This page contains a Flash digital edition of a book.
NEDERLANDERS IN HET FRANSE VREEMDELINGENLEGIOEN IN DE EERSTE WERELDOORLOG


‘Door de gierende kogels H


1914. De Eerste Wereldoorlog breekt uit. Duizenden Nederlanders vertrekken naar een van de oorlogvoerende landen om mee te vechten. Kranten berichten enthousiast over hun lotgevallen. Het gaat mogelijk om wel 5000 landgenoten. Onder hen ook veel vrijwilligers van het Franse Vreemdelingenlegioen.


Door: Rende van de Kamp


Speciale regimenten Nadat eind juli 1914 de Fransen de


buitenlanders die in Frankrijk ver- bleven vroegen dienst te nemen, werden de rekruteringsbureaus bestormd door grote aantallen vrijwilli- gers. Alleen al in 1914 meldden zich 44.000 buitenlanders van 51 nationaliteiten voor dienst in het Legioen. Niet alleen buitenlan- ders die al in Frankrijk woonden, maar ook uit het buitenland kwa- men mensen speciaal om zich aan te melden. De aantallen waren zo enorm dat er speciale regimenten werden opgericht die wer- den ingedeeld bij het Vreemdelingenlegioen. Contracten waren voor de duur van de oorlog en niet, zoals gebrui- kelijk in het Legioen, voor vijf jaar. Ook veel Nederlanders meld-


De Nederlander Arthur Knaap, over wiens lotgevallen in het Vreemdelingenlegioen een film wordt gemaakt. Foto: familie Ketting


den zich aan, maar hoeveel het er precies waren, kan niet meer worden achterhaald. Het hoogst genoemde aantal Nederlanders in het Legioen is 1400, het laagste 215. Het Legioen zelf noemt over deze periode 222 Nederlandse legionairs. Het is zelfs


12 JULI-AUGUSTUS 2014


oewel tijdens dit eer- ste mondiale conflict Nederlanders dienden in de legers van bijna alle


meevechtende landen, waren de aantallen vrijwilligers in het Franse Vreemdelingenlegioen het grootst. Frankrijk was voor velen een toe- vluchtsoord geweest met artistieke en politieke vrijheid. Schrijvers, musici en schilders uit vele landen woonden in Parijs. Onder hen was de animo groot om iets te doen voor hun adoptieland.


niet bekend hoeveel Nederlanders sneuvelden in de modder van Noord- Frankrijk. De aantallen die worden genoemd, variëren van 200 tot 900.


Verschrikking


Arthur Knaap, een Nederlander van Indische afkomst, had zich ook gemeld. Hij schreef regelmatig brie- ven. Hoewel hij zijn brieven richtte aan zijn vriendin Mies, was het ook de biecht van een verdoemde soldaat die aan het papier werd toever- trouwd. Knaap: ‘Iedereen was in de loopgraaf en wij bereidden ons voor tot den stormloop. Eenige minuten later is het onze beurt. Ik hijsch me op, val met het gezicht in de modder, sta op, glijd nog eens uit, alle angst is verdwenen. De eerste golf hypno- tiseert mij, ik kan mijn ogen niet van haar afwenden, en voort gaan wij,


‘I have a rendez- vous with death’


als jonge dieven die men loslaat. De eersten hebben de vijandelijke loop- graaf bereikt, als plotseling boven onze hoofden, sst-boem, vliegen de shrapnells uiteen. Het gordijnvuur, te laat; wij zijn al voorbij. Maar gin- der, rechts, hoor ik een regelmatig en onophoudelijk tak-tak-tak, in een razend tempo. Hier en daar vallen sommige blauwe vlekken, hoe lan- ger hoe meer. Om mij heen slaan de kogels in den grond met een doffen slag, en een beetje modder spat dan op. De mitrailleuse schijnt onbereik- baar te zijn.’ Over de lotgevallen van Knaap wordt momenteel een film gemaakt, die later dit jaar verschijnt (zie ook Checkpoint 2-2014). Karel Heijting was ook een Indische Nederlander en was bovendien een bekende voetballer. Hij voetbalde bij HVV, Haagsche Voetbal Ver-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66