This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win dvd Kenau!


Deze maand stelt Dutch Film Works vijf exemplaren van de dvd van de speel- film Kenau beschikbaar om te verloten onder de inzenders van de goede oplos- sing van de puzzel. Kenau is een hero- isch drama over de gelijknamige strijd- bare vrouw (Monique Hendrickx) die in het zestiende-eeuwse Nederland na het verlies van haar jongste dochter besluit met een vrouwenleger de wapens op te pakken tegen de Spaanse overheersers. De dvd is vanaf 25 juli te koop.


Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Anne Salomons


Kruiswoordraadsel


Horizontaal: 1 broodbeleg 10 Europese vrouw 11 babydoek 13 muziekschijfje 14 Spaanse wijnsoort 17 of dergelijke 19 vrouwelijk dier 20 afgodisch 21 Turks bevelhebber 22 soort onderwijs 24 en wel 25 gereed 27 bevel 28 stelkunde 31 muziekinstru- ment 34 roem 35 bijbelse figuur 36 teugel 40 vanzelfsprekend 44 voegwoord 45 Japans bordspel 46 slee 47 dierengeluid 48 vliegende schotel 49 plant 51 gravin van Holland 52 kunstmatige inseminatie 54 toegang 56 eerstkomende 57 ijverig 60 schande 63 roofdier.


Verticaal: 1 Frans lidwoord 2 jaartelling 3 Verenigde Staten 4 vroeger 5 Europeaan 6 serviel 7 Technische Universiteit 8 vordering 9 id est 10 afgod 12 graansoort 13 bewusteloosheid 15 staat in Amerika 16 snee 18 op die plaats 23 rangtelwoord 26 open ruimte 29 scheepstouw 30 vrucht 32 wier 33 stapel 36 aardig 37 kortom 38 land in Afrika 39 waarnemend 40 open plek 41 redenaar 42 appelwijn 43 bevestigingsmiddel 50 lui 53 lidwoord 55 afslagplaats bij golf 58 trekdier 59 selenium 61 deel v.d. bijbel 62 bijwoord.


123 45 6789 10 13 19


Als u de kruiswoordpuzzel hiernaast hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 4 september op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijsvraag 6’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl. Vergeet dan niet uw adres te vermelden. Over de uit- slag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van prijsvraag 4 De oplossing van prijsvraag 4 in Check-


point 4-2014 luidt Valkyrie. Een exem- plaar van het boek Rotterdam 40-45 gaat naar P.H.Th. Dumon uit Delft, J.E. Bril uit Zwolle, H.B. Keller uit Kalmar, Zweden, S.G.J. Gieles uit Roosendaal en L. Woutersen uit Ouderkerk a/d IJssel.


30 JULI-AUGUSTUS 2014 22 28 29 34 36 37 44 48 52 57 58 63 © www.puzzelpro.nl 49 51 555211057 31 53 15 40 36 20 54 6 53 59 49 54 60 61 38 39 45 50 55 62 40 41 46 51 56 23 30 20 24 25 31 32 35 42 43 47 26 33 14 15 16 21 27 11 12 17 18


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66