This page contains a Flash digital edition of a book.
VETERANENPANEL OORDEELT GUNSTIG OVER DIENSTVERLENING VETERANENINSTITUUT


Voordelen veteranenpas onduidelijk


Door: Yvon de Reuver Foto: Goedele Monnens


Maakt u vaak gebruik van voordelen die de veteranenpas u biedt? Weet u eigenlijk wel welke voordelen dit zijn? Heeft u weleens contact gehad met het Veteraneninstituut en bent u daar tevreden over? En wat vindt u eigenlijk van het blad dat u op dit moment leest? Ruim 1100 veteranen gaven antwoord op vragen over de dienstverlening van het Veteraneninstituut. Bent u het met hen eens?


E 26


ens in de zoveel tijd wordt een digitaal panel van meer dan 2200 vre- desmissieveteranen het


hemd van het lijf gevraagd. Eerder konden zij bijvoorbeeld al aangeven wat hun ervaringen op de arbeids- markt zijn en hoe zij denken over erkenning en zorg. Afgelopen najaar wilde het Veteraneninstituut graag zijn eigen dienstverlening onder de loep nemen. En hoe kan dat beter dan veteranen vragen hierover hun mening te geven? Zo gezegd, zo gedaan. In dit artikel wordt inge- zoomd op enkele belangrijke uitkom- sten.


Checkpoint is top Van de panelleden leest maar liefst


98 procent Checkpoint geheel of gedeeltelijk. Zij weten dus waar- over zij spreken als zij een oordeel over dit blad vellen. Met een 7,7 als gemiddelde krijgt Checkpoint een prachtig rapportcijfer. Wel valt op dat veteranen die jonger zijn dan


APRIL 2014


35 jaar Checkpoint minder vaak lezen dan gemiddeld. Zij geven ook vaker dan gemiddeld aan de online- versie van Checkpoint, de app, nog niet te kennen, maar hier wel inte- resse voor te hebben. In het algemeen blijkt dat de meeste veteranen in het panel de Checkpoint-app nog niet kennen (80 procent). Degenen die de app wel kennen, oordelen er positief over. Op een enkeling na vinden zij de app voldoende tot uitstekend functioneren.


Voordelen kunnen beter De bevraagde veteranen geven de


veteranenpas als rapportcijfer gemid- deld een 7,1. Toch zijn de voordelen die de veteranenpas biedt voor veel panelleden onduidelijk. Bijna de helft (49 procent) vindt dan ook dat de voordelen van de veteranenpas onvoldoende onder hun aandacht worden gebracht. Iets meer dan de helft van de panelleden – 58 procent – oordeelt desondanks positief over de voordelen die het bezit van een


Recht op gratis treinkaarten wordt nog altijd hoog gewaardeerd door veteranen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64