This page contains a Flash digital edition of a book.
Info: Stichting Militaire Pres- tatietocht te Paard (MPTTP), Simon Vestdijkstraat 23, 6708 NW Wageningen, tel: 06-43008629.


6V05 Op 13 september 2014 wordt een duikevenement gehouden voor veteranen, hun partners, kinderen, familie, vrienden en geïnte- resseerden op de duikplaats Zandeiland 4 in Vinkeveen. Deze dag zal in het teken staan van veteranen. Het doel is om het werk van veteranen wereldwijd tij- dens de verschillende vre-


desmissies bekend te maken bij een groter publiek. Veel veteranen doen hun werk onder het waterop- pervlak, op deze dag zal daar ook een expositie over gehouden worden op het duikterrein. Aan deze dag zal medewerking worden verleend door een team van de Defensie duikgroep, een team brandweerduikers en duikteam IJmond. Info en opgave voor deelname aan deze dag via e-mail: info@ discoverydivers.nl, website: www.discoverydivers.nl. 6V06 Voor zijn inzet om het


verleden levend te houden en zijn vrijwillige activitei- ten is Gerrit van Faassen op zaterdag 31 mei tijdens de lokale veteranendag in Har- denberg onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nas- sau. Van Faassen is een van de initiatiefnemers van de veteranendag in de gemeente Hardenberg. Ook was hij actief voor de stichting die het Indiëmonument in Har- denberg beheert en onder- houdt. Daarnaast schreef hij periodiek bijdragen over het werk van de stichting en verhalen over het verleden


voor weekblad De Toren en zette hij zich in om de naam van een gesneuvelde Korea- veteraan op een plaquette van een monument in Lutten vermeld te krijgen. Info: R. Gritter, e-mail:


roelgritter@gmail.com.


Correctie en aanvullingen 5T03 de foto behorende bij de expositie Routes of Liberation is 5V05 5V02 de foto behorende bij de tentoonstelling Gevleu- gelde Vrijheid, de Tweede Wereldoorlog in de lucht is 5T03


Contactdag voor KMar-veteranen en oud-KMar-personeel


In het jubileumjaar van de Koninklijke Marechaussee vindt op vrijdag 3 oktober de speciale contactdag plaats op de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn. De dag bestaat uit twee delen: in de ochtend staat het programma in het teken van de vertrouwde Vete- ranendag KMar met kranslegging en nasimaaltijd en vanaf 14.00 uur is op dezelfde locatie de reünie voor alle oud-KMar-medewerkers.


In de ochtend van 3 oktober is alweer de 15e Veteranendag KMar. De postactieve veteranen ontvangen de aanmeldstrook op de adresdrager van deze Checkpoint. Veteranen in actieve dienst kunnen het aanmeldingsformulier opvragen, e-mail: veteranendag.kmar@mindef.nl. Het daarna toegestuurde programma dient als toegangsbewijs voor de kazerne. Het programma ziet er als volgt uit: 09.30-10.45 uur: ontvangst, 10.45 uur: opening, 11.15 uur: herdenkingsplechtigheid voor gevallen en overleden veteranen bij het monument voor de hoofdingang, 12.30-13.30 uur: nasimaaltijd. Vegetarisch of zoutarm? Dit graag bij binnenkomst bij de ontvangstbalie aangeven. Tussentijds krijgen de veteranen ruimschoots de mogelijkheid om de veteranenbanden aan te halen en te ver- stevigen. Er is weer veel te beleven en te zien, dit alles gegoten in een feestelijk jasje van tweehonderd jaar KMar. Om 14.00 uur vangt de reünie aan voor allen die ooit bij de KMar hebben gewerkt als militair – dus ook de dienstplich- tigen en het beroepspersoneel dat een bepaalde tijd heeft gediend – of als burger.


56 JULI-AUGUSTUS 2014


Gezellig onderonsje met de oud-dominee (l) bij de Veteranendag KMar 2013. Foto: Ron Burgerink


Parkeren


De bezoekers van het ochtendprogramma kunnen parkeren nabij de hoofdingang van de kazerne. De middagreünisten dienen gebruik te maken van de parkeermogelijkheid van de Apenheul tegenover de Burgemeester Roosmale Nepveulaan 29 te Apeldoorn. Gedurende de gehele dag worden pendelbus- sen ingezet naar en van de kazerne van deze parkeerplaats. De organisatie zet eveneens bussen in van en naar het centraal station, ook voor de veteranen. Bij de ontvangstbalie ontvangen alle deelnemers drie consumptiebonnen per individu. Aan het eind ontvangt eenieder een herinneringspresentje aan 200 jaar KMar op vertoon van de ‘tegoedbon’ die deelnemers even- eens ontvangen bij de ontvangstbalie. Militairen en burgers in werkelijke dienst van de KMar ontvangen hetzelfde presentje enkele weken later op de Wapendag. Het wordt vast weer een schitterende dag.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66