This page contains a Flash digital edition of a book.
3B02 Gezocht: een uitgave van het in 1948/’49 uitge- geven maandelijks orgaan Jagerklanken van het 4e Bataljon Regiment Jagers. Gezocht wordt naar het arti- kel Stierenrennen en nog wat dat in een van de nummers geplaatst was. Reacties: J. Spekkens, 209-9030 158 St, Surrey BC V4N 5G4, Canada, tel: +1-604-584-4426.


3B03 Aangeboden: het boek Patrouilleren voor de Papoea’s 1960-1962 (Van Holst Pel- lekaan). Vraagprijs: € 47,50 (incl. verzendkosten). Reac- ties: J. de Ruiter, tel: 050- 5034550, e-mail:


joop.deruiter@hetnet.nl.


Diversen 3D01 Veteraan G. Verkerk, voormalig sgt OVW’er 21 AAT in 1948 te Semarang, Ned.-Indië, zoekt voor zijn verzameling postzegels uit Indië en andere landen. Alles is welkom (verzend-


kosten worden vergoed). Reacties: G. Verkerk, Burg. van Dijkeplein 106, 6711 MD Ede.


3D02 Gezocht: een briefje (of een kopie hiervan) dat militairen meekregen bij het inschepingsverlof naar Ned.- Indië waarop vermeld stond wat zelf meegenomen en zelf betaald moest worden (zoals wasknijpers etc). Reacties: J. Meijer, Vinkerdwars- straat 11, 6464 GP Kerkrade, e-mail: 6464gp11@hetnet.nl.


3D03 Gezocht (tegen ver- goeding): mouwembleem dienstvak machinist (met strepen 1e klas, in de rode kleuren). Reacties: J. Voogt, Dorpsweg 121a, 3082 LG Rotterdam, e-mail: j.voogt26@upcmail.nl.


3D04 Veteraan verzamelt al zestig jaar munten van waar dan ook. Ook euromunten en/of coincards zijn welkom,


uiteraard tegen vergoeding. Reacties: P.F. Steeman, IJburglaan 1183, 1087 GJ Amsterdam, tel: 020- 7790092, e-mail:


steeman.pietenel@gmail.com.


3D05 Aangeboden: 6 IB tropenhoed, Belgische ver- sie met stoffen kinband, verder identiek aan 6 IB, maat 54, prijs € 110,- (kleine reparatie nodig), foto’s beschikbaar. Reacties: L. Guns, De Brentjes 73, 5984 NW Koningslust, tel: 077- 4651910, e-mail: guns@veteranen.nl.


Ingezonden mededeling DEELNEMERS GEZOCHT


De Militaire Agressie Regulatie Studie (MARS)


Boosheid, moeilijk omgaan met negatieve emoties, agressie en snel geïrriteerd zijn, zijn klachten waarvan bekend is dat ze ook voorkomen onder militairen en veteranen, onder meer na een uitzending. Deze klach- ten kunnen een grote impact hebben op zowel de veteraan als de directe omgeving. Helaas is er nog wei- nig bekend over de achtergrond van deze klachten. De onderzoeksgroep van de Militaire Geestelijke Gezond- heidszorg (MGGZ) en het UMC Utrecht zijn daarom in 2013 begonnen met een onderzoek naar deze klachten. Het onderzoek richt zich vooral op de neurobiologische achtergrond van de genoemde klachten. Op vragen als ‘wat gebeurt er in het brein bij agressieregulatie?’ en ‘welke hormonen spelen daarbij een rol?’ moet het onderzoek antwoorden leveren. Deelnemers aan het onderzoek krijgen een psychologisch interview en vul- len vragenlijsten in. Tevens wordt er bloed afgenomen


60


om de waarden van hormonen als testosteron en cortisol (stresshormoon) te kunnen bepalen. Als laatste voeren deelnemers enkele computertaken uit en wordt hun schrikreactie op geluid gemeten. De helft van de mannen die aan dit eerste deel van het onderzoek meedoen, wordt teruggevraagd voor een MRI-scan om hersenstructuur en hersenfunctie in beeld te krijgen. De resultaten van het onderzoek bij mannen met klachten worden vergeleken met de onderzoeksresultaten van een groep deelnemers zonder klachten. Vooralsnog wordt dit onderzoek alleen onder mannen met een leeftijd tussen de 18 en 50 jaar uitgevoerd. Het onderzoek is al in volle gang. In de komende maanden zijn er echter meer deelnemers nodig. Wie meer infor- matie over het onderzoek wil, kan contact opnemen met Lieke Heesink, e-mail: L.Heesink@umcutrecht.nl of tel: 030-2502590.


3D06 Gezocht (tegen vergoe- ding): Indonesische bankbil- jetten uit de revolutiejaren 1945 tot 1950. (N.B: uit- sluitend met Indonesische tekst). Reacties: G. van Hoogeveen, Krugerstraat 318, 8172 BW Vaassen, tel: 0578-576112, e-mail: geveha@veteranen.nl.


Aanvullingen en correcties: 1O07 Joop Smit heeft gediend bij 4-5-10 RI Noord- Sumatra. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de jaargespen 1948 en ’49.


APRIL 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64