This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek Bijdrages: Fred Lardenoye en Anne Salomons


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


In het spoor van Bernhard


De hausse aan boeken over prins Bernhard lijkt tanende, maar zo nu en dan verschijnt er toch weer een boek dat nog iets weet toe te voegen aan het turbulente en kleur- rijke leven van de inmiddels door velen verguisde prins. Dat geldt vreemd genoeg niet voor In het spoor van Bern- hard. Dit boek is geschreven aan de hand van interviews met Pieter (Berend) Wonder- gem, die vanaf 1944 lange tijd lijfwacht en chauffeur van prins Bernhard was. Deze inmiddels overleden veteraan was zelf actief in het verzet en maakte deel uit van de Binnenlandse Strijdkrach- ten, om vervolgens in dienst van de prins bij de Militaire Politie in Nederlands-Indië


zichzelf al boeiend genoeg is. Vooral het verzet, de laatste oorlogsjaren en de bevrijding van Eindhoven worden uitvoerig en soms zeer gedetailleerd beschreven aan de hand van Wonder- gems ervaringen. De twee auteurs maken er zich in dit boek niet makkelijk van af en hebben alle mogelijke bron- nen aangeboord om een ook geschiedkundig verantwoord boek af te leveren. Daar zijn ze dan ook met vlag en wimpel in geslaagd. (FL)


In het spoor van Bernhard – Herman Spinhof en Marco van Doeland


128 pagina’s € 18,95


Uitgeverij BDU Boeken, Barneveld (tel: 0342-494392) www.bduboeken.nl ISBN 9789087881900


te opereren. Dat laatste is overigens wel weer een bevestiging van de vaker geopperde stelling dat de prins grote ambities had in Nederlands-Indië. Maar dat dit boek verder weinig nieuws toevoegt aan de bio- grafie van de prins is geen enkel bezwaar, omdat het leven van Wondergem op


Een kwarteeuw Jan Berlijn


Een van de redenen waarom Jan Berlijn een boek over 25 jaar van zijn leven heeft geschreven, is dat hij jongeren wil laten zien wat er voor de jeugd van vóór de Tweede Wereldoorlog zoal mogelijk was. Daarnaast besteedt Een kwarteeuw Jan Berlijn aandacht aan het bombardement op Rotterdam en aan Berlijns belevenissen tijdens de oorlog. Na de bevrijding werd Berlijn opgeroepen voor militaire dienst, waarna hij in 1948 naar Indië moest. Als betaal- meester bij 16 AAT in Palembang (Zuid-Sumatra) bezocht hij elke maand de posten, die verspreid in de rimboe lagen, om de jongens hun geld uit te betalen. Hij heeft daarbij veel meegemaakt.


Een kwarteeuw Jan Berlijn – Jan Berlijn


286 pagina’s € 19,55


Uitgeverij Boekscout, Soest www.boekscout.nl ISBN 9789462068377


28


wapenfeit, behalve zijn ver- zetsperiode, is dat hij zich tot aan zijn dood met niet afla- tende ijver heeft ingezet voor het voormalig verzet. Hij was bevriend met prins Bernhard en vormde een trait-d’union tussen de prins en de talrijke organisaties van oud-verzets- lieden.


Verzetsstrijder en bruggenbouwer


Oud-verzetsman Wim Ten- sen, die in 1997 overleed, heeft zijn hele leven gewijd aan een rechtvaardige samen- leving en democratische waarden. Zijn bekendste


KORT


In de oorlog hielp Tensen onderduikers, hij zorgde voor bonkaarten en was actief in de pilotenhulplijn The Escape, die neergeschoten piloten hielp om door de linies terug naar Engeland te komen. Hij was drager van het Verzetsherdenkingskruis en Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Chris van Esterik, die zijn boek Verborgen vuur, Wim Tensen, verzetsstrijder en bruggenbouwer grotendeels baseerde op het archief van Tensen en gesprekken met betrokkenen, wijdt vooral veel aandacht aan de uiterst turbulente verwikkelingen in de geschiedenis van de ver- zetsorganisatie na de oorlog en de omstreden vrijlating van de Twee van Breda in 1989, waarbij Tensen een belangrijke bemiddelende rol speelde. Steeds blijkt Tensen een evenwichtige en schran- dere bemiddelaar of pleitbe- zorger, altijd bereid om door te zetten en zichzelf weg te cijferen voor het ‘goede doel’. Hoe verder je in het boek van Esterik komt en hoe meer je leest over Tensen, hoe groter de bewondering die je voor


APRIL 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64