This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


de weerzinwekkende moordpartijen waarvan tienduizenden Indonesiërs, Chinezen en Nederlanders het slachtof- fer werden. Excuses van die kant zul- len hoogstwaarschijnlijk achterwege blijven, omdat zulks gezichtsverlies zou betekenen, ook al gebeurt dat na zoveel jaren. Wil derhalve mijn com- plimenten overbrengen aan genoemde heren. Het ga hun goed!


Ab Zorge, Goor


Radio-radarmonteurs In Dubbel Check (Checkpoint 2-2014)


geeft de oud-radio-radarmonteur 1 Jan Stuurman een overzicht van zijn in dienst treden bij de Koninklijke Marine. Hetzelfde verhaal kan ik ook vertellen. Ik kwam in dienst in oktober 1946 in Voorschoten. Na een uitgebreide medi- sche en psychologische keuring werd ik aangenomen als monteur III. De akte van aanstelling werd getekend door lui- tenant II A.A.H van IJssel Smits. Collega Schuurman zegt aangenomen te zijn als radio-radarmonteur. Dat is mijns inziens niet juist! Pas later kwam er een speciale radiomonteursopleiding. Normaal was aan boord de telegrafist verantwoordelijk voor de zendontvang- apparatuur. Toen er een korps radio- monteurs kwam (met een afwijkend mouwembleem), werden de monteurs ‘elektromonteurs’. Nog later kwam er een groep vuurleidingmonteurs. Wij waren de eerste groep monteurs die de opleiding genoot in Amsterdam, boven de sportschool. Klas E.M.1. Tijdens het lezen over de herinneringen van de heer Stuurman kwamen oude herin- neringen boven van de tijd in Voorscho- ten, de eerste militaire vorming in Loos- drecht en de opleiding in Amsterdam. Tussen mijn opkomst en de start van de opleiding werd ik gedetacheerd bij de marine-radiodienst in Oegstgeest.


A.M. Cox, Vlaardingen Excuses


Mijn complimenten voor het verhaal over Jan Stuurman in Dubbel Check. Ik ben het volledig met hem eens dat de marineopleiding niet voor niets is geweest. Integendeel. Mij althans heeft het een paar vaardigheden bijgebracht. Nog indrukwekkender is de getuigenis van Joop Wubben (Checkpoint 2-2014). Zowel hij als Louis Zweers acht de Indonesische autoriteiten van toen op z’n minst medeverantwoordelijk voor


40 APRIL 2014 Checkpoint Charlie


Enige tijd geleden is op mijn verzoek een oproep in Checkpoint geplaatst. Deze oproep (Checkpoint 8-2013 8P11) betrof het zoeken naar collega’s die samen met mij in Nieuw-Guinea hebben gediend. Het betrof de periode januari 1956 tot juli 1957. Het bericht was in een blauw kader geplaatst. Aanvankelijk hadden enige marinecollega’s zich gemeld die wel op dezelfde plek in die periode met mij in onder meer Hollandia waren geplaatst, maar deze kende ik niet. Ik had de moed al opgegeven totdat ik een mail kreeg van een schrijver waarmee ik in Hollandia veel leuke momenten heb meegemaakt. Ook na onze dienst- tijd hebben wij in Nederland het een en ander beleefd. Na wat heen en weer gemaild te hebben, nodigde hij mij uit om met zijn vrouw en de mijne ergens in Rotterdam te gaan lunchen. Deze ont- moeting na ongeveer 57 jaar was behoor- lijk emotioneel. We hebben meegenomen foto’s bekeken en mooie herinneringen opgehaald. We hebben nu regelmatig contact en er zijn plannetjes gemaakt. De oproep heeft dus succes opgeleverd.


Jan Blommendaal, Rotterdam


Herdenken oorlogsslachtoffers Tijdens de dodenherdenking op 4 mei


moeten niet alleen de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog herdacht worden, maar ook alle Nederlandse militairen die na deze datum, tijdens zogenoemde vredesmissies, zijn omge- komen, waar ook ter wereld. Dat is mijn mening. Het is voor mij onbegrij- pelijk dat de Raad van Kerken onder aanvoering van het CIDI, het Centrum Informatie en Documentatie Israël, van mening is dat men terug moet naar de kern. Dat betekent: niet meer herden- ken op 4 mei: de omgekomen militai- ren en burgers in Indië, Korea, Nieuw- Guinea, Libanon, Bosnië, Afghanistan en overige gebieden. Er ligt een voor- stel om deze latere slachtoffers op de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in Den Haag te gaan herdenken. Maar daar zal niets van terechtkomen. Het is ook niet uitvoerbaar. De veteranendag is ingesteld om de nu nog levende vete- ranen te eren, hen een feestelijke dag aan te bieden. Alle politieke partijen hebben zich daarvoor uitgesproken.


G. van Faassen, Hardenberg Lijkenincident


Jaren na dato is het geval met gedode Palestijnen die door toedoen van Israëlische troepen tot ‘minced meat’ werden gemaakt, weer terug (Check- point 2-2014). Door de jaren heen verdring je dergelijke dingen, maar komt alles op deze wijze weer helder op het netvlies te staan. Ik houd er, gelukkig, geen mentale gevolgen aan over. Zelf was ik in die tijd ook daar als Unifiller en hoorde ervan. Er werd van Israëlische kant keihard gelogen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64