This page contains a Flash digital edition of a book.
3T04 T/m 28 september 2014 presenteert de Stichting Veteranenkunst in Museum Bronbeek in Arnhem een expo- sitie van kunst door veteranen. De expositie Na de missie: de kunst van het verwerken toont ruim zestig tekeningen, schilderijen, beeldhouwwerken en installaties, gemaakt door veteranen naar aanleiding van hun ervaringen tij- dens hun uitzendingen naar Nederlands-Indië en Korea tot en met de missies naar Cambodja, Irak en Afghanistan. Hun werk is tegelijkertijd aanknopingspunt voor gesprek, wat leidt tot erkenning en waardering. Geopend: di t/m zo 10.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Museum Bronbeek, Velperweg 147 6824 MB Arnhem, tel: 026- 3763555, website: www.bronbeek.nl.


podium Doornroosje op 5 mei het Bevrijdingsfestival in het Hunnerpark in Nijmegen. Thema: Vrijheid geef je door. Vrijheid is nooit vanzelfspre- kend en Bevrijdingsdag is een goed moment om stil te staan bij afspraken die onze vrijheid waarborgen. Fresku, Jett Rebel en De Sluwe Vos zijn enkele namen die daar optreden. Het festival opent zijn poorten om 14.00 uur en sluit ze weer om 23.00 uur. De burgemeester opent het festival officieel door de vrijheidsvlam aan te steken. Entree: € 5,-. Info: website: ww.4en5mei-nijmegen.nl.


elke eerste zondag van de maand; buitenrondleiding: elke woensdagavond mei t/m half september en één of twee keer per maand op zon- dagmiddag april t/m oktober en familie-/kinderrondleiding: april t/m november elke laat- ste zondag van de maand. Via het online-boekingssysteem op website www.bunkermu- seum.nl ziet u het actuele programma en kunt zich opgeven voor de rondleidin- gen. Bunker Museum, Bad- weg 38 (tegenover Camping de Duindoorn), IJmuiden.


3V04 Veel forten van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam en van de Hollandse Waterlinie openen in het paasweekend, 19, 20 en 21 april, weer hun poorten voor publiek. De Stelling van Amsterdam telt maar liefst 46 forten en bat- terijen. Een aantal forten is tot en met oktober geregeld open voor het publiek. Naast de verschillende openstellin- gen en bezoekmogelijkheden


zijn er jaarlijks terugkerende evenementen waarin de for- ten extra te bezichtigen zijn en worden uitgelicht met lezingen, muziek, theater- voorstellingen, exposities, kunstmarkten en re-enact- mentdemonstraties. Voor meer informatie en actuele programma’s kunt u de web- site www.stellingvanamster- dam.nl raadplegen.


3V05 Voor de vierde keer organiseren het Stedelijk 4&5 Mei Comité Nijmegen en pop-


3V06 Op 17 en 18 mei vindt in het Oorlogsmuseum Over- loon Militracks plaats. Mili- tracks is een evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in de militaire techniek van de Tweede Wereldoorlog. Op Militracks is een grote militaria- en documentatie- beurs en er staan twee dagen lang (09.00-17.00 uur) vooral Duitse Sd.Kfz (Sonderkraft-


meerijden met voertuigen kunt u tijdens het evenement losse tickets kopen op het terrein zelf. Entree: € 12,- (evenement en museum). Oorlogsmuseum, Museum- park 1, 5825 AM Overloon, tel: 0478-641250, website: www.oorlogsmuseum.nl.


3V07 In het weekend van 30 en 31 augustus wordt met ondersteuning vanuit de KNVB een veteranenvoet- baltoernooi georganiseerd. Het voetbaltoernooi zal worden gehouden op de sportvelden van de Isabella- kazerne aan de Reutsedijk te Vught. Inschrijven voor dit evenement kan met een intentieverklaring (die voor 1 mei 2014 gerealiseerd moet zijn). Het minimale aantal deelnemers is zes elftallen (bestaande uit veteranen, afkomstig uit defensie- missies, actief of buiten dienst of een combinatie hiervan). Deelname is alleen mogelijk vanuit een veteranenorganisatie of


fahrzeug) voertuigen cen- traal, zowel motoren, trans- portvoertuigen, commando- wagens als halfrupsen en tanks. Zij rijden rond op een speciaal parcours dat door het oorlogsmuseum loopt. U kunt meerijden. Voor het


een defensieonderdeel dat de veteranenstatus heeft. Aanmelding (vóór 1 mei): Stichting Ouwestomp, Fritz Langstrook 29, 2726 VW Zoetermeer, e-mail:


info@ouwestomp.nl, website: www.ouwestomp.nl.


APRIL 2014 57


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64