This page contains a Flash digital edition of a book.
MINISTER VAN DEFENSIE OPENT VETERANENLOKET IN DOORN


‘Prima dat alles nu onder één dak is’


Door: Fred Lardenoye Foto: Erik Kottier


“Vanaf vandaag is er dan die ene voordeur waar veteranen met alle vragen terechtkunnen.” Met die woorden opende minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert op 11 juni het Vete- ranenloket. Het loket kende een vliegende start, want kort na de opening kwamen er al zo’n duizend telefoontjes per week binnen.


M


inister van Defensie Hennis-Plasschaert opende het loket op 11 juni op ludieke wijze door de telefoon op te nemen in een ouderwetse Britse telefooncel. Sinds die datum kunnen veteranen en hun relaties bij het loket terecht voor de bestaande dienstverlening en zorg van het ministerie van Defensie, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), het Veteranen Platform en het Veteraneninstituut. Het Veteranenloket biedt toegang tot informatie en onder- steuning én immateriële en materiële zorg en vloeit voort uit de Veteranenwet die in 2011 door zowel de Tweede als de Eerste Kamer unaniem werd aangenomen.


Mijlpaal Voordat de minister van Defensie de officiële opening


van het loket verrichtte, benadrukte zij dat met het Vete- ranenloket een nieuwe mijlpaal is bereikt in het vetera- nenbeleid dat ruim twintig jaar geleden pas gestalte heeft gekregen. “Vanaf vandaag is er dan die ene voordeur waar veteranen met alle vragen terechtkunnen. Ik durf de stel- ling aan dat de Nederlandse veteranenzorg inmiddels tot de beste ter wereld behoort.” De minister bedankte de veteranen die in de jaren zeventig en tachtig streden voor erkenning, de Staten-Generaal die de Veteranenwet aan- nam en de militaire vakbonden die een belangrijke rol speelden in het ontwikkelen van het veteranenbeleid. Het Veteranenloket is ondergebracht bij het Veteranenin- stituut in Doorn. Daar worden alle telefonische en andere contacten verzorgd door een speciaal team. Voorzitter Gerrit Valk van het Veteraneninstituut prees alle betrok- kenen bij het Veteranenloket: “De zes samenwerkende partijen hebben de afgelopen maanden snoeihard gewerkt om dit mooie project te realiseren.”


Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en voorzitter Gerrit Valk van het Veteraneninstituut bij de opening van het Veteranenloket.


Druk verkeer


De eerste weken na opening kwamen er al gemiddeld zo’n duizend contacten per week tot stand via het loket. Het overgrote deel van de vragen heeft betrekking op de dienstverlening die het Veteraneninstituut ook al daar- voor verleende aan veteranen. Verwacht wordt dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat helemaal duidelijk wordt hoe het loket functioneert. Voorzien is in elk geval dat het ministerie van Defensie daar in de jaarlijkse Vete- ranennota uitvoerig op ingaat. Voorzitter Patrick van Meenen van de Vereniging Jonge Veteranen is ‘hartstikke blij’ met het loket. “Alleen al om praktische redenen: je kunt nu bij één adres en één tele- foonnummer terecht. Dat is wel zo makkelijk.” Van Meenen, zelf Bosniëveteraan, weet uit eigen ervaring dat het in het verleden soms een stuk lastiger was om de juiste hulp te vinden. “Bij mij leidde het tot een hoop rompslomp. Later was het beter geregeld met het Centraal Aanmeldpunt, maar moest je voor andere zaken weer bij het ABP zijn. Prima dat alles nu onder één dak is.” Van Meenen ziet nog een voordeel. “Het Veteranenloket kan ook het contact leggen met de zogeheten nuldelijnsonder- steuning, veteranen die veteranen helpen. Ik heb al gehoord dat dit ook goed werkt!”


Het Veteranenloket is te vinden op www.veteranenloket.nl en bereikbaar op tel: 088-3340000 of via e-mail: info@veteranenloket.nl.


JULI-AUGUSTUS 2014 25


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66