This page contains a Flash digital edition of a book.
BOEK VAN VETERAAN ERIC LOMAX PRACHTIG VERFILMD MET COLIN FIRTH EN NICOLE KIDMAN The Railway Man


In de Checkpoint-lijst van meest favoriete boeken van veteranen prijkte The Railway Man van Eric Lomax vorig jaar op de tiende plaats. Nu is er de gelijknamige verfilming van dit autobiografische boek, waarin Lomax zijn mens- onterende ervaringen als krijgs- gevangene aan de Birmaspoorlijn beschreven heeft. Het is een bij- zonder aangrijpende film gewor- den, waarin herkenbare vetera- nenthema’s aan bod komen.


Colin Firth en Nicole Kidman als Eric en Patti Lomax in The Railway Man.


De film begint in de jaren vijftig in een Brits veteraneninloophuis, waar Tweede Wereldoorlogveteraan Eric Lomax (Colin Firth) vaak vertoefd. Lomax is van jongs af aan gefascineerd door treinen en kent het spoorboekje van de Britse Spoorwe- gen uit zijn hoofd. Hij vertelt aan zijn collega-veteranen hoe hij dankzij die kennis in contact is gekomen met een aantrekkelijke dame. Hoewel deze Patti (Nicole Kidman) net als Lomax alleen- staand is en haar vakantieplannen onbe- vangen met hem deelt, aarzelt hij na die eerste ontmoeting om af te spreken. Zijn feilloze kennis van het spoor zorgt ech- ter voor een tweede ontmoeting, waarbij de vlam definitief overslaat. Het tweetal treedt niet snel daarna in het huwelijk.


Birmaspoorlijn


Aanvankelijk verloopt hun huwelijk als in een sprookje, maar al snel merkt Patti dat Eric gebukt gaat onder een gruwelijk verleden. Via flashbacks wordt duidelijk dat hij als Britse officier bij de Slag om Singapore krijgsgevangen is gemaakt door de Japanners. Hij wordt tewerkge- steld aan de gevreesde Birmaspoorlijn, een bovenmenselijk project onder erbar- melijke omstandigheden, dat ook onder Nederlandse militairen talloze slachtof- fers maakte.


Lomax vertoont in het huwelijk alle ver- schijnselen die nu zouden leiden tot de diagnose posttraumatische stress stoor-


nis (PTSS): gruwelijke nachtmerries, herbelevingen en onverklaarbare woede- uitbarstingen. En de veteraan weigert over zijn verleden te praten, waardoor Patti ten einde raad hulp zoekt bij zijn collega-veteraan Finlay (Stellan Skarsgård). Ook die laat aanvankelijk tegenover haar niets los, maar licht uit- eindelijk toch een tipje van de sluier op. Daaruit wordt Patti duidelijk dat Eric door de Japanners vreselijk gemarteld is, maar zij weet ook met die kennis niet tot haar man door te dringen. Als Finlay ontdekt dat hun belangrijkste Japanse kwelgeest als vrij man in Birma werkzaam is als gids, spoort hij Lomax aan om voor al zijn collega-veteranen gerechtigheid te halen.


Oscarwaardig The Railway Man vertelt een meesle-


pend en aangrijpend verhaal dat boven- dien gebaseerd is op ware gebeurtenis-


sen. In zijn fascinerende boek beschrijft Lomax het ironische levenslot dat hem getroffen heeft: als jongetje gefascineerd door spoortreintjes en dan als volwassen man en militair eigenlijk voor eeuwig vastgeklonken worden aan de gruwe- lijkste spoorweg in de geschiedenis. Tijdens de totstandkoming van de film was er nauw contact tussen de filmcrew en de inmiddels hoogbejaarde Lomax, maar het eindresultaat heeft de veteraan helaas niet meer kunnen meemaken. Aan het begin van de montageperiode van de film, in oktober 2012, overleed hij op 93-jarige leeftijd.


Colin Firth, die in 2011 een Oscar kreeg voor The King’s Speech, is als altijd overtuigend als de oudere Lomax, maar ook Jeremy Irvine als de jonge Lomax zet een acteerprestatie van formaat neer. Nicole Kidman is sinds lange tijd niet zo sterk geweest en ook de bijrollen zijn uitstekend bezet, met Skarsgård die schittert als de gekwelde veteraan Finlay en de in Japan hooggewaardeerde acteur Hiroyuki Sanada tergend echt als de wrede beul Nagase. Kortom, een Oscarwaardige film die ook vanwege de voor veteranen herkenbare thema’s absoluut niet gemist mag worden.


Jeremy Irvine (met bril) als de jonge Eric Lomax in The Railway Man.


The Railway Man is vanaf 1 mei te zien in de bioscopen, maar voor veteranen zijn er twee speciale voorvertoningen, waar u gratis heen kunt (zie achterpagina).


APRIL 2014 31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64