This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nl (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten.


Reünies


3R01 Reünie 3-9 RI. Datum: 2 mei 2014. Locatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen.


Info (bekende adressen krijgen een uitnodiging, met details): F.H. Dijkstra, tel: 0515-417706, e-mail: fhdijkstra@home.nl.


3R02 Reünie 34e Eerste Hulpverbandplaats C divisie 7 december.


Datum: 15 mei 2014. Locatie: Korporaal van Oud- heusdenkazerne te Hilver- sum.


Info en aanmelding (bekende adressen krijgen een uitno- diging): E. Weijs-Postma, tel: 0521-370092, e-mail: erna.weijs@kpnmail.nl.


3R03 Reünie Vereniging Oud- strijders Koninklijke Neder- landse Brigade Prinses Irene. Datum: 23 mei 2014. Locatie: Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.


Info en aanmelding (vóór 10 mei): N. Swinkels-van de Vorst, tel: 06-54796857, e-mail: nellekeswinkels@ onsbrabantnet.nl of via website: www.vvvgfpi.nl.


3R04 Reünie Vereniging Vete- ranen Vredesmissies Gardere- giment Fuseliers Prinses Irene. Datum: 23 mei 2014. Locatie: Gen-maj De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot.


Info en aanmelding (vóór 10 mei): F.E.T.J. van Dijk, tel: 06-21986353, e-mail (bij voorkeur): vvvgfpi@home.nl of via website: www.vvvgfpi.nl.


3R05 Reünie VVVGFPI 17 Painfbat GFPI C-Cie SFIR 5. Datum: 23 mei 2014. Locatie: Gen-maj De Ruyter


van Steveninckkazerne te Oirschot.


Info en aanmelding (vóór 10 mei): W.G. Blok, tel: 06-10612321, e-mail: wg.blok@mindef.nl of via website: www.vvvgfpi.nl.


3R06 Reünie 4-5-RI (laatste). Datum: 23 mei 2014. Locatie: Prinses Margrietka- zerne te Wezep.


Info en aanmelding (voor degenen die geen uitnodi- ging hebben ontvangen): T. Bouma, tel: 06-30246992, e-mail:


theun.bouma@online.nl of E. de Oude, tel: 0342-491445, e-mail: e.oude1@upcmail.nl.


3R07 Reünie 4-2 RI. Datum: 24 mei 2014. Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info: Wilma Broekmeijer, tel: 06-52476807 of René Pou- lussen, tel: 06-53734483.


3R08 Reünie KL voor ex-per- soneel 2GGW - 220 Sqn - leer- krachten en leerlingen Oranje Nassauschool te Schöppingen. Datum: 24 mei 2014. Locatie: Hotel Zur Alten Post te Schöppingen. Info en aanmelding via web- site: www.schoppingen.nl.


3R09 Reünie OTVK. Datum: 24 mei 2014. Locatie: Hotel Dennenhoeve te Nunspeet.


Info en aanmelding (vóór 20 mei): K. Orsel, Van Hoboken- haven 63, 2993 HH Baren- drecht, tel: 06-53372092, e-mail: k.orsel2@kpnplanet.nl (inschrijfformulier wordt u dan toegezonden).


3R10 Reünie 6e Eskadron Vechtwagens.


Datum: 27 mei 2014. Locatie: Bernhardkazerne te Amersfoort.


Info: J. Foppen, tel: 0341- 416014.


3R11 Reünie SFIR 3, 4 en 5e Regiment Van Heutsz. Datum: 20 juni 2014. Locatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen.


Info en aanmelding (uitslui- tend via de website onder het kopje ‘welkom’, vóór 16 juni): Vereniging Vetera- nen Regiment van Heutsz (VVRvH), website: www.vvrvh.nl.


3R12 Reünie Regiment Infante- rie Johan Willem Friso, 403 BI, 432 BI, 1-1 RI en 1-9 RI. Datum: 24 juni 2014. Locatie: Johannes Postka- zerne te Havelte.


Info en aanmelding (vóór 23 mei): Aooi Van Duuren, tel: 0521-347221, e-mail: dj.v.duuren.01@mindef.nl of Aooi Velders, tel: 0521- 348658.


3R13 Reünie Dutchbat I, Dutchbat II en jaardag VVGJ. Datum: 5 juli 2014. Locatie: Oranjekazerne te Schaarsbergen.


Info en aanmelding (vóór 15 april): e-mail: vvgj@gardere- gimentgrenadiersenjagers.nl.


Herdenkingen


en vieringen 3H01 Nationale Doden- herdenking.


Datum: 4 mei 2014. Locatie: Nieuwe Kerk te Amsterdam (herdenkings- bijeenkomst voor direct betrokkenen en nabestaan- den, uitsluitend voor geno- digden) en officiële plechtig- heid bij het Nationaal Monu- ment op de Dam.


Info: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe Prinsengracht 89, 1018 VR Amsterdam tel: 020-7183500; fax: 020-7183501, e-mail: info@4en5mei.nl; website: www.4en5mei.nl


3H02 Dodenherdenking Grebbeberg.


Datum: 4 mei 2014. Locatie: Rhenen, militair


ereveld Grebbeberg. Info: gemeente Rhenen, tel: 0317-612333.


3H03 Dodenherdenking Koopvaardij.


Datum: 4 mei 2014. Locatie: Nationaal Koop- vaardijmonument De Boeg te Rotterdam.


Info: gemeente Rotterdam, Bureau Zelfstandigen en Scheepvaart, tel: 010-2062714.


3H04 Dodenherdenking Ereveld Loenen. Datum: 4 mei 2014. Locatie: Ereveld Loenen. Info: Oorlogsgravenstichting, tel: 070-3131093.


3H05 Herdenkingsplechtigheid, defilé, symposium en herden- kingsbijeenkomst Wageningen. Datum: 5 mei 2014. Locatie: 5 Mei Plein te Wageningen.


Info: Het betreft een geza- menlijke activiteit van de gemeente Wageningen en Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen (Wagenin- gen45). Zie voor actuele info: www.wageningen45.nl. Info symposium, herdenkings- bijeenkomst (uitsluitend op uitnodiging) en defilé (deel- name geallieerde en Neder- landse WO II-veteranen, in beperkte mate aangevuld met andere veteranen op basis van een jaarlijks te kie- zen thema, aanmelding gaat via eigen veteranenvereni- ging): Projectbureau Wage- ningen45, Postbus 1, 6700 AA Wageningen, tel: 0317- 492522, e-mail: 4en5mei@ wageningen.nl, website: www.4en5meiwageningen.nl.


3H06 Nationale Viering van de Bevrijding.


Datum: 5 mei 2014. Locatie: het nationale start- schot is ieder jaar in een andere provincie, ’s mid- dags heeft iedere provincie (en Amsterdam) een eigen bevrijdingsfestival en ’s avonds is het afsluitende


APRIL 2014 55


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64