringsre- gels voor de Veteranenwet) op veteranendag in zou gaan, was daar ook alle reden voor. Er waren veel complimenten, maar er klonk ook enige kritiek, met name op de trage behandeling van veteranenklachten. Daarbij werd ook gerefereerd aan de klachten daarover die vlak daarvoor werden geventileerd door waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren, tevens Veteranenombudsman. Ange- lien Eijsink, Defensiewoordvoerder van de PvdA en initiatiefnemer van de Vete- ranenwet, vroeg wat het ministerie hieraan gaat doen.


Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert zegde toe dat met de reorgani- saties ook de procedures bij dit soort klachten worden aangepakt, met strakkere protocollen als het gaat om registratie, bevestigingsbrieven en behandeltermij- nen. Ook de kwestie van de meer dan driehonderd bezwaarschriften van vetera- nen die na een keuring volgens het PTSS-protocol hun militair invaliditeitspen- sioen (MIP) verlaagd zagen worden, kwam aan de orde. De minister gaf aan dat de afwikkeling daarvan individueel zal gebeuren, maar ‘geen zeven jaar zal gaan duren.’


Daarmee doelde zij op de net afgeronde regeling schadevergoeding voor vete- ranen waarover vanaf 2007 met de militaire vakbonden is onderhandeld. Deze regeling is op 5 juli eindelijk in werking getreden en komt er kort samengevat op neer dat oorlogs- en diensslachtoffers waarbij een aandoening met dienstverband is vastgesteld na het bereiken van een medische eindtoestand recht hebben op een volledige vergoeding van de schade die zij ten gevolge van die aandoening lijden. Daarbij geldt wel dat er sprake moet zijn van minimaal 10 procent invali- diteit. (FL)


6 JULI-AUGUSTUS 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66