This page contains a Flash digital edition of a book.
Veteranen, motorrijders


Motorrijdende veteranen staan met enige regelmaat in een kwaad daglicht. Vorig jaar nog werd een motorevene- ment voor veteranen in Cuijk afgelast, omdat de gemeente volgens orga- nisator Veterans MC bang was voor (ernstige) verstoring van de openbare orde. Kolonel b.d. drs. Ben Zonnenberg, oud-hoofdredacteur van Carré, schreef er vorig jaar een opiniestuk over in het tijdschrift van de Nederlandse Offcieren Vereniging. In Checkpoint een verkorte weergave van zijn artikel.


Door: kol. b.d. drs. Ben Zonnenberg Foto: William Moore


I


n mei 2013 wilde Veterans MC een driedaagse bijeenkomst organiseren voor motorclubs waarvan de leden militairen, ex-militairen en veteranen zijn. Deze bijeenkomst wordt de Brothers in Arms Run genoemd en wordt ieder jaar ergens in Europa gehouden. Voor deze bijeenkomst vroeg het bestuur een vergunning aan bij de gemeente Cuijk, waar het clubhuis van de oudste afdeling van Veterans MC, de zogenoemde Chapter First, is gevestigd. De gemeente weigerde de vergunning en Veterans MC ging hier vervolgens tegen in beroep. De voorzieningenrechter stelde de club volledig in het gelijk.


De leden van de motorclub voelden zich geschoffeerd door het feit dat ze op basis van een beleidsnota op één hoop gegooid werden met de zoge- heten outlawbikers, die bij justitie in een kwade reuk staan. In een pers- bericht stelde de club het landelijk beleid aan de kaak: ‘(…) Deze wei- gering was gestoeld op twee poten: Ten eerste de landelijke beleidsnota Geïntegreerde aanpak outlawbikers van minister Opstelten waarin wordt aangegeven dat alle gemeentes elke


14 APRIL 2014


Nederlandse Veteranendag 2011, prins Willem-Alexander in gesprek met een lid van Veterans MC.


medewerking moeten weigeren aan MotorClubs. Onzes inziens werd volledig voorbijgegaan aan het feit dat deze nota is opgesteld om zware criminaliteit te bestrijden. Wij zijn van mening dat wij absoluut niet tot deze doelgroep behoren. Op de tweede plaats gaf men aan dat men bang was voor (ernstige) verstoring van de openbare orde; dit ondanks het feit dat de politie had aangegeven geen incidenten te kennen waarbij Veterans MC betrokken was.’


Outlaw


Een klein aantal motorclubs in Nederland wordt gerekend tot de categorie outlawbikers, ook wel 1%-MC’s genoemd. Deze benaming is afkomstig van een uitspraak van een bestuurslid van de American Motorcyclist Association in 1947


dat 1 procent van de motorrijders tot outlaws gerekend kon worden. Zij willen niet bij de normale samenleving horen en hebben lak aan wetten en regels. De beruchtste motorclub (MC) is Hells Angels, die volgens politie en justitie in verband gebracht kan worden met criminaliteit. Een tweede veel genoemde MC is Satudarah. Maar er zijn ook andere MC’s die tot de categorie outlaw gerekend worden en daar is de Veterans MC er een van. Het begrip outlaw is nogal breed en heeft betrekking op de wijze waarop de motorclubs zich gedragen in de openbare ruimte: gekleed in leren jacks vol met patches en clubemble- men, met tatoeages en stoere outfits. Hun toertochten met grote groepen tegelijk komen nogal eens intimide- rend over.


Medio 2012 deed toenmalig Kamer- lid Hennis-Plasschaert (VVD) het voorstel om motorbendes uit de ste- den te weren en een Algemene Plaat-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64