This page contains a Flash digital edition of a book.
THEATERSTUK WAR HORSE VERTELT VERHAAL VAN PAARD IN EERSTE WERELDOORLOG


Oorlogspaard krijgt levensadem


De theaterproductie War Horse, over de belevenissen van een paard in de Eerste Wereldoorlog, kent al sinds jaren grote successen. Sinds juni is de voorstelling ook te zien in Nederland.


E


en paard heeft geen poten. Een paard heeft benen. Dat heb- ben we allemaal zo geleerd op school. Achter deze taalkun- dige verfijning schuilt echter een wereld van adoratie voor ‘Het Paard’. Vooral de Britten hebben dit edele dier door de eeuwen heen een welhaast heilige status toegekend. Des te schrijnender is het dat tijdens de Eerste Wereldoorlog in totaal zo’n slordige acht miljoen paarden op het slagveld zijn gesneuveld. Ze werden niet alleen getroffen door kogels, mosterdgas of granaten, veel paarden stierven ook aan ziektes, honger, kou en uitputting.


Paarden met een ziel in theatervoorstelling War Horse. Foto: Joey Topthorn, credits Brinkhoff Eerste Wereldoorlog


Het Britse leger had begin 1914 veel te weinig paarden tot zijn beschikking, maar een strooptocht naar bruikbare paarden leverde uiteindelijk toch één miljoen paarden op die of van de eige- naars werden gekocht of in beslag geno- men en naar Frankrijk verscheept. Een deel daarvan werd als trekpaard voor vervoer en bevoorrading ingezet, de andere paarden waren bestemd voor de soldaten. Paarden die aan officieren en de cavalerie werden toegewezen, had- den de grootste kans om de slagvelden te overleven Het spektakel War Horse, dat sinds juni in het Koninklijk Theater Carré (ooit een circus) vorstelijk wordt opgediend, vertelt het verhaal van Joey, het geliefde paard van de jonge Albert. Joey wordt verkocht aan de cavalerie van het Britse leger en naar Frankrijk verscheept. Daar raakt hij al snel verstrikt in vijandelijk gebied en door het lot komt hij bij beide kampen terecht waarna hij zichzelf uit- eindelijk alleen terugvindt in niemands- land. De jonge Albert kan ondertussen


zijn Joey niet vergeten en onderneemt een gevaarlijke missie om zijn geliefde paard te vinden en hem thuis te brengen.


Poppentheater Het verhaal van War Horse, gebaseerd


op de roman van Michael Morpurgo en eerder verfilmd door Steven Spielberg, wordt onder meer verteld door mid- del van poppentheater van de Zuid- Afrikaanse Handspring Puppet Com- pany, waarin levensgrote ademende en galopperende paarden tot leven worden gebracht op het toneel. En dat kun je bijna letterlijk nemen. De poppenspe- lers hebben de levensgrote paarden niet alleen adem ingeblazen, maar ook een ziel, zo lijkt het. In de beginscene van War Horse zie je Joey als kwetsbaar veu- len knokig op z’n onhandig lange been- tjes staan, schuw terugdeinzend, de oren in de nek, wanneer zijn nieuwe baasje Albert contact met hem probeert te maken. Heel ontroerend. Het aandoen- lijke dier sleept je dan ook meteen mee verder het in verhaal. We zien hoe de


volwassen Joey kennismaakt met andere paarden, op het slagveld terechtkomt en kranig over loopgraven springt en kanonnenvuur ontwijkt. Dat er op dat podium van Carré ook nog door mensen druk gezongen en geacteerd wordt, is eigenlijk bijzaak. Soms zelfs hinderlijk. Want de echte ziel van de voorstelling zit in de paarden, die zingen en acteren niet. Ze briesen en zijn zo levend als maar zijn kan. En dat kun je niet zeggen van die acht miljoen arme oorlogspaar- den die tijdens de Eerste Wereldoorlog het leven lieten. (AS)


Op 14 juni ging War Horse tijdens het Holland Festival in première in Konink- lijk Theater Carré. De speelperiode in Carré is wegens succes verlengd tot en met eind september 2014. War Horse is ook te zien zijn in Rotterdam (nieuwe Luxor Theater), Breda (Chassé Theater), Groningen (MartiniPlaza), Apeldoorn (Theater Orpheus) en Heerlen (Parkstad Limburg). Info en reserveren: www.warhorse.nl


JULI-AUGUSTUS 2014 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66