This page contains a Flash digital edition of a book.
Getekend voor het leven Een onuitwisbare herinnering


Een symbolische tatoeage. Na lang nadenken was dat wat Libanonveteraan Mathieu Hendriks wilde. Alleen, het werden er uiteindelijk twee. Samen vormen ze een onuitwisbare herinnering aan een mooie, spannende en bijzondere tijd. “Een van de meest bijzondere ervaringen uit mijn leven”, aldus de oud-Unifiller.


Door: Janke Rozemuller Foto’s: Jarg Woldhuis


M


athieu Hendriks werd van augustus 1981 tot januari 1982 met 44 Pantserinfanterie Alfa


Compagnie uitgezonden naar Libanon. De dienstplichtig soldaat zat op post 7-11 in Yatar. Als infanterist moest hij vooral patrouillelopen, maar ook bui- tenposten en roadblocks bemannen. “Ik wilde bijdragen aan een stukje veilig- heid in het gebied. Daarnaast trok het avontuur, ik had geen zin in een saaie dienstplichtperiode. Eén ding is zeker, saai was het niet. Het bijzondere voor mij waren de kameraadschap, het bele- ven van extreme spanning, de beschie- tingen en de dreigementen.”


Acht jaar geleden besloot hij als herin- nering aan zijn Libanontijd een tatoeage op zijn rechterbovenarm te laten zetten. Zes jaar later volgde er nog één op zijn andere bovenarm. “Ik ben er nog dage- lijks trots op dat ik heb deelgenomen aan de uitzending naar Libanon. Die periode is een van de belangrijkste in mijn leven. Voor mij betekenen de tatoe- ages een herinnering aan een mooie, spannende en bijzondere tijd. Alles bij elkaar heeft het ervoor gezorgd dat ik me dagelijks bewust ben van de weelde en vrijheid waarin wij in ons prachtige land leven.”


Hendriks houdt van tatoeages. “Ik vind ze mooi en wilde ze altijd al. Na lang nadenken, besloot ik dat ik echt iets symbolisch wilde. Vandaar de keuze om een van de meest bijzondere ervaringen uit mijn leven vast te leggen in tattoos. Ik heb ze zelf ontworpen. Rechts symbo- len in de vorm van de blauwe baret, de tekst UNIFIL en de twee olijftakken van de VN. En links de tekst Alfa-Cie, 7-11, Yatar.”


Naam en leeftijd: Mathieu Hendriks (51) Uitzending:


Libanon (UNIFIL)


Tattoos gezet bij: Skin-a-matic in Nijmegen Wanneer:


acht en twee jaar geleden APRIL 2014 39


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64