This page contains a Flash digital edition of a book.
Meetingpoint


Aanschuiven en herinneringen ophalen


Door: Anne Salomons Foto: archief Theo Heijster


Zevenaar telt zo’n driehonderd veteranen die elkaar sinds 2008 iedere maand kunnen ontmoeten in veteranencafé de Liemers. Maar alle veteranen uit de Gelderse streek de Liemers zijn welkom.


T


wee heren zitten vredig op een bankje voor ouderen- centrum De Hooge Bongert een sigaretje te roken. Een


van hen is in uniform. Het is Libanon- veteraan Paul Meekhof. Zojuist is hij teruggekomen van de veteranendag in Duiven, een gemeente dicht bij Zeve- naar. Vandaar het uniform. Naast hem zit Bosniëveteraan Theo Heijster die meteen naar binnen wijst, als in: daar is de actie, daar moet je zijn. De twee tevreden rokers op het bankje vor- men bijna de helft van het vijfkoppig bestuur van Stichting Veteranencafé de Liemers, zo blijkt. De andere bestuur- lijke helft zit binnen aan een grote tafel met zo’n vijftien andere veteranen te praten. De harde kern, zo zeggen ze zelf. “Het is hier aanschuiven en som- migen hebben zelfs een vaste plaats”, grapt een van hen. Op tafel staat wijn, bier en een enkel kopje koffie. Van actie is overigens weinig sprake, behalve dan een paar oudere heren, geen veteranen, die in een hoek een uiterst zwijgzaam potje staan te biljarten. Alleen af en toe het geluid van twee ballen die elkaar zachtjes aantikken. Geen actie dus, maar gemoedelijk en gezellig is het wel hier in Zevenaar. Indiëveteranen en Nieuw-Guineaveteranen zijn in de meerderheid, maar de veteranen van het bestuur vormen een mooie tegen-


Wat: Veteranencafé de Liemers Waar: Dienstencentrum De Hooge Bongert, Hooge Bongert 3, 6903 DA Zevenaar Voor wie: veteranen en anderen die ons land bij de krijgsmacht gediend hebben Wanneer: iedere derde zaterdag van de maand 13.00-16.00 uur (in augustus gesloten) Info: tel: 0316-524354, 0316-330516 of 0316-524611, e-mail: secretariaat@veteranendeliemers.nl


hanger, die zijn in onder meer Bosnië, Libanon, Afghanistan en de Golf op uitzending geweest. Jonge veteranen dus. “En die zouden we graag meer in ons veteranencafé zien”, zo benadrukt het bestuur bij monde van Afghanistan- veteraan William Thuis. “We willen als stichting straks ook mensen laten opleiden tot nuldelijnsondersteuner. Lotgenotencontact vinden we heel belangrijk.”


Marine Terwijl de gastvrouw rond gaat met een


schaal kaas en worst wijst Indiëveteraan Ger Boers (85) op een geplastificeerde kaart van voormalig Nederlands-Indië aan waar hij als marinier allemaal is geweest. Aan de eerste en tweede poli- tionele actie heeft hij volop meegedaan. Boers: “Binnen drie maanden in de Oost werd ik al bevorderd tot korporaal,


zo fanatiek was ik.” Zijn ogen glimmen als hij terugdenkt aan Indië. “Ik heb ook geluk gehad dat mij niets is overko- men”, voegt hij eraan toe. Luchtmacht, landmacht, alles is vanmiddag verte- genwoordigd. Bert Grit, penningmeester van het bestuur, is marineman in hart en nieren. Zes uitzendingen heeft hij ‘volbracht’, de laatste in 2002, in de Golf. Maar er moet hem iets van het hart: “Wij als marine-mensen hebben altijd veel minder waardering en faci- liteiten gekregen dan mensen van de landmacht, de luchtmacht of de mari- niers”, zo betoogt hij. “Neem nou die missie naar Cambodja, iedereen heeft het maar over die mariniers, ze vergeten dat de marine daar ook is geweest. Maar dat spreekt waarschijnlijk minder tot de verbeelding.”


Zo, laat dit maar eens gezegd zijn. En nu een biertje.


JULI-AUGUSTUS 2014 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66