search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check Up


Vierde vrouwelijke generaal bij Defensie


Luchtmachtkolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan (42) wordt op 1 juli bevorderd tot commodore, een gene- raals-rang. Dat meldt het ministerie van Defensie. De 42-jarige Afghanistanvete- raan is daarmee de vierde vrouw in Nederland die deze rang bereikt. Eerder werd de in 2015 afgezwaaide Leanne van den Hoek bevorderd tot brigade- generaal bij de landmacht (zie ook Checkpoint 2-2015), kende de KMar generaal-majoor Hillie Beentjes en is Madeleine Spit momenteel ook commodore bij de luchtmacht. Boekholt is nu nog commandant Vliegbasis Eindhoven, waar ze in juni 2016 aantrad. Ze gaat straks aan de slag als commandant van het Defensie Cyber Commando (DCC). De nieuwe cybercommandant begon haar loopbaan in 1994 als assistent- verkeersleider. Na haar KMA-


Na 75 jaar monument voor KMar-veteraan


Kolonel Boekholt-O'Sullivan tijdens het


bezoek van koning Willem-Alexander aan Vliegbasis Eindhoven in april. Foto: ministerie van Defensie


opleiding werkte zo onder meer bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).


In 2008


werd ze uitgezonden naar Afghani- stan. Als projectleider hield zij zich bezig met de wederopbouw van de civiele luchtvaart. In 2011 werd zij programmamanager bij de Defensie- ICT-organisatie (JIVC). Als comman- dant DCC volgt ze brigadegeneraal Hans Folmer op. (JR)


Op 14 april is in het Brabantse Keent, een buurtschap bij Raven- stein, een monument onthuld ter nagedachtenis aan Engelandvaar- der Piet Hoekman. KMarMagazine meldt: wachtmeester Hoekman werd op 6 november 1943 doodge- schoten bij een boerderij, nadat hij was verraden. De in Urk geboren Hoekman maakte in oorlogstijd als Engelandvaarder de oversteek en werd daar opgeleid als geheim agent. In de herfst van 1943 werd hij samen met zijn vriend Bram Grisnigt in de buurt van Grave geparachuteerd. Toen Hoekman later in Keent samen met een ander gedropte containers met zendmate- rialen wilde ophalen bij een boer- derij, bleken ze te zijn verraden. Ze stonden oog in oog met gewapende Duitsers. Piet Hoekman kwam om; de ander ontvluchtte het huis net op tijd. Bij leven ontving Hoekman onder meer het Kruis van Verdien- ste; na zijn dood werd hem de Bron- zen Leeuw toegekend. (JR)


Roeiende (oud-)mariniers doneren cheque aan KNGF Geleidehonden


Op 13 april heeft voorzitter Peter Bercx van de Dutch Marines Rowing Chal- lenge (DMRC) een cheque van € 15.000,- overhandigd aan directeur Meta Nee- leman van KNGF Geleidehonden. “Wij zijn trots dat met deze donatie de al enkele jaren bestaande samenwerking met KNGF Geleidehonden kan worden onderstreept”, aldus Bercx. “Met deze donatie stelt de roeisloepvereniging DMRC, een vereniging van oud- en nog actief dienende mariniers die roeien voor en met buddy’s in nood, KNGF Geleidehonden in staat een buddyhond beschikbaar te stellen aan een oud- marinier die leidt aan een posttrauma- tische stressstoornis (PTSS). Dat was wat de oprichters van onze vereniging voor ogen stond toen begonnen werd met sloeproeien.” Na twee succesvolle challenges – Rotterdam-Londen in 2015 (350 km) en Den Helder-Wilhelmshaven in 2017 (350 km) – is er nu voldoende geld bij elkaar geroeid voor een buddy- hond die is getraind door KNGF Geleidehonden. De leden van DMRC willen in de toekomst nog meer geld


8 mei 2018


Directeur Meta Neeleman van KNGF met voorzitter Peter Bercx (l) en penningmeester Mark Somers van DMRC met hond Aksy en de cheque. Foto: DMRC


voor buddyhonden bij elkaar roeien, onder meer door van 6 tot 8 september van Vlissingen naar Rotterdam


(150 km) te roeien. Daar worden de sloepen feestelijk onthaald tijdens de jaarlijkse Wereldhavendagen. (JR)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65