This page contains a Flash digital edition of a book.
VIJF BOSNIËVETERANEN ONDERNEMEN HELENDE HERINNERINGSREIS De vogeltjes fluiten weer


Drie veteranen op de plek waar Radar 1 stond opgesteld, vlnr Brian Holterman, Henk Hijman en Anne Martin Ambags.


Door: Janke Rozemuller Foto’s: privécollecties deelnemers


Omdat de berg ze negentien jaar lang maar niet met rust laat, besluiten vijf veteranen op eigen houtje terug te gaan naar Mount Igman, de strategische berg ten zuidwesten van de Bosnische hoofd- stad Sarajevo. Twee van hen, Anne Martin Ambags (43) en Henk Hijman (44), vertellen over hun uitzending in 1995 en over de terugkeerreis die ze afgelopen voorjaar maakten.


46 JULI-AUGUSTUS 2014 D


e plannen voor de terug- keerreis naar Mount Igman ontstonden ruim een jaar geleden, tijdens


de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. De landmachtveteranen die in 1995 deel uitmaakten van 1(NL)VN Morbt rotatie 1995-1 (mortieropsporingsradar) hebben nog bijna allemaal contact met elkaar. Dat is ook niet zo ingewikkeld, de groep bestond uit slechts 22 man. Zij wer- den met het Korps Mariniers uitge- zonden als Rapid Reaction Force, de snel inzetbare multinationale inter- ventiemacht. Samen met het Engelse 19th Regiment en diverse eenheden van het Franse Vreemdelingen-


legioen werden zij op Mount Igman gestationeerd. De radargroep had als taak mortieren op te sporen die afge- vuurd werden door de Serviërs rich- ting Sarajevo. De coördinaten wer- den via het hoofdkwartier doorgege- ven aan de Fransen, de Engelsen, de mariniers en aan NAVO-vliegtuigen, waarna de betreffende positie onder vuur werd genomen.


Aanloop


Anne Martin Ambags was 23 en zijn dienstplicht werd omgezet in beroeps bepaalde tijd zodat de kanonnier 1 mee op uitzending kon als MB-chauffeur/radarbedienaar. Henk Hijman was beroeps en ging


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66