This page contains a Flash digital edition of a book.
Muzikale missie Romantische liefdesliederen


Nog niet eerder kwam in deze rubriek de top 3 van een Indië- veteraan aan bod. Dat had alles te maken met het feit dat deze categorie veteranen zich nauwelijks meldde via de website van de Veteranen top 50. Dat veranderde toen de 93-jarige Henk Kroon zijn stem uitbracht. “Mijn nummers zijn eigenlijke romantische liefdesliederen.”


Door: Janke Rozemuller Foto: Birgit de Roij


H


enk Kroon werd de dag voor zijn 27e verjaardag als bui- tengewoon dienstplichtige uitgezonden naar Neder-


lands-Indië. Hij maakte er de tweede politionele actie mee. “Van 23 februari 1948 tot 14 februari 1950 diende ik als reserveofficier tandarts 1e klasse onder leiding van generaal Baai bij de 4e infanteriebrigade in Nederlands-Indië. Ik was werkzaam in het ziekenhuis in Kederi op Oost-Java. Met mijn drie jon- gens trok ik met de drietons dentalcar met de troepen mee die de gebieden bezetten en waar we met bermbommen en hinderlagen bedreigd werden.”


Verlangen


Naar muziek luisteren was toen niet zo vanzelfsprekend als nu. “Af en toe luisterde ik naar muziek in de Simpang Sociëteit in Soerabaja”, vertelt Kroon. Eén persoon was daarbij voortdurend in zijn gedachten. “Ik was verloofd en verlangde ernaar om naar huis te gaan om te trouwen.” En dat is terug te horen in zijn top 3. “Deze nummers zijn eigenlijke romantische liefdesliederen”, bekent Kroon. Zijn favoriet is Als ik in mijn klamboe lig te dromen van Lou Bandy. Deze Haagse zanger, die eigenlijk Lodewijk Dieben heette, zong: ‘Je hield je goed toen ik je moest verlaten / Je keek me aan met ogen vol verdriet / Je


lippen beefden toen je met me praatte / Toen voelde ik wat ik daar achter liet.’ Zijn nummer twee, We’ll Meet Again van Vera Lynn, sluit daar naadloos bij aan. The Forces Sweetheart, zoals ze ook wel wordt genoemd, zong over de mobilisatie en het vertrek van de sol- daten naar het front tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook daarna werd het lied vaak opgevoerd voor vertrekkende sol- daten. Kroons top drie wordt afgesloten met As Time Goes By, een lied uit 1931, dat elf jaar later wereldberoemd werd door de vertolking van het personage Sam in de film Casablanca: ‘You must remember this / A kiss is just a kiss.’


Weemoed


Kroon vertelt dat hij de nummers uit zijn top 3 niet vaak draait. “Maar soms


Breng ook je stem uit op www.veteranentop50.nl


is er een aanleiding om ze weer eens terug te luisteren, sinds mijn vrouw overleden is, vier jaar geleden. Het roept weemoedige gedachten op aan haar. En in mijn dromen ga ik soms terug naar de tijd op Oost-Java.” Maar de Indiëvete- raan blikt niet alleen nostalgisch terug. “Ik vind het nu heel begrijpelijk dat er nationalistische gevoelens heersen onder de oorspronkelijke bevolking; wij hebben ons dit land als kolonie indertijd zomaar toegeëigend.” Hoewel Kroon tegenwoordig het liefst klassieke muziek draait, luistert hij af en toe samen met zijn drie dochters naar de nummers van toen. “Zij snappen mij wel”, zegt de gepensioneerde tandarts.


Top 3 van Henk Kroon


1. Als ik in mijn klamboe ligt te dromen - Lou Bandy 2. We’ll Meet Again - Vera Lynn 3. As Time Goes By (uit de film Casablanca)


APRIL 2014 61


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64