This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Personen 3P01 F.D. Hartog zoekt zijn


oude dienstmaat Henk van Leeuwen (Den Haag). Zij dienden bij de KM MLP. Reacties: F.D. Hartog, Hugo de Groothof 47, 2221 CJ Kat- wijk, tel: 071-4071571.


3P04 Wim Schöttelndreiër zoekt Janco Plant. In Ned.- Indië kende Schöttelndreiër hem goed, Plant kwam toen regelmatig bij zijn ouders in Batavia. Schöttelndreiër was destijds ingedeeld bij 3-RPI, Regiment Prinses Irene, later


3P02 Deze foto hoort bij de al eerder geplaatste foto bij oproep 1P08 in Checkpoint 1-2014 van de toneelgroep van de Marineluchtvaartdienst op Biak, Ned. Nieuw-Guinea. Op de foto staat namelijk het publiek van de MLD. Wie herkent zich op deze foto? Deze foto’s worden ook door dhr. Keizer in de Traditiekamer MLD Vliegveld de Kooy te Den Helder geplaatst. Reacties: A. Bosch, tel: 0181-614347 of 06-20760733, e-mail: abosch@veteranen.nl.


gedood en wordt nu herin- nerd met een groot stand- beeld in het stadje Jember, Oost-Java. In het archief van de mariniersbrigade zijn documenten gevonden die zijn naam vermelden. Vol- gens een andere bron is F.G. Scheltens, die kapitein was bij het KNIL, met het Bron- zen Kruis onderscheiden voor het openen van de aan- val op de groep van Sroedji. Reacties: M. van Pagee, Naarderstraat 10, 1398 XR Muiden, e-mail:


info@marjoleinvanpagee.nl, website: www.marjoleinvan- pagee.nl/toelichting-kem- bang-kuning-gele-bloem.


3P03 Marja Westerink- Boekestijn zoekt informatie over haar overleden vader Dirk (Gozewinus) Boekestijn uit De Lier, lichting 1947. Boekestijn was op 9 april 1947 ingedeeld bij de 1e cie gewondenvervoer. Op 25 sept ’47 is hij overgegaan naar de 2e cie gewondenver- voer en op 1 nov ’47 naar K AAT. Hij vertrok op 4 dec ’47 vanuit Nederland naar Ned.-Indië en keerde op 8 apr ’50 weer huiswaarts. Hij was bakker en werkte in de ‘cantine’. Reacties: M. Weste- rink-Boekestijn, Heestereng 50, 3773 AL Barneveld, tel: 0342-417383, e-mail: mjwesterink@hotmail.com.


58 APRIL 2014


in Priok. Plant is naar Korea gegaan, waar hij is opgepakt door de Chinezen. Later wist hij te ontvluchten. Reacties: M.A.H.W. Schöttelndreiër, Arnhemse Bovenweg 33, app. 603, 3708 AA Zeist, tel: 030-6922966, e-mail: seashottle3@kpnmail.nl.


3P05 Marjolein van Pagee zoekt informatie over de Indonesische TNI ltn-kol Mochammad Sroedji (en zijn trawanten). Sroedji was belangrijk voor het Neder- landse leger. Er schijnen pamfletten te zijn verspreid en er stond een prijs op zijn hoofd. Hij is uiteindelijk op 8 februari 1949 opgepakt en


3P06 Wietze Bruinsma († ’69) heeft in 1946-’49 in Ned.- Indië gediend bij bewakings- bataljon 3-5 RI 2e peloton op Oost-Java in Batoe, Soeko- redjo, Malang, Kraksaan en Soerabaja. Hij keerde huis- waarts met ss Kota Inten. Op de foto staan enkele van zijn dienstmakkers: achterste rij vlnr Bernard Schalkwijk,


Bas van Overbeke, Geert Dirk Rosendal en Anne Dotinga. Vooraan onbekend, Joop Huiberts met bril, rechts onbekend en liggend Wietze Bruinsma. Andere voorko- mende namen bij diverse foto’s in zijn fotoalbum zijn: Harm van Lente, Jan Siebenga, Coenraad Hulsbergen Henning, K.J. Huizinga, Anno Rijzinga en A.A. van Rijn. Zijn er nog vete- ranen of familieleden van veteranen die zich Bruinsma herinneren en over hem kunnen vertellen? Reacties: J. Bruinsma, Hagedoarn- leane 8, 9247 AG Ureterp, tel: 0512-301942, e-mail: jbruinsma492@home.nl.


3P07 Jan Faasse zoekt infor- matie over de Indiëtijd van zijn vader Jan Faasse (geb. 1 dec 1925). Faasse is in 1945 vanuit Harderwijk vertrokken naar Ned.-Indië. Hij heeft gediend bij 1-11 RI. Vermoedelijk is hij via Malakka naar Java gegaan. Later heeft hij nog gediend bij de MP. Reacties: J. Faasse, Eschwal 20, 7641 SH Wierden, tel: 06-51868432.


Overleden 3O01 Op 5 december jl. is


P.H. Jalving op 88-jarige leef- tijd overleden. De Tweede Wereldoorlog in en rond Ruinerwold heeft grote indruk op hem gemaakt. Als 18-jarige jongen is hij naar Ned.-Indië vertrokken, waar hij veel heeft meegemaakt en ook heeft leren vliegen. Met plezier ging hij naar de vete- ranendagen en kwam altijd weer met verhalen terug.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64