This page contains a Flash digital edition of a book.
openluchtconcert in Amsterdam.


Info: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Nieuwe Prinsen- gracht 89, 1018 VR Amster- dam, tel: 020-7183500, fax: 020-7183501, e-mail: info@4en5mei.nl, website: www.4en5mei.nl.


3H07 Herdenkingsceremonie met kranslegging Regiment Huzaren van Sytzama (RHvS) en Vriendenkring Wij Huzaren. Datum: 9 mei 2014. Locatie: Monument voor de gevallenen van het voor- malig 1e Regiment Huzaren (1 RH), Koninginnelaan te Voorthuizen (verzamelen: v.a. 10.00 uur achter het monument bij gebouw Cres- cendo, Van Den Berglaan te Voorthuizen, aanvang: 11.30 uur).


Info: Regimentsaanspreek- punt W. Bouwmans, e-mail: ra@sytzama.nl.


3H08 Herdenking ter nage- dachtenis aan de gesneuvelde Indië-militairen uit Zuidoost- Drenthe.


Datum: 21 mei 2014. Locatie: centrum van Emmen (aanvang: 14.30 uur).


Info: Stichting Monument Gesneuvelde Indië-militai- ren 1945-1962, G. Achter- hof, Holtlaan 95, 7824 SE Emmen, tel: 0591-620545.


3H09 Wapendag Regiment Genietroepen (herdenking, veteranenmiddag en feest- avond).


Datum: 27 mei 2014. Locatie: Van Brederode- kazerne te Vught.


Info en aanmelding: Lkol Dijkhoff, tel: 06-33089108, website: www.regimentgenietroepen.nl.


Tentoonstellingen


en musea 3T01 In Verzetsmuseum Amsterdam is van 14 april tot en met 22 juni een beeldver- haal over de bittere erfenis van de Franco-dictatuur te zien. Elke donderdag


56 APRIL 2014


demonstreren familieleden met de portretten van ver- loren geliefden op het Plaza Puerta del Sol in Madrid. Zij vragen om waarheid, gerech- tigheid en genoegdoening. Kunstenares Jehanne van Woerkom maakte hierover het beeldverhaal Memoria Histórica. Geopend: di t/m vr 10.00-17.00 uur, za, zo, ma en feestdagen 11.00-17.00 uur. Entree met veteranen- pas: € 4,50 (i.p.v. € 8,-). Ver- zetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, 1018 CX Amsterdam, tel: 020- 6202535, website: www.verzetsmuseum.org.


3T02 In het kader van de viering tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden is in Museum 1940-1945 in Dordrecht van 2 mei t/m 10 januari 2015 de expositie 77 Chester Square London S.W., was getekend Wilhelmina te


De oorlogsherinnering leeft nog steeds voort...


in Museum 1940-1945 te Dordrecht in samenwerking met Imperial War Museums London


mariniers W.J. Briggen als commandant van de Mari- nierskazerne te Rotterdam. Reacties: T. van Es, e-mail: tvanes@veteranen.nl.


Weggooien! (zie Checkpoint 5-2013 5V03) wordt gebruikt voor de tentoonstelling. Achter elk voorwerp schui- len tal van gebeurtenissen die persoonlijke herinnerin- gen opwekken aan de jaren 1940-’45. Geopend: di t/m za 10.00-17.00 uur, zon- en feestdagen 11.00-17.00 uur. Entree: € 11,- (veteranen krijgen korting, zie pag. 42). Kunsthal Rotterdam, Museumpark, Westzeedijk 341, 3015 AA Rotterdam, tel: 010-4400301, website: www.kunsthal.nl en www.tweedewereldoorlog.nl.


Varia 3V01 Op 30 januari jl. heeft


in het kader van de viering 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden Dordrecht


zien. De expositie is opge- bouwd uit foto- en filmmate- riaal, boeken over koningin Wilhelmina en uniformkle- ding. Geopend: di, wo, vr en za 10.00-17.00 uur en zo 13.00-17.00 uur. Entree met veteranenpas: gratis. Museum 1940-1945, Nieuwe Haven 27-28, 3311 AP Dordrecht, tel: 078-6130172, website: www.museum19401945.nl.


77 Chester Square London S.W. was getekend


Aangeboden aan de Burgemeester van Dordrecht, Dhr. R.J.G. Bandell –


Nieuwe Haven 27-28 3311 AP Dordrecht te zien vanaf 2 mei 2014 t/m 10 januari 2015


Namens het bestuur van het Museum 1940-1945 Dordrecht. 18 december 2009


Museum40-45_buitenbord_18dec09.indd 1 02-12-2009 08:56:54


3T03 Tot 5 mei 2014 is de expositie De Tweede Wereld- oorlog in 100 voorwerpen te zien in de Kunsthal in Rot- terdam. De tentoonstelling is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tus- sen 25 oorlogs-, en verzets- musea, herinneringscentra en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Een deel van de voorwerpen uit de actie Niet


Antonius Theodorus van Es zijn Nieuw-Guinea Herinne- ringskruis mogen ontvangen op de Van Ghentkazerne te Rotterdam. Van Es is in 1953 in dienst getreden bij de Koninklijke Marine. Dit bracht hem uiteindelijk op 16 mei 1959 naar Neder- lands Nieuw-Guinea, waar hij bijna anderhalf jaar als marinier der 1e klasse diende. Op 15 oktober 1960 keerde hij per vliegmachine terug naar Nederland. De onderscheiding werd formeel opgespeld onder dankzegging voor verleende diensten voor het koninkrijk door luitenant-kolonel der


3V02 Op 13 februari is in het Europees Parlement in Brussel de tentoonstelling Routes of Liberation: European Legacies of the Second World War geopend. De reizende tentoonstelling, die tot stand is gekomen dankzij een samenwerkingsverband van organisaties uit zes Europese landen, is de komende twee jaar op verschillende plek- ken in Europa te zien. De tentoonstelling staat stil bij hoe de vrijheid in de vorige eeuw verloren ging en hoe ze herwonnen werd. De 3000 kilometer lange route begint in Zuid-Engeland en voert via Normandië onder meer door België en Zuidoost- Nederland richting Berlijn. De Liberation Route Europe wordt 6 juni 2014 officieel gelanceerd op de stranden van Normandië, precies zeventig jaar na D-Day. Tot 7 mei is de tentoonstelling tijdelijk te zien in Oorlogs- museum Overloon. Info website: www.routesofliberation.com en www.liberationroute.com.


3V03 Het Bunker Museum IJmuiden is sinds 6 april weer geopend op elke eer- ste zondag van april t/m oktober (11.00-16.00 uur). Ook zijn er diverse rond- leidingen waaraan u kunt deelnemen: museumrond- leiding: het gehele jaar elke derde zondag van de maand en november t/m maart


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64