This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies 6R01 Reünie 6 RS.


Datum: 20 augustus 2014. Locatie: Zalencentrum Van Bussel te Deurne. Info: Kees de Gooijer, tel: 040-2264124, e-mail: cdgsr@xs4all.nl.


6R02 Regimentsdag 44 Pantse- rinfanteriebataljon RI JWF. Datum: 28 augustus 2014. Locatie: Wilhelminaplein te Leeuwarden (defilé), aan- sluitend in het Wapen van Leeuwarden, Zaailand 92, 8911 BN Leeuwarden. Info: 44 Pantserinfanterieba- taljon RI JWF, t.a.v. Sectie S1 / JWF-vereniging, Postbus 10100, 8330 KA Steenwijk, tel: 0521-347202, e-mail: info@jwfvereniging.nl.


6R03 Reünie 44 (NL) MECHBAT SFOR-9 (A-, B- en SS Vostcompagnie).


Datum: 30 augustus 2014. Locatie: Johannes Postka- zerne te Havelte.


Info en aanmelding via web- site: www.jwfvereniging.nl of Facebook:


facebook.com/RIJWF.


6R04 Reünie spoorweg- veteranen, aansluitend herdenking (zie 6H05). Datum: 30 augustus 2014. Locatie: Kumpulan Bron- beek te Arnhem.


Info (bekende adressen van SHBSS ontvangen meer info over deze dag): Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS), Postbus 121


6880 AC Velp, e-mail: info@ shbss.nl, tel: 06-31175596 (op werkdagen 19.00-21.00 uur), website: www.shbss.nl.


6R05 Reünie Zeeverkeers- organisatie.


Datum: 2 september 2014. 54


Locatie: Den Helder. Info en aanmelding (uitslui- tend via e-mail):


zeeverkeer75jaar@gmail.com.


6R06 Reünie Provide Care 1994.


Datum: 13 en 14 september 2014.


Locatie: de Basis te Doorn. Info: Roy Schuurmans, tel: 06-83995099, aanmelding (vóór 15 aug) via e-mail: hallo@veteraanenthuisfront.nl.


6R07 Reünie Echo Cie 6e Inf. Bataljon Ned. Nieuw-Guinea, Groote Beer-gangers 1960, Sorong.


Datum: 18 september 2014. Locatie: Kumpulan Bron- beek te Arnhem.


Info en aanmelding (vóór 30 aug): Theo Kersten, Knap- pert 6, 5446 BA Wanroij, tel: 06-20490775, e-mail: theokersten5@live.nl.


6R08 Reünie: 2-41 RVA. Datum: 18 september 2014. Locatie: legerplaats Olde- broek te ’t Harde.


Info en aanmelding (vóór 1 sept): Leo Kradolfer, tel: 0412-648190.


6R09 Reünie 43e Genie Veld Compagnie.


Datum: 26 september 2014. Locatie: Kumpulan Bron- beek te Arnhem.


Info en aanmelding (vóór 1 sept): Eefje Spies, tel: 06-40544936 of Henk van der Ven, tel: 0229-420767.


6R10 Reünie Tijger Brigade (alle onderdelen).


Datum: 27 september 2014. Locatie: Van Brederode/ Lunettenkazerne te Vught. Info en aanmelding (via inschrijfformulier):


Marianne Pragt-Lankhuizen, Schakelpad 12, 3192 JH Hoogvliet, tel: 010-4382758


JULI-AUGUSTUS 2014


of 06-25278220, e-mail: marianne.lankhuizen@ gmail.com.


6R11 Reünie VVRTT, voor Bos- nië- en UNPROFOR-veteranen. Datum: 27 september 2014. Locatie: ECHOS Home de Landing te Schaarsbergen. Info: Vereniging Veteranen Regiment Technische Troe- pen (VVRTT), secretariaat: tel: 026-3811606, e-mail: secretarisvvrtt@live.nl, website: www.vvrtt.nl.


6R12 Reünie Bond van Wapen- broeders OVV KNR. Datum: 7 oktober 2014. Locatie: Van Ghentkazerne te Rotterdam.


Info en aanmelding (vóór 31 aug): J.C. Saarloos, Uiter- waard 40, 2716 VB Zoe- termeer, tel: 079-3168862, e-mail: jcsaarloos@casema.nl.


6R13 Reünie WU-klasse, echt- genotes en partners zijn van harte welkom.


Datum: 7 oktober 2014. Locatie: Marine Etablisse- ment te Amsterdam. Info en aanmelding (vóór 20 september): RZN, Postbus 37670, 1030 BH Amsterdam, e-mail: rznamsterdam@ gmail.com, website: www.rznamsterdam.nl.


Herdenkingen 6H01 Herdenking einde


Tweede Wereldoorlog. Datum: 15 augustus 2014. Locatie: de Boompjes te Rotterdam (aanvang: vanaf 10.00 uur).


Info en aanmelding: Stich- ting Herdenking 15 augus- tus 1945, regio Rotterdam, e-mail: mieke.huijsman- engelberts@kpnmail.nl, website: www.herdenking- 15augustus.nl.


6H02 Herdenking alle omge- komen burgers en militairen tijdens WO II, de Indonesische revolutie en de conflicten om Nieuw-Guinea.


Datum: 15 augustus 2014. Locatie: Indië- en Nieuw- Guineamonument 1941-


1962, Park Eekhout te Zwolle (aanvang: 19.00 uur). Info: Comité Herdenking 15 Augustus Zwolle, p/a Lau- wers 9, 8032 ZA Zwolle, tel: 038-4541362.


6H03 Herdenking alle slacht- offers van de Japanse onder- drukking in Zuidoost-Azië gedurende de Tweede Wereld- oorlog.


Datum: 15 augustus 2014. Locatie: Indisch Monument, professor Teldersweg te Den Haag (intreden vaandel: 12.00 uur, aanvang herden- king: 12.30 uur, defilé: 13.30 uur).


Info: Stichting Herdenking 15 Augustus 1945, Land- goed Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem, tel: 026-3616599, e-mail: info@ indieherdenking.nl, website: www.indieherdenking.nl.


6H04 Herdenking gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen in Ned.-Oost-Indië.


Datum: 29 augustus 2014. Locatie: de Goede Herder- kerk te Terneuzen (aanvang plechtigheid: 14.00 uur, aansluitend kranslegging bij het monument, na afloop is er een informeel samenzijn in verzorgingshuis Bachten Dieke).


Info: Secretariaat Oost-Indië Monument Zeeuwsch- Vlaanderen, J. Schrier, tel: 0115-696917, e-mail: schrier@zeelandnet.nl.


6H05 Herdenking slachtoffers van de Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg. Datum: 30 augustus 2014. Locatie: Drie-Pagodenmonu- ment op Landgoed Bronbeek te Arnhem (ontvangst: 10.00 uur, ceremonie: 11.15 uur). Info (bekende adressen van SHBSS ontvangen meer info over deze dag): Stichting Her- denking Birma-Siam Spoor- weg en Pakan Baroe Spoor- weg (SHBSS), Postbus 121, 6880 AC Velp, e-mail: info@ shbss.nl, tel: 06-31175596 (op werkdagen 19.00-21.00 uur), website: www.shbss.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66