This page contains a Flash digital edition of a book.
HAWK


Huis Doorn wordt bijna geheel gerund door een grote groep vrij- willigers. Nederlof zelf reageerde twee en een half jaar geleden op een oproepje in de krant. Als vrijwilliger moet je in ieder geval een dagdeel per week beschikbaar zijn. “Zeker met de realisatie van het nieuwe museum is dat wel vaker.” De kolo- nel b.d. is sinds 1997 met functi- oneel leeftijdsontslag. Net daarna schreef hij een boek over de Groepen Geleide Wapens (GGW) in Duitsland tussen 1960 en 1995. Zelf zat hij in die periode achttien jaar in Duits- land, onder meer als commandant van 327 Squadron in Blomberg. Nederlof kwam in 1961 bij de lucht- macht als kort verband vrijwilliger. In ’63 ging hij naar de Verenigde Staten om opgeleid te worden voor de Geleide Wapens, in dit geval het HAWK luchtafweersysteem. “Ik was in Blomberg geplaatst bij 3 GGW als Battery Control Officer. We draaiden continudiensten om de HAWKS te bemannen. De paraatheid was hoog, we konden binnen vijf minuten reage- ren als het nodig was. Ik denk dat veel Nederlanders niet weten hoe goed ze in die tijd verdedigd werden.”


Turkije


Later volgde Nederlof een opleiding voor de Patriot, de opvolger van de HAWK, wederom in de Verenigde


Staten. Daarna leidde hij met een team het operationeel personeel in Duitsland op om ermee te werken. In 1988 werd hij commandant van 3 GGW en in die functie werd hij in 1991 ingezet tijdens de Eerste Golf- oorlog in Turkije. “De 5e groep uit Stolzenau ging ons voor, die hoorden het op 11 januari en ze vertrokken op de 16e. Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel. Wij wisten dat wij hen zouden aflossen.” Ze werden gestationeerd op het vliegveld van Diyarbakir, om de stad, het vliegveld en het NAVO- hoofdkwartier te beschermen tegen eventuele Scud-raketten die Irak kon afvuren op Turkije. Dat land was niet betrokken bij de oorlog, maar de Ame- rikaanse bommenwerpers stegen wel op vanuit Turkije. “De wapensyste- men stonden op een vliegbasis opge- steld. Alles binnen de hekken, want er was dreiging vanuit de Koerden. We werden beveiligd in de hotels en als we aan het werk gingen, werden we geëscorteerd door de Turkse politie. Er is nooit iets gebeurd.” Wel was er regelmatig Scud-alarm. De Patriots stonden continu op de hoogste paraatheid. “De Amerikanen hielden het hele gebied in de gaten met satellieten, als er een Scud werd afgevuurd, dan signaleerden zij dat. Op de vuurleidingscentrale hadden we een luidspreker die ineens tot leven kwam en een Scud-waarschu-


Rinus Nederlof op het landgoed van Huis Doorn. Foto: Birgit de Roij


wing gaf. Dan wist je nog niet in welke richting de raket zou gaan, dat duurde twee minuten. Dan kwam er een berekening zodat we wisten waar hij terecht zou komen. Dat is nooit bij ons in de buurt geweest, maar die dreiging was er wel. Dat was een spannende tijd. Bovendien zaten we daar toen de grondoorlog begon en Irak werd binnengevallen. Het was niet heel waarschijnlijk dat Turkije erbij betrokken zou raken, maar je weet het nooit.” Uiteindelijk zat Nederlof zeven weken in Turkije, maar van tevoren wisten ze natuurlijk niet hoe lang de oorlog ging duren en hoe ernstig het zou worden. De Nederlandse Patriots die nu in Turkije gestationeerd zijn, staan er al anderhalf jaar. “Het ver- trek was het moeilijkste moment, ook voor mij persoonlijk. Dat je tegen je gezin zegt: nou ik ga. Jullie zien me wel een keer terug. Als je daar eenmaal bent, wordt je overstelpt met drukte en bezigheden, dan valt het mee. En er werd veel gedaan om het thuisfront op de hoogte te hou- den van de situatie. Uitgezonden worden hoort bij je werk. Het is niet leuk, maar je hebt jarenlang geoe- fend, getraind, bent opgeleid. Dan wil je ook wel eens laten zien dat je het kan. In die zin was het een belangrijke ervaring.”


JULI-AUGUSTUS 2014 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66