This page contains a Flash digital edition of a book.
aan waardering veteranen’


Als het om de zorg gaat, is het vol- gens Van Ede een heel andere zaak. “Want ik zie dat er winst valt te halen. Enerzijds bij onderzoek: hoe ontstaan nou littekens van trauma’s die ervaren zijn, hoe kun je daarmee omgaan? En hoe kun je daar in de preventie mee omgaan, hoe kun je mensen weerbaarder maken? Er zijn heel veel parallellen tussen trauma’s bij militairen en andere geünifor- meerden. Dat onderzoek helpt ook dat je qua zorg niet alleen kijkt naar hoe we aan – zeg maar – de achter- kant ziekteklachten goed behande- len, maar ook aan de voorkant aan preventie doen.”


Maar hij ziet nog een ander belang- rijk voordeel dat ook al gesignaleerd is door de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO). “De vraag is: hoe hou je een landelijk dekkend zorgstelsel? Veteranen moeten soms flinke afstanden afleggen. Dus ze profiteren ervan als andere geünifor- meerden ook voor dergelijke zorg bij die zorginstellingen terechtkunnen. Daarmee kun je ook de kwaliteit van de zorg versterken. En je kunt leren van elkaar.”


Collegiale netwerken Van Ede noemt het een goede zaak


dat er inmiddels geen ontkenning meer is van de schade die het wer- ken onder uitzonderlijke omstandig- heden kan veroorzaken. “Of je nu een politieman bent of militair. Dat mensen daarbij een litteken op kun- nen lopen, wordt inmiddels geac- cepteerd. Tien jaar geleden zaten we misschien nog te veel in de ontken- ningsfase. Die acceptatie is ook op de werkvloer veel groter geworden.” Toch blijkt uit het onlangs versche- nen boek Oorlog in mijn kop (zie pag. 29) dat er op dit punt nog wel wat te winnen valt. “We leren en verbeteren nog steeds. Het zal mis- schien ook altijd wel moeilijk blij- ven. Defensie is een can do-organi- satie. Macho klinkt wat negatief, het is meer een robuuste cultuur.


IGK en Inspecteur der Veteranen, luitenant-generaal Ton van Ede voor de Zwaluwenberg. APRIL 2014 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64