This page contains a Flash digital edition of a book.
3P08 Wie herkent zich op deze foto, genomen op Biak voor het kombuis, periode 1960/’61? Reacties: J.H.M. Derks, St. Antoniusstraat 8, 6585 WX Mook, tel: 024- 6961447, e-mail: j.derks2@upcmail.nl.


1949 met ss Kota Inten. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1947, ’48 en ’49 en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: mw D. de Jong-Dotinga, ’t Heechhiem 2, 8734 GS Easterein, e-mail: meindert-dirkje@live.nl.


Correspondentie: P.M. Jalving (zoon), Burg. Meslaan 32, 4002 AC Tiel.


3O02 Op 13 januari jl. is Pie- ter Herman Mol op 93-jarige leeftijd overleden. Mol heeft als dienstplichtig soldaat in de meidagen van 1940 gediend als korporaal-ver- pleger. Tevens heeft hij van mei 1947 tot mei 1949 als sergeant-verpleger in Ned.- Indië gediend. Correspon- dentie: J. Mol-de Lange, p/a Overkampweg 447, 3318 AR Dordrecht.


3O03 Op 25 januari jl. is H.W.G. Horninge op 84-jarige leeftijd overleden. Horninge was soldaat bij de paratroe- pen in Bandoeng. Hij heeft destijds meegedaan aan de politionele acties. Later was hij als sergeant-majoor gele- gerd in Crailo. Correspon- dentie: J. Horninge (dochter), Brahmsstraat 35, 2901 HG Capelle aan den IJssel.


3O04 Het bestuur van de Bond van Wapenbroeders Midden-Friesland maakt met leedwezen bekend dat op 26 januari jl. Roelof Kor- poraal op 94-jarige leeftijd is overleden. In 1938/’39 werd Korporaal als dienstplichtig militair in Assen opgeleid als tirailleur en vrij snel daarna toegevoegd aan de bezetting van de vesting Kornwerder-


zand. Na de capitulatie werd hij als krijgsgevangene half Nederland door gesleept. Later werd hij opgepakt om tewerkgesteld te worden in Duitsland. Korporaal was drager van het Mobilisatie- oorlogskruis, het Oorlogs- Herinneringskruis en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: Bond van Wapenbroeders Midden- Friesland, p/a A. Joosse, It Spyk 12, 9022 BC Mantgum.


3O05 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 7 februari jl. oorlogsvrijwilliger korporaal- ziekenverpleger Mathieu (Tjieu) Schepers is overleden. Schepers was oud-militair 1e Bataljon Stoottroepen, lid in de Orde van Oranje-Nassau, drager van het Bronzen Kruis, het Ereteken voor Orde en Vrede met gespen, het Draaginsigne Gewonden en het Draaginsigne Vetera- nen. Correspondentie: fam Schepers, Drossaert Ecrevis- sestraat 5, 6171 JL Stein.


3O06 Op 7 februari jl. is oud- Indiëganger Anne Dotinga op 88-jarige leeftijd overleden. Dotinga heeft gediend bij 3-5 RI. Hij is op 30 juli 1947 vertrokken naar Ned.-Indië met ss Volendam en terug- gekomen op 24 december


3O07 Op 9 februari jl. is luitenant ter zee der eerste klasse b.d. Willem Jacobus Josephus Geneste overleden. Geneste was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden, drager van de Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver met de Zwaarden, Ridder in de Orde van St. Olav van Noorwegen en erelid van de Vereniging Con- tact Oud- en actief dienende Mariniers. Correspondentie: fam Geneste, Lijsterlaan 2, 2172 JW Sassenheim.


3O08 Op 14 februari jl. is Frederik A. Verduyn Lunel op 86-jarige leeftijd overleden. Verduyn Lunel heeft bij het KNIL gediend bij de 1e cie van het 5e Infanterie Bataljon (Andjing Nica) en ontving daarvoor het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1946, ’47, ’48 en ’49. Later, na opheffing van het KNIL, is hij overgegaan naar de KL, waar hij na veertig dienstja- ren, in 1982, met functioneel leeftijdsontslag ging. Cor- respondentie: W.A. Verduyn Lunel, Fuik 21, 8081 KC Elburg.


3O09 Op 21 februari jl. is Indiëveteraan Willem (Pim) Maugenest op 91-jarige leef- tijd overleden. Maugenest heeft als sergeant in Ned.- Indië gediend, eerst tegen de Japanners (hij was drieënhalf jaar op Birma als krijgsge- vangene) en daarna, tijdens de politionele acties tegen de Indonesiërs, op Lombok, Bali en Sumatra. Hij diende bij de Gajah Mirah (Rode Olifant). Hij was verantwoordelijk voor de bouw van bailey- bruggen en voor de verdedi-


ging van de concessie waar de Nederlanders nog woon- den. Correspondentie: M. Maugenest (dochter), 12955 High Vista Street, Victorville, California 92395, U.S.A, e-mail:


mmaugenest@aol.com.


3O10 Op 26 februari jl. is Gerardus Antonius (Gert) Lentjes overleden. Lentjes heeft zijn militaire dienst vervuld bij 43 ZVE Huzaren van Boreel. Hij heeft van 29 september 1949 tot 29 april 1951 gediend in Ned.-Oost- Indië. Correspondentie: mw Lentjes van Sonsbeek, De Eg 36, 6562 PD Groesbeek.


Boeken en tijdschriften 3B01 Onlangs is het boek


Een sterk mens: Willem van Prooijen 1898-1978 versche- nen. Het boek geeft het intrigerende verhaal weer van een eenzaam mens, die op eenzame hoogte gedre- ven leiding moet geven aan een groep MLD’ers. In drie jaar groeit deze groep uit tot maximaal 500 man met 22


vliegtuigen. Gaandeweg daalt het moraal en blijkt handha- ving van leiding bijna niet


vol te houden. Het boek kost € 25,- (excl. verzendkosten, in NL: € 3,60) en is te bestel- len bij C. Reinders Folmer- van Prooijen (dochter) door overmaking op rekeningnum- mer 3987486 o.v.v. uw naam en adresgegevens. Reacties: C. Reinders Folmer-van Prooijen, tel: 071-5895382, e-mail: corrierf@xs4all.nl.


APRIL 2014 59


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64