This page contains a Flash digital edition of a book.
De vele toeschouwers langs de kant zagen dat dit jaar in plaats van een hele delegatie uit protest slechts één motorrijder meereed met het veteranendefilé. Voorafgaand aan de veteranendag was door burgemeester Van Aartsen van Den Haag, tevens lid van het Comité Nederlandse Vete- ranendag, een verbod uitgevaardigd op het meerijden van de Veterans MC in hun clubkleuren. Daarom reed alleen de voorzitter van de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders Henk van Boxtel mee met het defilé (zie ook kader).


Morgenster


Behalve voor Dutchbat werd er tijdens het defilé dit jaar door het publiek extra hard geklapt voor de Nieuw-Guineaveteranen. Ongetwij- feld te danken aan het gedoe vooraf over het niet mogen meevoeren van de Morgenster, iets wat juist bij deze categorie veteranen zeer gevoelig ligt vanwege hun innige band met de Papoea’s. Als het verbod van de Papoea-vlag een rechtstreeks gevolg is van protesten van de Indonesi- sche ambassade, dan heeft het in elk geval een averechts effect gehad. Nog nooit waren er op veteranendag zoveel Morgensterren te zien. Op het Malieveld werd een extra groot


Veteranendag Motorrit


Ruim tweehonderd veteranen reden op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni voor de vierde keer via verschillende routes de Nederlandse Veteranen- dag Motorrit naar het Malieveld, als onderdeel van de Nederlandse Veteranendag. Op vrijdag vertrokken de veteranen vanuit verschillende startplaatsen naar de Korporaal van Oudheusdenkazerne, waar een krans werd gelegd en een feestavond georganiseerd was. Voor de meesten was dit de start van een tweedaagse motorrit, maar voor twee Libanon- veteranen was dit de laatste etappe van hun terugkeerreis. Henny en André hadden er reeds 10.000 kilo- meter en zes weken motorrijden opzitten toen zij ’s morgens in Maas- tricht aansloten bij de andere vetera- nen. Op hetzelfde moment startten de andere routes, waarbij onder anderen een 86-jarige Indiëveteraan meereed. Onderweg stonden de


24


Robin Kos droeg op de Wall of Honour een witte anjer op aan haar moeder Suzanne (zie Checkpoint 6-2013). Foto: Birgit de Roij


exemplaar van de vlag aan ballonen omhoog gelaten en talloze bezoekers van veteranendag droegen de vlag of hadden zich erin gehuld. Het leidde tot enkele incidenten en een arresta- tie waarover inmiddels Kamervragen zijn gesteld. Toch een smetje op een verder rim- pelloos verlopen veteranendag, waarbij met name tijdens het defilé en op het Malieveld de beoogde interactie plaatsvond tussen het


veteranen motorrijders stil bij hen die er niet meer zijn. Tijdens de rit werd ook contact gezocht met andere veteranen, zoals bij het bezoek aan het verpleeghuis Theodotion in Laren. Hier bezorgden zij de bewo- ners, onder wie ‘oude’ veteranen, de middag van hun leven.


Op zaterdag reden alle veteranen motorrijders naar de Nationale Vete- ranendag in Den Haag. Wat altijd een feest is, maar dit jaar was het anders voor de motorrijders. Het besluit van burgemeester Van Aartsen om de veteranen die zichtbaar lid zijn van de Veterans MC te weren uit het defilé en ook geen politiebegeleiding te geven vanaf het verzamelpunt, heeft tot veel onrust, ongenoegen én teleurstelling geleid onder vete- ranen. Alle veteranen motorrijders toonden zich solidair en arriveerden gezamenlijk eerder op het Malieveld. Om 12.00 uur precies werd alleen de voorzitter van de Stichting Neder- landse Veteranen Motorrijders, Henk


Nederlandse publiek en de vetera- nen. Een fraai voorbeeld daarvan is de Wall of Honour, waarop iedereen een anjer met een boodschap kon achterlaten ter ere van een veteraan. Voor degenen die daar op veteranen- dag niet voor in de gelegenheid zijn geweest, is er naast deze fysieke muur inmiddels ook een digitale variant die het hele jaar door de gele- genheid biedt voor dit eerbetoon (zie www.wallofhonour.nl). (FL)


van Boxtel, door zijn medeveteranen met een erehaag ontvangen. Ook het defilé reed hij daarom alleen, in het kader van: ‘één voor allen, allen voor één’. (MS)


Henk van Boxtel rijdt als enige mee in het defilé, uit protest tegen het verbod op het meerijden van de Veterans MC in hun clubkleuren. Foto: William Moore


JULI-AUGUSTUS 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66