This page contains a Flash digital edition of a book.
TIENDE NEDERLANDSE VETERANENDAG MET VERTROUWDE INGREDIËNTEN Motorrijdende veteranen welkom Door: Koos Sol


Zaterdag 28 juni wordt de jaar- lijkse Nederlandse Veteranendag voor de tiende keer georga- niseerd. De allereerste was in 2005, toen zonder defilé, maar mét feestavond in Ahoy. Sinds 2006 kent de Nederlandse Veteranendag een vrijwel onge- wijzigd programma. Dit omdat iedereen daarover steeds meer tevreden is geraakt, zo blijkt uit de peilingen.


Motorrijders tijdens het defilé in 2013. Foto: William Moore S


inds enige jaren zijn de motorrijdende veteranen vaste gast. Zij rijden de vrij- dag vóór de Nederlandse


Veteranendag naar een centraal punt. Hun routes lopen langs bijvoorbeeld veteraneninloophuizen of monumen- ten. Op de Nederlandse Veteranendag zelf rijden de ruim tweehonderd motoren samen naar het Malieveld, waar ze precies om 12.00 uur aanko- men. Een kleine groep van 25 motoren voegt zich een uur later in het defilé. Vorig jaar was er nogal wat te doen over de controle en begeleiding van de groep door de politie en de Koninklijke Marechaussee. Veel motorrijdende veteranen voelden zich door de manier waarop dat ging min of meer gecriminaliseerd en niet welkom. Dat was natuurlijk niet de bedoeling en daarom is dit daarna besproken met de politie en de Koninklijke Marechaussee. Die gesprekken moeten ervoor zorgen dat dit jaar ook de motorrijdende vetera- nen zich weer welkom voelen.


Dienst Justitiële Inrichtingen Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen


gaat meedoen in het defilé. Onder de enthousiaste leiding van de directeur Dienst Vervoer & Ondersteuning


wordt een detachement samenge- steld van ongeveer 25 veteranen die nu bij justitie werken. Hun unifor- men lijken erg op die van de politie, dus worden ze in het defilé begeleid door een van hun witte busjes, die we vaak op de weg zien.


Veteranenverhalen De teller staat op bijna honderd


ingeleverde bijzondere veteranen- verhalen. Uit alle hoeken en gaten komen ze, per post, per e-mail, van veteranen zelf of van mensen die iets bijzonders weten over een veteraan. Waarschijnlijk heeft de oproep van juryvoorzitter Gerdi Verbeet in De Wereld Draait Door geholpen. In de jury zitten verder auteur Niels Roelen, generaal-majoor b.d. Henk Morsink, de projectleider Neder- landse Veteranendag kolonel b.d. Jan Rijken en de hoofdredacteur van Checkpoint Fred Lardenoye. Zij komen op 16 april bij elkaar om de tien meest bijzondere verhalen te selecteren. Die worden dan voor het eerst uitgegeven tijdens de Neder- landse Veteranendag.


Campagne(beeld)


De mediacampagne wordt dit jaar versterkt met een tv-spot, ontwikkeld


Kijk voor meer info op www.veteranendag.nl.


APRIL 2014 23


met het Veteraneninstituut. De spot wordt de twee laatste weken voor de veteranendag uitgezonden op zoveel mogelijk tv-zenders. Daarnaast zijn er een radiospot, natuurlijk zoveel mogelijk persoonlijke verhalen van veteranen in de media en verschil- lende advertenties en outdoor uitingen. Nieuw is het gebruik van reisinformatiekanaal 9292 als inte- ressant campagnemiddel met een hoog bereik.


Het campagnebeeld 2014 staat nu vast. In de vorige editie van Checkpoint was daarvan al een preview te zien. Dit jaar heeft vormgever Silo een gestileerd hoofd met baret ontworpen, een passend vervolg op de campagne- beelden 2011,


2012 en 2013. In het beeld zijn delen opgevuld met foto’s vooral van het defilé en foto's waaruit maatschappe- lijke erkenning en waardering blijkt.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64