This page contains a Flash digital edition of a book.
1948 was de maat vol voor de Nederlanders die met de republikei- nen onderhandelden en werd het startschot gegeven voor de tweede politionele actie. “Tijgers, de ogen van de wereld zijn op u gericht. Van uw moed en voortvarendheid zal afhangen of deze actie met succes bekroond zal worden”, aldus kolonel D.R.A. van Langen, commandant van de Tijgerbrigade in zijn dagorder voor de troepen.


Bewaking Soekarno “We maakten deel uit van de grootste


luchtmobiele operatie uit de mili- taire geschiedenis van Nederland en Indonesië”, aldus Van Mierlo. “Dako- ta’s en andere vliegtuigen brachten ons naar vliegveld Magoewo, vlakbij Djokjakarta. Ik zat bij een deel van 5 RS dat over de weg naar Djokja trok. Onderweg hoefden we nau- welijks te vechten. Soekarno en de zijnen waren in de stad gebleven. Hun bewaking werd aan 5 RS toever- trouwd. Na een paar dagen werden ze afgevoerd. Ik had een verbindings- post even buiten de Benteng, het zogenoemde Fort Vredeburg. Helaas hadden we in de eerste week al zes doden te betreuren. Zij waren in een hinderlaag gelopen. Alle nog levende Indiëveteranen weten hoe dit avon- tuur is afgelopen. Het Van Royen- Roem-akkoord van 7 mei 1949 maakte een eind aan onze illusies. We moesten Djokja verlaten. Mensen langs de weg stonden te huilen. We hadden wegen hersteld en voor werk gezorgd en de suikerfabriek Semboro weer op gang gekregen. Als laatste eenheid van de Tijgerbrigade verliet 5 RS de stad. Urenlang stonden we oog in oog met de TNI. Militaire waarnemers van de VN hielden een oogje in het zeil. De bemoedigende woorden van de commandant van de Tijgerbrigade waren een schrale troost. In een half jaar tijd hadden we 25 doden en een groot aantal gewon- den te betreuren. En waarvoor? We likten onze wonden. Op het ereveld Candi namen we afscheid van onze gevallen makkers. De Nelly bracht ons thuis.”


Meisje in Holland


“Het mooiste wat me in Indonesië is overkomen, was mijn correspon- dentie met Wilma Buitenhuis”, vertelt Van Mierlo. “Het contact met haar begon met een door mij


48 APRIL 2014


President Soekarno en kolonel Van Langen, commandant van de Tijgerbrigade, na de bezetting van Djokja. Foto: privécollectie Barend van Mierlo


geplaatste advertentie in het destijds bekende en populaire muziekblad Tuney Tunes, waarin ik een meisje in Holland zocht om met mij te cor- responderen. Tuney Tunes was een betrouwbaar blad. Wij lazen het in Indonesië ook. Het verscheen voor het eerst in 1942, als illegaal blad met alleen teksten van Amerikaanse songs erin. Er waren meer meisjes die via Tuney Tunes schriftelijk contact zochten met Nederlandse militairen in Indonesië. Dat contact is voor veel jonge militairen heel belangrijk geweest. Het heeft hen behoed voor ontsporingen”, aldus Van Mierlo.


“Het contact met Wilma ontstond in 1948, ik was toen 21. In die tijd had ik binnen die mannenwereld die het leger was, sterke behoefte aan con- tact met een meisje. De vondst van haar correspondentieadres in Neder- land kwam voor mij als geroepen. Haar eerste brief sprak mij meteen


aan. Ze had een heel mooi hand- schrift. Ze schreef hartelijk en lief. Het klikte eigenlijk meteen tussen mij en haar.”


De twee werden verliefd op elkaar. “Dat zagen we al aankomen en we konden het niet tegenhouden. Aan de hand van een foto heb ik haar por- tret getekend. Dat stond op mijn kastje. Onze baboe zette elke dag een vers bloemetje in een vaasje voor dit portret. Ik heb dat portret nog steeds. Toen ik op 2 mei 1950 uit de bus stapte, stond Wilma in onze voortuin in Hilversum. We omhelsden en kusten elkaar alsof we elkaar al jaren kenden. Drie jaar na die omhelzing zijn we getrouwd. Wilma heeft mij een dochter geschonken. We zijn 56 jaar met elkaar getrouwd geweest en hebben elkaar 61 jaar gekend. Vier jaar geleden is ze na een lang en smartelijk ziekbed op haar 82e over- leden. Ik hou nog altijd zielsveel van haar.”


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64