This page contains a Flash digital edition of a book.
een kranslegging te verzorgen. Het overnachten met 250 man in een sportzaal die tot slaapkamer omge- toverd is, versterkt alleen maar het gevoel van saamhorigheid. Ultee merkt op dat de veteranen zelfs gesynchroniseerd snurken. En dan de volgende dag met die 250 moto- ren over een door de politie afgeslo- ten snelweg naar het Malieveld, waar mensen de rijders met bewondering binnenhalen.“Wat er toen met mij gebeurde, was fantastisch. Om dit mee te mogen maken met twee dagen je rijbewijs in je bezit en 450 kilome- ter onder de kont, een onbeschrijfe- lijk moment.”


Therapeutisch


Onderweg naar de Nederlandse Veteranendag vanaf de verzamel-/parkeerplaats in Zoetermeer over de door de politie afgesloten snelweg. Foto: archief


Jonge veteranen, militairen van mis- sies na Korea, hebben ook een klik met het motorrijden. Dat komt omdat ze elkaar daardoor in vrijheid en blij- heid een hart onder de riem kunnen steken. André Ultee, in 1981 uitge- zonden naar Libanon, heeft nog maar twee dagen zijn motorrijbewijs en


op een geleende motorfiets sluit hij zich aan bij de Veteranendag Motor- rit van vorig jaar. Vanuit het oosten rijdt zijn groep langs het Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee (Lok- Kmar), waar schoolkinderen al klaar staan om samen met de veteranen


Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders


Veteranen ondernemen veel activiteiten die tot doel hebben elkaar te ondersteunen. Deze activiteit spreekt ook een grote groep jonge veteranen aan. Er zijn groepjes die elkaar elk weekeinde treffen. Anderen zoeken elkaar via het internet op om gezellig een rit te rijden. Er zijn er ook die terugkeerreizen naar bijvoorbeeld Joego- slavië organiseren. De Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders organiseert jaarlijks minimaal één rit waarbij het doel is het verkrij- gen van meer waardering voor en bekendheid over de Nederlandse veteranen. De ritten van de stichting zijn er voor alle motor- en trike- rijdende veteranen, zoals de Veteranendag Motorrit naar het Malie- veld, de Snertrit, die wordt afgesloten met een kop erwtensoep bij de beschermheer Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, of de Vredesrit op de Internationale Dag van de Vrede.


Dit jaar start het seizoen met een openingsrit op 12 april in het westen van het land (startpunt is het Museumschip Mercuur in Sche- veningen), en wordt voor de vierde keer de Veteranendag Motor- rit georganiseerd op de Nederlandse Veteranendag. Op vrijdag 27 juni starten de veteranen vanaf zes plaatsen in Nederland en rijden naar de Korporaal van Oudheusdenkazerne in Hilversum, waar over- nacht wordt. Op zaterdag 28 juni vertrekken de motoren naar het Malieveld in Den Haag. Voor verdere informatie over de routes en het inschrijven voor de ritten van de Stich- ting Nederlandse Veteranen Motorrijders kan men terecht op de vernieuwde website www.veteranenmotorrijders.nl.


10


Sommigen rijden voor hen die dat zelf niet meer kunnen. Een van de bikers heeft een foto van zijn gesneu- velde collega, ook motorrijder, op zijn scherm geplakt. Hij rijdt deze rit ook voor hem. Helemaal bijzonder is dat hij een van de 25 motorrijdende veteranen is die deelnemen aan het defilé. De veteranen vinden het prachtig om met elkaar ervaringen te delen. Anderen begrijpen niet altijd wat ze meegemaakt hebben of ze hebben er niet hetzelfde gevoel bij. Als iemand emotioneel volschiet, wat op zo’n rit met herdenkings- momenten en monumenten makke- lijk kan gebeuren, dan klopt een ander hem stilzwijgend, maar bemoedigend op zijn schouder. Een traan wegpinken, een goed gesprek, gezelligheid en een vriendelijk publiek dat de veteranen overal wel- kom heet. Sommigen ervaren het als therapeutisch: even je hoofd leegrij- den en nergens aan hoeven denken. Je bent individu en tegelijkertijd in een groep. Het is ook spannend, want het rijden vergt alle concentra- tie. Je mag geen fouten maken. Er zijn immers geen airbags en een mens is kwetsbaar als je een schui- ver over het asfalt maakt. Dat zijn de elementen die het motorrijden zo aantrekkelijk maken.


René Moelker is als hoofddocent ver- bonden aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Hij is een van de weinige burgers die met de veteranen meerijdt. Samen met Michelle Schut, onderzoeker Radboud Universiteit/ NLDA, schreef hij het boekje ‘Brothers in Arms, Brothers on Bikes: Veteranencultuur op wielen’.


APRIL 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64