This page contains a Flash digital edition of a book.
Pluspoint


Puzzel mee en win boek Een kwestie van zelfbehoud Deze maand stelt uitgeverij De Bezige


Bij vijf gesigneerde exemplaren van het boek Een kwestie van zelfbehoud (zie Checkpont 2-2014) beschikbaar om te verloten onder de inzenders van de goede oplossing van de puzzel.


Bijdrages: Henk Hokke (kruiswoordpuzzel) en Fred Lardenoye


Kruiswoordraadsel


Horizontaal: 1 logement 6 vleesgerecht 12 gekheid 13 deel v.h. gebit 14 maand 17 gewas 19 Palestijnse verzetsgroep 20 tennisterm 22 bouwland 23 roem 25 verdieping 27 deel v.e. wet 28 onzes inziens 29 ribbenstoot 31 bedorven 33 zangnoot 35 een zekere 36 pl. in Canada 37 kleine ruimte 38 noordzuid 39 waterdier 40 onbe- schoft 42 cum suis 43 gewicht 45 onderwerp 48 insect 50 halsbont 52 profeet 54 onheilsgodin 56 onthutst 59 Friese sport 62 kleine hoeveelheid 63 grauw 64 scheel kijken 65 grote handdoek.


Verticaal: 1 berg 2 deel v.e. motor 3 vogel 4 riv. in Duitsland 5 soort hert 7 in orde 8 melk- klier 9 onderricht 10 herfstbloem 11 tuingerei 15 familielid 16 knaagdier 17 tuin- afscheiding 18 runderbiefstuk 21 bekwaam 24 Europees Parlement 25 menens 26 dopheide 27 administratietroepen 28 domoor 30 vrouwelijk dier 32 handvat 34 priem 39 Verenigde Staten 41 ultraviolet 44 staat 46 vrouwelijk dier 47 brood- soort 49 werpstrik 50 vruchtendrank 51 harde klap 53 Engelse maat 55 bijbelse reus 57 naaldboom 58 Noorse godheid 60 Turks bevelhebber 61 poos.


1 2345 12 14 15 19


Als u de hiernaast afgedrukte kruis- woordpuzzel hebt opgelost, kunt u aan de hand van de cijfers ook de onderste balk invullen. Zo ontstaat de titel van een film over de oorlog. Dat is tevens de oplossing van de puzzel.


Stuur uw antwoord vóór 15 mei 2014 op een (brief)kaartje naar de redactie van Checkpoint, Postbus 1091, 6501 BB te Nijmegen onder vermelding van ‘Prijsvraag 3’. E-mailen mag ook naar: pluspoint@veteranen.nl. Vergeet dan niet uw adres te vermelden. Over de uit- slag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd.


Uitslag van prijsvraag 1 De oplossing van prijsvraag 1 in Check-


point 1-2014 luidt Buitenkampers. Een exemplaar van de dvd Jimmy P. gaat naar C. van der Veen uit Houten, L. Huisman uit Rijswijk, A. Luteyn uit Koudekerke en T. Klaassen uit Dongen.


23 28 35 38 43 44 50 56 62 64


© www.puzzelpro.nl 45 126


65 57 51 58 39 45 46 52 59 60 63 47 53 61 24 29 30 36 40 41 48 49 54 55 25 16 20 21 26 31 32 37 42 27 33 34 17 22 67891011 13 18


64 8371553


36 44 55


30


APRIL 2014


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64