This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Benteng (Fort Vredenburg) 24 uur bezet hebben gehou- den. Van Haastrecht wil graag met sobats van gedach- ten wisselen. Reacties: J.C.M. van Haastrecht, Werkdro- ger 1, 1251 CM Laren, tel: 06-21917870.


Personen 6P01 I.v.m. een te houden


reünie van Alfa-compagnie Schoolbataljon Ermelo wor- den personen van deze compagnie met de opkomst- datum 24-04-1996 gezocht. Reacties via e-mail: Aafje Flikweert, e-mail: aafjeurk@hotmail.com.


6P02 Wim Flokstra zoekt informatie over de Neder- landse Pioniergroepen en met name de 2e Pioniergroep.


gekend? De Rooij (uit Vlis- singen, Klundert) was van april 1949 tot maart ’50 dpl marinier in Ned.-Indië. In zijn conduiteboekje staat de opmerking ‘toegekend kwaliteitsnummer 533’ en ‘toegekend kwaliteitsnum- mer 781’. Wie weet wat dat betekent? De Rooij wil ook graag iets meer weten van de Ned.-Indiëperiode van zijn vader. Reactie: G.J. de Rooij, Seisbolwerk 14, 4331 RD Middelburg, tel: 0118- 640860, e-mail:


roboek@zeelandnet.nl.


Deze kwamen eind 1944 op verzoek van de geallieerde staf in Brussel tot stand. Deze groepen zijn vóór de bevrijding in actieve dienst gekomen (zie het 10e boek van dr. L. de Jong). Zijn vader, Albert Flokstra, zat bij deze 2e Pioniergroep. Hij zoekt informatie over wat deze groep in de laatste periode van de oorlog zoal heeft gedaan. Reacties: W. Flokstra, Nieuw Friesland- straat 10, 7532 ZC Enschede, tel: 06-38535908, e-mail: w-flokstra@home.nl.


6P03 Wie heeft de overleden vader van Gert-Jan de Rooij, Gerrit Johannes de Rooij,


58


6P04 Voor een boek over de dekolonisatie van Bali 1945- 1950 is Anne-Lot Hoek op zoek naar veteranen die op het eiland gediend hebben en daarover willen vertel- len. Dat mag uiteraard ook anoniem als daar behoefte aan is. Eventuele inbreng van echtgenotes, kinderen of mensen die in een andere hoedanigheid in die peri- ode op Bali verkeerden, kortom: alle informatie en verhalen zijn welkom, even- als fotomateriaal over deze periode. Reacties: A. Hoek, Naarderstraat 10, 1398 XR Muiden, e-mail:


annelot@annelothoek.com.


6P05 Indiëveteraan Jan van Haastrecht, voormalig cdt 3e Cie, 5e Bataljon Regiment Stoottroepen, zou graag in contact willen komen met sobats die op 1 maart 1949 in Djokjakarta gelegerd waren en al dan niet werden inge- zet om de aanval van de TNI op 1 maart 1949 met succes af te slaan. De geschied- schrijvers van de Repu- bliek Indonesia en de TNI beweren dat 1000 tot 2000 TNI’ers Djokjakarta en de


JULI-AUGUSTUS 2014


6P06 Willem Luksemburg zoekt informatie over zijn vader dpl matroos Wim Luk- semburg. Luksemburg heeft tijdens de Tweede Wereld- oorlog o.a. gevaren op Hr.Ms. Willem van der Zaan en in Ned.-Indië op Hr.Ms. Batjan of Boerde. Reacties: W. Luksemburg, Welpepad 1, 4874 JH Etten-Leur, tel: 076- 5021918 of 06-10805409.


6P07 Sonja van Amersvoort zoekt lotgenoten. Zij is kind van een Indiëveteraan, wat haar leven sterk heeft beïn- vloed. Zij gaat onderzoek doen naar de impact van een onbehandelde PTSS van Indië-


veteranen op deze generatie. Zij wil alle ervaringen ver- zamelen en aanbieden aan het onderzoekcentrum van het Veteraneninstituut. Reac- ties: S. van Amersvoort, Jan Dignumszstraat 35, 1471 CR Kwadijk, tel: 06-11455339, e-mail: sophiasonja@ziggo.nl.


6P09 Hendrikus Hermannus Wilhelmus (Henny, ook wel Henk of Hendrik genoemd) Gertner is in Saarbrücken tewerkgesteld in de fabriek van Schneider waar hij werkte als metaaldraaier. Wegens sabotage is hij daar opgepakt en naar de Schnei- der fabriek in Hartmanns- dorf (bij Chemnitz) gestuurd. Daar is hij opnieuw samen met nog enkele Nederlan- ders betrapt op sabotage en ter dood veroordeeld. In juni/juli 1944 hebben zij samen weten te ontsnappen naar Normandië. Daar zijn zij opgenomen in Pattons tank-


6P08 Cees Appel zoekt maten van het Korps Mariniers lichting 59/1 die tot eind 1960 op Nieuw-Guinea gelegerd waren in Kaimana. Van de personen op de foto zijn een paar namen bekend en de naam van enkelen is Appel ontschoten, de gezichten niet! Willen mensen die zich herkennen contact opnemen met hem? Op 6 mei jl. is de lichting reeds met een groep van negen personen bij elkaar geweest. Graag zouden zij in de derde week van oktober hier een vervolg aan willen geven, maar dan zouden ze de groep dan graag wat groter zien. Voor zover bekend, zijn er inmiddels drie maten overleden: Wil van Beek, Ben Barte- ling en Ben van Binsbergen. Reacties: C. Appel, Dirkdoens- weg 6, Ouddorp, tel: 0187-681105 of 06-51010013, e-mail: ceesappel@kpnplanet.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66