This page contains a Flash digital edition of a book.
deze man krijgt. Verborgen vuur is verplichte leesvoer en een opsteker voor mensen die weer hoop en vertrouwen willen krijgen in de recht- schapenheid van de mens. (AS)


Verborgen vuur, Wim Tensen, verzetsstrijder en bruggen- bouwer – Chris van Esterik


248 pagina’s € 19,90


Uitgeverij Boom, Amsterdam (tel: 020-5218938) www.uitgeverijboom.nl ISBN 9789461055217


Oorlog in mijn kop


‘Bij het behalen van mijn diploma verpleeg- kunde had ik in een eed beloofd wat ik in Afghanistan niet waar kon maken.’ Die bittere conclusie trekt militair verpleegkun- dige Niels Veldhuizen ergens halverwege het boek Oorlog in mijn kop. Veldhuizen vertrekt in november 2008 met zijn eenheid vanuit Eindhoven naar Afghanistan, waar hij terechtkomt op Camp Hadrian bij het plaatsje Deh Rawod. In het boek beschrijft


De kwestie Nieuw-Guinea


De klassieker Tranen over Hollandia (2001) van thril- lerschrijver Tomas Ross is onlangs opnieuw uitge- geven. NRC Handelsblad kenmerkte het boek destijds als ‘een hoogtepunt in zijn oeuvre’. En dat is nogal wat, aangezien Ross een literaire veelschrijver is met meer dan vijftig boeken op zijn naam. In Tranen over Hol- landia bewandelt hij, zoals in veel van zijn thrillers, de zigzaggende scheidslijn tus- sen feit en fictie. Het verhaal speelt zich af in 1962 tijdens de Nieuw-Guineacrisis, toen Soekarno aanspraak maakte op Nieuw-Guinea. Oud-Indiëganger en over- tuigd communist Theo


Geurtjes wordt door Sovjet- functionarissen naar Nieuw- Guinea gelokt met het plan om Nieuw-Guinea onder communistische invloeds- sfeer te brengen. Aan de andere kant is Axel Boreel, voormalig lid van de Bin- nenlandse Veiligheidsdienst, afgereisd naar Nieuw-Guinea om verkennend werk te ver- richten voor de Nederlandse regering en om een oude vriend terug te vinden. Wat zich gaandeweg ontvouwt, is een spannend maar ietwat ingewikkeld verhaal met


Veldhuizen met oog voor detail wat hij op de missie meemaakt: van het rijden op een bermbom tot de gekmakende machteloos- heid die hij voelt als het gaat om het daad- werkelijk helpen van de lokale bevolking. Al op de eerste bladzijde wordt duidelijk dat Veldhuizen een posttraumatische stress stoornis (PTSS) heeft opgelopen. Vervolgens vlecht hij de hoofdstukken over zijn ervarin- gen in Uruzgan en die over de psychische en fysieke gevolgen daarvan als hij weer terug in Nederland komt, knap samen tot een boek dat je moeiteloos in één adem uitleest. Veldhuizen heeft met naamgenoot, collega- militair en schrijver Niels Roelen gemeen dat hij goed kan schrijven en geen blad voor de mond neemt om het falen van de militaire inzet in een uitzendgebied te benoemen. Ook het wankelmoedige herstel na constatering en erkenning van zijn verwerkingsproble- men wordt treffend beschreven. En passant maakt de verpleegkundige bovendien subtiel duidelijk dat er ook op het gebied van de acceptatie in de krijgsmacht van militairen met PTSS nog een wereld te winnen valt. Veldhuizen reikte het eerste exemplaar van zijn boek uit aan minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. Nu maar hopen dat zij dit uitstekende boek ook leest. (FL)


Oorlog in mijn kop – Niels Veldhuizen


176 pagina’s € 18,95 (e-book € 13,99)


Uitgeverij Nieuw Amsterdam, Amsterdam (tel: 020-5706100) www.nieuwamsterdam.nl ISBN 9789046816844


veel fictieve en van rol wis- selende personages. Maar dat alles is wel gebaseerd op historische feiten. Om dit luchtig te onderstrepen, figureren ook de persoon van Joseph Luns, destijds minis- ter van Buitenlandse Zaken en zijn ‘persoonlijke horzel’ journalist Willem Oltmans in dit verhaal. Ross heeft met dit boek een mooie drieslag gemaakt: het is spannend, onderhoudend als een jongensboek en uiterst leerzaam over de kwestie Nieuw-Guinea. (AS)


Tranen over Hollandia – Tomas Ross


464 pagina’s € 12,50 (e-book € 9,99) Cargo/De Bezige Bij, Amster- dam (tel: 020-3059810) www.uitgeverijcargo.nl ISBN 9789023483113


APRIL 2014


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64