This page contains a Flash digital edition of a book.
met zijn dienstmakker Chris van Leeuwen bezocht hij vele veteranenbijeenkom- sten. Correspondentie: Marcel Geerdinck (zoon), e-mail: polski@home.nl.


leger. Met Pattons leger zijn zij tot in Tsjechië getrokken waar ze de Russen hebben ontmoet. Eind ’45, begin ’46 is hij weer thuisgekomen. Wie heeft meer informatie over Pattons tankleger? Reac- ties: H. Gertner (zoon), Steen- kouter 51, 9260 Serskamp, België, tel: 0032-496494951, e-mail: gertner-lauenstein@ telenet.be.


Overleden 6O01 Op 11 februari jl.


is Charles Lodewijk Ferdi- nand (Ferry) van der Zee op 85-jarige leeftijd overleden. In 1950 is hij in dienst getreden bij de Koninklijke Marine en heeft als majoor- magazijnbeheerder met FLO de KM verlaten. Hij was dra- ger van de eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau in zilver met de zwaarden, het Nieuw-Guinea Herinnerings- kruis en het Veteraneninsigne. Correspondentie: E.C.J. (Lies) van der Zee-Draaisma, Rak 23, 1862 HV Bergen.


6O02 Op 17 april jl. is Jan Geerdinck op 88-jarige leeftijd overleden. Geerdinck was van 1946-’49 gelegerd in Buitenzorg, West-Java. Hij was chauffeur bij de 1-1 AAT C div 7 dec. In 2002 is hij op 76-jarige leeftijd met zijn zoon en schoonzoon nog een keer naar Indonesië gereisd. Daar heeft hij veel herin- neringen opgehaald in met name Buitenzorg. Het was een indrukwekkende reis voor hem. Terug in Neder- land heeft hij de veteranen- status aangevraagd. Samen


6O03 Op 19 april jl. is de in Maastricht (Amby) woonach- tige M.H. (Mathias Hubertus, bijnaam Job) Slangen op 91-jarige leeftijd overleden. Slangen heeft in 1946/’47 als OVW’er zijn opleiding tot vliegtuigmaker bij de Marine Luchtvaartdienst genoten en verbleef in Nederland op vliegveld Valkenburg en in Engeland/Schotland in Skeg- ness en Inverness. Corres- pondentie: D. Kling-Slangen (dochter), Dr. Schaepman- straat 7, 6061 GG Posterholt.


6O04 Op 6 mei jl. is A.C. ter Weer op 88-jarige leeftijd overleden. Ter Weer diende bij de 7 dec. div. EM 8 RVA als res. ltn 1. Hij was dra- ger van het Oorlogsherin- neringskruis, het Ereteken van Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47, ’48 en ’49. Na de demobilisatie in 1950 is hij gehuwd teruggegaan naar Indonesië waar hij als werknemer bij de Konink- lijke Paketvaart Maatschappij gedurende 5 jaar gewerkt heeft, hierna is hij voor 6 jaar naar Singapore geweest. Na terugkeer in Nederland was hij samen met zijn echtge- note een trouwe bezoeker van de RVA reünies in de kazerne in Breda. Correspon- dentie: mw M.C. ter Weer, Hammarskjoldlaan 22, 4334 EN Middelburg.


6O05 Op 13 mei jl. is M.M. Raijmakers overleden. Raijma- kers heeft gediend bij 43 AAT. Correspondentie: S. Raijmakers (dochter), Mug- genbroekerlaan 328, 6045 BJ Roermond.


6O06 Op 18 mei jl. is H.F. Hübner op 89-jarige leeftijd overleden. Hübner diende als sgt 1 o.a. bij de luchtmacht op vliegveld Andir te Ban-


doeng, Ned.-Indië. Hij heeft hier jaren gewoond. Cor- respondentie: fam. Hübner, Zaventemstraat 4, 4827 CP Breda.


6O07 Op 18 mei jl. is Huzaar der eerste klasse 1 Jan Suurd overleden. Suurd was drager van het Bronzen Kruis. Cor- respondentie: fam Suurd, Zulthereschweg 89, 9301 ME Roden.


6O08 Op 23 mei jl. is Nieuw- Guineaveteraan L.H. Doms op 74-jarige leeftijd overleden. Correspondentie: J. Doms- Weterings, Emmastraat 34, 5121 XA Rijen.


6O09 Op 25 mei jl. is War- rant Officer Johannes Josephus Mols overleden. Correspon- dentie: C.J. Mols, Floralia- straat 45, 5342 BG Oss.


6O10 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 13 juni jl. lui- tenant-kolonel der Cavalerie b.d. Pieter Johan van Splunter is overleden. Splunter was drager van het Bronzen Kruis, het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1947-’48 en ’49 en het Mobilisatie- Oorlogskruis. Corresponden- tie: Familie Van Splunter, Robert van Guliklaan 62, 7207 CB Zutphen.


Boeken en tijdschriften 6B01 Gezocht: Jaarboek van


de Koninklijke Marine 1962. Reacties: H. Kosse, Kruis- zwin 5006, 1788 RC Julia- nadorp, tel: 0223-644135, e-mail (voorkeur): herman- kosse@hotmail.com.


6B02 Het boek 4-8 R.I. Van Amersfoort naar Batavia. 1947-1950 is door Arnold Olsthoorn samengesteld over zijn vaders ervaring in Nederlands-Indië (zie Checkboek 10-2013). Het 525


pagina’s tellende boek kost € 35,- (incl. verzendkosten in Ned.) en is te bestellen bij


de auteur. Reacties: A. Olst- hoorn, Oudedijkse Schiekade 118, 3043 LC Rotterdam, tel: 06-51728854, e-mail: arnold_olsthoorn@yahoo.com, website: http://vanamers- foortnaarbatavia.jimdo.com.


6B03 Onlangs is het boek Nieuw Guinea. Torn 58/59 van Henk Oudes verschenen. Dit boek schetst het waarge- beurde verhaal van marinier Henk Oudes, uitgezonden naar Nieuw-Guinea, vanuit de daar ontstane behoefte om thuis te vertellen over de belevenissen die niet of nauwelijks tot ‘thuis’ door- drongen. Het boek, ISBN 9789048433278, kost € 20.95 en is te verkrijgen bij uitge- verij Free Musketeers B.V., tel: 079-3203590, website:


www.freemusketeers.nl en via de boekhandel. Reacties: H. Oudes, tel: 072-5124845, e-mail:


henkwilly@kpnplanet.nl.


Diversen 6D01 Gratis af te halen: jaar- gangen Checkpoint van 2000 tot heden. Reacties: F.H. Pfeiffer, tel: 030-6917400.


6D02 Gevonden: 2 postkaar- ten, gericht aan maj L.L. Schell der Infanterie te Padang, West-Sumatra, Indonesië. Zijn er nog nazaten van deze reeds lang overleden veteraan die in deze poststukken geïn- teresseerd zijn? Reacties: J. Mak, Im Wutschert 1, 54608 Bleialf, Duitsland, e-mail: jurmak@t-online.de.


JULI-AUGUSTUS 2014 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66