This page contains a Flash digital edition of a book.
Feest in het Vi-hof op jubileum veteranendag


In de week voor de veteranendag was het nog onduidelijk; wat doet het weer? Wordt het zon- nig en dus heel warm met een ontzettend stoffig Malieveld? Of wordt het regen, waardoor het Malieveld een grote modderpoel wordt? De Neder- landse Veteranendag werd dit jaar voor de tiende keer georganiseerd en elk mogelijk weerscenario is in die jaren gepasseerd. En dit jaar? Dit jaar had- den we geluk. Een feestelijk jubileum met prachtig weer!


In het hof van het Veteraneninstituut (Vi) op het Malieveld werd de tiende veteranendag uitbundig gevierd met optredens van Music 4 Vets en Tante Lien. Liefhebbers, en dat waren er veel, maakten van de gelegenheid gebruik en poseerden met Tante Lien voor een foto. De live veteranenquiz, gepresenteerd door Vi-medewerker Lucien van Groenestijn, bezorgde enkele bezoekers van het Malieveld mooie prijzen. Deze werden onder meer beschikbaar gesteld door de Veteranenhotels, de musical War Horse en de verschillende krijgsmacht- delen. Elke bezoeker van het Vi-hof werd boven- dien verrast met een gratis dvd, ter beschikking gesteld door Source 1 Media. Ook het recent geopende Veteranenloket was te vinden in het Vi-hof en kon rekenen op veel aan- loop. Maar het Vi-hof stond vooral in het teken van elkaar ontmoeten en mooie gesprekken. “Het is voor ons elk jaar weer een feest om op het Malieveld te zijn, omdat we dan direct contact heb- ben met de veteranen die we het hele jaar door al vanuit Doorn van dienst zijn. Daarnaast willen we door onze aanwezigheid en het gevarieerde, interactieve programma nogmaals laten zien dat de Nederlandse veteranen bijzonder zijn voor ons”, aldus Vi-directeur Frank Marcus. (CC)


JULI-AUGUSTUS 2014


51


Foto’s: archief Veteraneninstituut


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66