This page contains a Flash digital edition of a book.
MEIDAGENVETERAAN ALS MOTORRIJDER IN HET DIEPE GEGOOID


‘Dit is de rem, dat is het gas en rijen maar’


Door: Gielt Algra


Nog steeds kan de 94-jarige meidagenveteraan Harrie van den Broek smakelijk vertellen over zijn opleiding tot motorrijder bij het Regiment Wielrijders in de winter van 1939/’40. Fietsen kon hij wel en dat lag ook in de lijn der verwachting toen hij bij de mobilisatie opgeroepen werd bij het Regiment Wielrijders. Maar door opsplitsingen en moderniseringen bij dit regiment werd Van den Broek ingedeeld bij de motorrijders. Bij de opleiding werd hij direct in het diepe gegooid, want de eerste instructie die hij kreeg was: ‘Dit is de rem, dat is het gas en rijen maar.’ “Maar”, vertelt Van den Broek lachend, “ik had nog nooit op een motor gezeten.”


I


n de strenge winter van 1939/’40 moest Van den Broek opkomen bij de ambachts- school in Gouda. Dat was al een belevenis op zich voor deze jonge boerenzoon van een gemengd boerenbedrijf in Den Dungen. “Ik


had nog nooit gereisd, ik zat voor het eerst in de trein”, vertelt hij over dit belangrijke moment in zijn leven. Hij wilde altijd al beroepsmilitair wor- den, dus de oproep stond hem zeker niet tegen. En ook een opleiding tot motorrijder vond hij volmondig “leuk”. Vol enthousiasme vertelt hij erover: “Daar waren allemaal weilanden met slootjes. We moes- ten daar met de motor met zijspan langsrijden, met zo’n zware kist met een mitrailleur erop. Je moest dan zó gaan hangen dat je niet omviel. En dat ging hartstikke goed, als je die motor maar aan de gang hield, hè.”


Onmiddellijk alarm


Dit alles speelde zich af in een tijd dat steeds donkerder wolken zich boven Europa samenpakten. Ook voor Nederland nam de oorlogsdrei- ging steeds meer toe, al drong dat tot Van den Broek en vele andere Nederlandse militairen nog niet zo door. Ze gingen er eigenlijk van uit dat Nederland, net als in de Eerste Wereldoorlog, wel weer neutraal zou blijven.


Meidagen- en Indiëveteraan Harrie van den Broek met een foto waarop hij als motorrijder staat. Foto: Birgit de Roij


12 APRIL 2014


Het ontging ze echter niet dat het een ‘gewapende neutraliteit’ zou zijn. De twee Regimenten Wielrijders, inge- deeld bij de Lichte Divisie, werden opgesteld achter de Peel-Raamstel-


ling. De eenheid van Van den Broek werd gelegerd in Liempde, nabij Boxtel. “We sliepen in een boerderij in het hooi”, vertelt hij. “De motoren stonden klaar om weg te rijden bij eventueel alarm. Er stond een zij- spanbak klaar met de zware mitrail- leur en één gevuld met ammunitie, de andere motoren waren los.” Het verblijf in Liempde was in de woorden van Harrie van den Broek “ronduit goed.” Maar het zou, net als de rest van Nederland, op de vroege ochtend van de tiende mei 1940 ruw verstoord worden. “Toen was het onmiddellijk alarm”, vertelt hij. “Zodra je die vliegtuigen zag aankomen, dan was het van duiken in die sloot en weer verder. Er werd niets uitgelegd, de commandant reed voorop en wij hadden geen idee waar we heen gingen.”


Onder vuur


De Lichte Divisie werd, zoals voor- zien in het operatieplan, terugge- nomen binnen de vesting Holland. Deze troepenbeweging werd echter nog urgenter toen op de as Moerdijk- Rotterdam Duitse luchtlandings- troepen waren geland, die de bruggen hadden veroverd waarmee aanstor- mende Duitse pantsertroepen door konden stoten tot in het hart van de Nederlandse verdediging. De Lichte Divisie kreeg de opdracht deze Duitse eenheden op het eiland van Dordrecht en IJsselmonde uit te scha- kelen. Van den Broek en zijn eenheid spoedden zich direct naar Alblasser- dam om daar een brug over de rivier de Noord te bezetten.


In Alblasserdam stonden ze direct in contact met de vijand. Van den Broek: “Bij Rotterdam brandde het al. In Alblasserdam had je van die muurtjes voor het water, daar moes- ten we afstappen, want we kwamen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64