This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Fred Lardenoye en Janke Rozemuller


Walk for Life tegen kanker


De stichting Walk for Life Groningen organiseert op 10 mei in de fraaie omge- ving van het Paterswoldsemeer een recreatief wandel- en loopevenement om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek bij jongvolwas- senen ten bate van het UMCG Kanker researchfonds.


Onverklaarde klachten succesvol behandeld


Het behandelen van lichamelijk onverklaarde klachten (LOK) bij militairen die terugkeren van een uitzending wordt steeds succesvoller. Dat bleek tijdens het symposium dat op 27 maart in de Kumpulan op Bronbeek werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van Marie-Louise Tiesinga als voorzitter van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (zie ook Checkpoint 2-2014). Op het symposium plaatste historicus dr. Leo van Bergen de LOK in een militair- historische context, besprak klinisch psycholoog Hans Knoop van de Radboud Universiteit in Nijmegen de vraag hoe LOK qua onderzoek benaderd kan worden en ging de Nederlandse Tamara Lacourt, als onderzoekster verbonden aan de universi- teit van Austin, Texas, in op een overgevoelig brein als mogelijke verklaring voor de onverklaarbare klachten van uitgezonden militairen.


Dat de klachten, ook al is er geen diagnose, toch succesvol behandeld kunnen wor- den, bleek uit twee andere bijdragen aan het symposium. Zo maakten majoor huis- arts Monique Zeijlmakers en huisarts Corine van de Velden, beiden werkzaam in de speciaal voor militairen met LOK opgerichte polikliniek van het Centraal Militair Hospitaal, melding van opmerkelijke resultaten. Deze kliniek heeft sinds de oprich- ting in 2010 160 aanmeldingen gehad, waarvan na een intakegesprek 68 militairen met LOK in behandeling zijn genomen. Na een behandeling van 12 dagen in een periode van 3 maanden bleken de klachten bij 70 procent van de militairen verdwe- nen, was het medicijngebruik sterk teruggebracht en kon ruim de helft weer volledig aan het werk.


Kanker raakt ons allemaal, ook vetera- nen. De stichting Walk for Life wil op deze wijze een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. De 43 Mechanische Brigade in Havelte ondersteunt de actie en doet mee door middel van een esta- fette vanuit de kazerne in Havelte met de Fakkel van hoop. Ook veteranen- verbanden in Noord-Nederland hebben hun steun toegezegd. De stichting Walk for Life doet nu een oproep aan alle veteranen: ‘Laat zien wie je bent, wat je bent, wat je wilt en wat je kunt! Omdat je meer bent dan de veteraan met een mentale en/of fysieke verwonding, meer bent dan dat meisje/ jongen met kanker. Toon je betrokken- heid als veteraan, die met zijn/haar fysieke bijdrage de strijd tegen kanker bij jongvolwassenen wil helpen winnen. Doe mee aan de Walk for Life en kom op voor jezelf en voor hen die jouw hulp zo hard nodig hebben! Maak ook je col- lega’s enthousiast en neem ze mee.’ (FL)


Kijk voor meer informatie en de inschrijvingsprocedure op www.walkforlifegroningen.nl


Hoogleraar Psychiatrie prof. dr. Anne Speckens liet ten slotte aan de hand van een onderzoek zien dat een cursus Mindfulness net zo succesvol kan zijn als een regu- liere medische behandeling van LOK. Op mentaal gebied scoorde deze behandel- methode in dit onderzoek zelfs hoger, maar de methode is wel kostbaarder. (FL)


Marie-Louise Tiesinga (vierde van rechts) met andere sprekers van het symposium. Foto: Peter Laarakker


4


APRIL 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64