search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Hét v van


Indiëv besta


Voor het onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 van het NIMH, NIOD en KITLV is het belang- rijk om zo goed mogelijk in contact te blijven met getuigen. Daarom willen de projectmedewerkers van Getuigen & Tijdgenoten u op gezette tijden laten weten waar ze staan. Ook doen ze een oproep om uw verhalen te delen.


Door: Eveline Buchheim, Fridus Steijlen en Stephanie Welvaart Foto‘s: Beeldbank WO2 - NIOD - collectie Berends


H 52


et onderzoeksprogramma Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950 is op 1 sep-


tember van start gegaan. Het project Getuigen & Tijdgenoten was al enkele maanden daarvoor begonnen en er zijn in die tijd al heel wat ervaringen binnengekomen. Vooral van betrok- kenen in Nederland, maar we hebben ook verhalen binnengekregen van veteranen uit Indonesië. Via het pro- ject Getuigen & Tijdgenoten geven we de onderzoekers van het onderzoeks- programma zoveel mogelijk extra informatie die direct afkomstig is van de mensen die deze periode destijds zelf aan den lijve hebben ondervon- den. In de afgelopen periode hebben veel mensen ons weten te vinden, meestal via Stephanie Welvaart, die ons ‘loket’ beheert. Stephanie kunt u het beste bereiken via haar e-mail s.welvaart@niod.knaw.nl, maar ook


mei 2018


via het telefoonnummer 020-5233892. Het is voor het onderzoeksprogramma belangrijk om zo goed mogelijk in contact te blijven met getuigen en tijdgenoten en daarom willen we u op gezette tijden laten weten waar we staan met ons project. Wat hebben we allemaal al gedaan in de afgelopen tijd en bij welke onderdelen hebben we uw hulp hard nodig? Op de web- site van het programma waar we een aparte pagina hebben: www.ind45-50.org/getuigen-tijdgenoten en op onze Facebookpagina @Getuigenentijd-genoten plaatsen we


oproepen en informatie. Op die plek- ken kunt u nu al voorproefjes krijgen van wat we met uw verhalen doen en we zullen in de loop der tijd ook in publicaties de verhalen die u ons vertelt weer bij u terugbrengen.


Interviews De afgelopen tijd hebben we in de


vorm van vele brieven al persoonlijke ervaringen uit de periode 1945-1950 gekregen. Mocht u zelf nog niet zo’n brief met uw persoonlijke verhaal geschreven hebben, dan nodigen we u hierbij van harte uit dat alsnog te doen. Als we uw brief binnenkrijgen, nemen we altijd contact met u op, allereerst natuurlijk om te laten weten dat we uw brief in goede orde hebben ontvangen, maar ook om aan te geven of we nog meer van u zouden willen horen. We hebben de afgelopen maanden naast brieven ook origineel materiaal uit de periode 1945-1950 gekregen in de vorm van brieven, dagboeken en foto’s die we konden delen met de onderzoekers. Het blijkt dat er toch nog veel van deze persoonlijke documenten aan- wezig zijn en dit is een mooi moment om dat ter beschikking te stellen


Elk verhaal is op zijn eigen wijze uniek en heeft de destijds jonge mannen gevormd voor het leven


Vertrek naar Indië met de Johan van Oldenbarnevelt.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65