This page contains a Flash digital edition of a book.
gaat het voorwaarts’


eeniging, een van de eerste Neder- landse clubs. Heijting was hier middenvelder. Op 17 augustus 1915 berichtte Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië dat Karel Heijting gewond is geraakt in de buik en door de Duitsers gevangen is genomen.


De in 1872 geboren Amsterdamse kleermaker Mozes Abraham Hil- lesum, een oom van schrijver Etty Hillesum, meldde zich aan in 1914. In de loopgraven werd hij slachtoffer van een gasaanval van de Duitsers en hij overleed aan de gevolgen daarvan in 1921. De in de Tweede Wereldoorlog hoog onderscheiden verzetsstrijder en hoofdredacteur van Vrij Nederland Willem Jean Lenglet schreef later: ‘Die mensen waren wij: la Legion – een samenraapsel van alles wat de wereld aan moed, durf, onverschilligheid, idealen, wanhoop en lust naar avonturen bevat.’ Een Hagenaar vertelde aan de krant Het Volk over een grote aanval in de Champagne: ‘Wij plantten de bajonet op het geweer en in den looppas ging het er nu op los tegen 60 à 70 blaffende Duitse machinegeweren in. Een soort razernij bevangt je. Schreeuwend, gillend, stampend ga je vooruit, het geweer stijf in de handen geklemd. Toch heb je ook ogenblikken, waarin je precies en duidelijk ziet wat er om je heen gebeurt. Door de gierende kogels gaat het voorwaarts. Je hebt de zekerheid: iedereen kan worden getroffen, maar ik, ik alleen niet. Die wonderlijke zekerheid, die op niets steunt dan op het verlangen om te blijven leven, houdt je op de been, doet je niet weg- vluchten uit de verschrikking. Bij elken stap vielen er. Ook Hollanders: sergeant Funeke, een Amsterdam- mer, Hiemstra, een Fries, één der vier gebroeders De Boers en anderen.’


Gesneuvelde Nederlanders Op 12 december 1914 sneuvelde


M.C.E. Kriens bij het plaatsje Frise bij de Somme en was daarmee wel-


De ruïne van Belloy-en-Santerre na de oorlog, de plaats waar gevochten is door het Vreemdelingenlegioen. Foto: collectie Marius van Leeuwen


licht de eerste gesneuvelde Neder- lander aan Franse zijde. Kriens was kapelmeester en dirigent en had nog op het conservatorium gezeten in Den Haag. Kriens was toen hij zich aanmeldde al tot Fransman genatura- liseerd. Toch kwam hij in het Vreem- delingenlegioen terecht. De Meie- rijsche Courant van 2 januari 1915 wijdde er nog een kort artikel aan en besloot met: ‘Als kapelmeester en musicus had de heer Kriens een goe- den naam verworven.’ Hij was niet de enige gesneuvelde. Op 13 oktober 1915 schreef het Nieuwsblad van het Noorden dat er Nederlanders waren gesneuveld bij gevechten aan het westelijk front. De gevechten in het noordoosten van Frankrijk kostten zoveel legionairs het leven, dat vanaf 11 november 1915 de resten van de Vreemdelingenregimenten werden samengevoegd tot één regiment, het Régiment de Marche de la Legion Etrangère (RMLE).


Ook tijdens het grote Somme- offensief in 1916 waren de verliezen enorm. De Amerikaanse dichter Alan Seeger deed mee aan de grote aanval van het RMLE op het dorp Assevil- lers. I have a rendez-vous with death, dichtte Seeger kort daarvoor. Hij zou gelijk krijgen. Op 4 juli was het


zover. Maar Seeger was niet alleen in de dood, 25 officieren van zijn eenheid en maar liefst 844 legionairs hielden hem gezelschap na een strijd van maar twee dagen bij de dorpen Assevillers en Belloy-en-Santerre. Onder die 844 legionairs waren zeker vier Nederlanders: Joseph Boosten, Adrien Sanders van Los, Louis Batta en Jean Charles Arnoldussen. Op 9 juli sneuvelde vlakbij ook Eberhard Bemelmans.


Het RMLE bleef precies drie jaar actief totdat op 11 november 1918 de wapenstilstand werd getekend. Daarna werd dit regiment opgehe- ven. In die drie jaar werd dit regi- ment het meest onderscheiden regi- ment van Frankrijk en verloor het in totaal 139 officieren, 349 onderoffi- cieren en 3628 legionairs.


Dit is een voorpublicatie uit het boek Geen mannen, maar duivels. Neder- landers in het Franse Vreemdelingen- legioen dat op 26 september bij QV Uitgeverij verschijnt. Het boek is voor veteranen met korting te bestellen. Zie www.qvuitgeverij.nl.


JULI-AUGUSTUS 2014 13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66