search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
INTERNATIONAAL CONGRES LANDELIJK ZORGSYSTEEM VOOR VETERANEN OVER PTSS


‘Leave no one behind’


Bovenstaande bekende term van het oorlogsfront werd als motto gebruikt voor een internationale conferentie over posttraumatische stressstoornis (PTSS) ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. De conferentie werd op 4 april geopend door minister van Defensie Ank Bijleveld. “In het verleden hebben we veteranen op dit punt teleurgesteld.”


Door: Gielt Algra en Fred Lardenoye Foto’s: Karin Stroo


H


et tienjarig bestaan van het Landelijk Zorg- systeem voor Veteranen (LZV) werd begin april met een driedaagse internationale conferentie gevierd in Amsterdam op de


voormalige Marinekazerne. Het internationale publiek, met deelnemers uit Australië, Canada en de Verenigde Staten, werd bij de opening toegesproken door minister van Defensie Ank Bijleveld. De minister onderstreepte in haar toespraak dat zij het als een verantwoordelijk- heid van de natie zag dat veteranen van snelle en goede zorg worden voorzien wanneer ze die nodig hebben. “In het verleden hebben we veteranen op dit punt teleur- gesteld, maar ons zorgsysteem behoort nu tot de beste van de wereld.”


Checkpoint Barry Er waren sprekers uit binnen- en buitenland, allen


experts en onderzoekers op het vlak van veteranenzorg. Maar er was een opvallend groot gedeelte ingeruimd voor Nederlandse veteranen die hun verhaal mochten vertellen (zie kaders). Bijna alsof het nodig werd om de mensen die dagelijks in de veteranenzorg werkzaam zijn er nog eens aan te herinneren om wie het eigenlijk gaat. Dit bleek een heel goede zet. Checkpoint-columnist Barry Hofstede mocht als eerste veteraan al bij de opening aftrappen en na zijn gloed-


volle betoog volgde spontaan een staande ovatie. Bin- nen- en buitenlandse sprekers zouden nog tot op de derde dag van de conferentie aan de woorden van Hof- stede refereren. De columnist en schrijver van boeken en theaterstukken bleek ook voor een livepubliek en ook in het Engels een geboren verteller. Hij sprak over zijn ‘tweede leven’ dat begon op 3 mei 1993, de dag dat hij terugkeerde uit Bosnië. Hij hield zijn gehoor voor dat mensen het goed bedoelen wanneer ze zeggen dat hij recht heeft op de zorg die hij nodig had, maar dat hij ook het geluk heeft gehad dat hij hier in Nederland is gebo- ren. Hij vertelde over zijn worsteling met PTSS en de weg die hem naar de zorg had geleid. Hij sprak over hoe het een deel van hem was geworden. Hoe hij blij was dat hij zijn leven weer kon oppakken en tegelijkertijd ervoor terugschrok. PTSS en hij “hadden zoveel tijd samen doorgebracht.” Het was er “altijd voor hem geweest als een ware vriend” en er kon op vertrouwd worden dat het “precies deed wat het beloofd had te doen.” De woorden van Hofstede raakten het publiek en met de toon die daarmee gezet werd, kon het ook bijna niet anders dan dat de conferentie een succes werd. Op de vrijdag, de afsluitende dag van het congres, gingen er dan ook stemmen op om dit soort bijeenkomsten met dit format te continueren en zo blijvend van elkaar te kunnen leren.


mei 2018 11


Minister van Defensie Ank Bijleveld bij de opening van het LZV-congres. Foto: ministerie van Defensie


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65