This page contains a Flash digital edition of a book.
AFGHANISTANVETERAAN ACTIEF VOOR MEERDERE GOEDE DOELEN


‘Mensen helpen mens te blijven’


Door: Henk Fonteyn


Mensen helpen mens te blijven was ooit bedoeld als titel van een promotiefilmpje over het werk van de geestelijk verzor- gers bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu) en is bedacht door Aline Barnhoorn, destijds geestelijk verzorger op vliegbasis Eindhoven. ‘Mensen helpen mens te blij- ven’ is haar motto gebleven, ook nu ze als veteraan nieuwe invulling aan haar leven geeft.


Aline Barnhoorn: “Ik heb erg uitgezien naar mijn FLO. Een mooie kans om een nieuw hoofdstuk van mijn levensverhaal te schrijven.” Foto: Birgit de Roij


“I 44


k was in 1994 een van de eerste vrouwelijke gees- telijk verzorgers bij de KLu. Daar hadden som-


mige van mijn mannelijke collega- dominees moeite mee. Maar Hoofd- luchtmachtpredikant Aren de Keizer maakte zich er sterk voor, al kreeg ik niet direct een operationele plaat- sing. Ik begon op vormingscentrum Beukbergen, een goede startplaats om de hele krijgsmacht in het vizier te krijgen. En om voeling te krijgen met de ernstmissies. Ik weet nog hoe we op Beukbergen met elkaar ver- bijsterd de berichten rond de val van Srebrenica volgden.”


Pallet vol maandverband “Ik organiseerde onder meer confe-


renties voor vrouwelijke militairen bij de KLu. ‘Lekker op eigen wijs’ noemde ik die. Er was veel animo voor, onder alle rangen. Vrouwen vertelden elkaar dan soms schok-


APRIL 2014


kende verhalen over grensoverschrij- dend gedrag. Maar ook hilarische verhalen, bijvoorbeeld over de onhandigheid waarmee mannen met typische vrouwendingen als ongesteld zijn omgingen. Een kader- instructeur op Woensdrecht had een pallet vol maandverband laten aan- rukken en die hele voorraad stond dan op de wc op je te wachten. En er was het beruchte ‘glazen plafond’, waardoor de carrière van vrouwen op zeker moment stagneerde. Eigen- lijk is de KLu helemaal niet zo’n machowereld, ook al zijn techneuten toch overwegend mannen. Tijdens de conferenties oefenden we om ons weerbaar te maken tegen discrimi- natie en intimidatie. Dat was echt pionierswerk, lang vóór de commissie- Staal en de Defensiegedragscode. Er is sindsdien gelukkig veel verbe- terd. Dat geldt ook voor de positie van homoseksuelen in het leger. De stichting Homoseksualiteit en Krijgs-


macht is op Beukbergen geboren. Ik ben dankbaar dat ik in die jaren een rol in dat emancipatieproces heb mogen spelen.”


Herculesramp


“Een ontzettend ingrijpende gebeur- tenis was de Herculesramp op 15 juli 1996. Ik heb vele jaren de partner begeleid van een omgekomen col- lega van wie ik de begrafenis geleid heb, en ben nog langer de ouders blijven bezoeken. Daarnaast bood ik steun aan de collega’s op het veld. De brandweer, de verkeersleiding, maar ook toevallige getuigen, zoals de man die altijd naar de baan kwam om de vliegers hun broodjes te brengen. En de collega in de hangar die in verband met de plechtigheid zwarte gordijnen vanaf het plafond moest ophangen en hoog op de ladder ineens de lichamen zag lig- gen die op horizontaal niveau aan het zicht onttrokken waren. Vooral


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64