This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck Websites militaire motorclubs Door: Wim van den Burg


In november 2012 schrijft minister van Defensie Jeanine Hennis- Plasschaert in een brief aan de Tweede Kamer dat ze het opmerkelijk vindt dat een aantal militairen zich heeft aangesloten bij motorclub Demons. Dit vanuit het oogpunt dat gedrag van militairen zowel binnen als buiten diensttijd verenigbaar moet zijn met hun werk. Overigens geeft zij in dezelfde brief aan niet op voorhand te twijfelen aan de loyaliteit van die militairen. Maar de militaire leden van motorclubs liggen op dat moment wel onder de loep.


D Stoer


Op de website www.veteransmc.nl staat dat de MC bestaat uit een vast- beraden groep mannen die actief militair zijn of veteraan. De leden houden vast aan de broederschap en kameraadschap die ze hebben leren kennen in het leger. Je kunt lid worden als je gediend hebt in een oorlogsgebied en geaccepteerd wordt door de andere leden van de club. De startpagina van de website heeft een stoere uitstraling en is in die zin vergelijkbaar met sites van andere, niet-militaire motorclubs. De regio- nale afdelingen, Northcrew (www.northcrew.nl), Deepsouth (www.deepsouthvmc.nl) en First (www.veteransmcfirst.nl) hebben hun eigen website met onderling vergelijkbare indelingen. De inhoud van die websites is door de eenvou- dige navigatie makkelijk bereikbaar en overzichtelijk. Je vindt er infor- matie over komende evenementen, een fotogalerij, een shop waar je stickers en T-shirts kunt bestellen, een gastenboek en links. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor het doel


at (ex-)militairen lid zijn van een motorclub is overigens niet nieuw. De Veterans MC Netherlands


(voorheen Lowlands) bestaat immers al sinds 1995. De redactie van Check- point bezocht, gelet op het thema van deze uitgave, hun website en andere websites van militaire motor- liefhebbers.


van de club en is er plaatsgemaakt voor de nagedachtenis van overleden leden.


Official Support Een aantal MC’s in Nederland heeft


zich verbonden aan Veterans MC. Ze worden op de site van de Veterans MC geëerd met een officiële badge, om de speciale band te onderstre- pen. Een van die clubs is de Harley- Davidson Club Sea-Riders (www.sea-riders.nl), een Neder- landse club die is opgericht op 01-01-2001. De belangrijkste activi- teit van de Sea-Riders is het rijden op Harley-Davidson motoren en plezier maken met andere clubleden. Ook de website van Sea-Riders is een toonbeeld van eenvoud; je vindt er een gastenboek, een fotogalerij, aan- dacht voor overleden leden en een leuke antistress-pagina. Een andere supporter van Veterans MC is Dutch Forces (www.hdcdf.nl), ook een club van Harley-Davidson- rijders. Deze club is opgericht in 2005 en de leden ervan zijn eveneens (ex-)militairen die hebben gediend in een conflictgebied.


De laatste in de rij van supporters van Veterans MC is 22 Squad. Hun website www.22squad.nl heeft een ander uiterlijk, maar komt inhoude- lijk sterk overeen met die van Veterans MC.


Andere liefhebbers Hebben we het dan gehad met de


militaire motorliefhebbers? Zeker


niet! Want ook de mariniers hebben hun eigen club van liefhebbers, name- lijk de Dutch Marines Brotherhood (www.dutchmarinesbrotherhood.nl). Deze vereniging is opgericht in 2005 en de leden zijn actief dienende en oud-mariniers. Ze delen kameraad- schap, maar ook opgedane kennis, ervaring en hun passie voor het rijden op hun Harley-Davidson. Natuurlijk mogen we ook de Blue Helmets Motor Group (www.blue-helmets.nl) niet vergeten. Deze club is op 7 december 1999 opgericht door Libanonvetera- nen, met als doel de band tussen de veteranen onderling in stand te hou- den en te versterken, ongeacht de achtergrond van de missies. En van- uit die gedachte gezamenlijk, als vrije, motorrijdende veteranen, acti- viteiten te ontplooien en motorritten te maken.


APRIL 2014 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64