search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die binnenko- men worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of (o.v.v. uw huisadres) tothepoint@veteranen.nu.


Gedurfd Vorig jaar besteedde de redactie in


Checkpoint 4-2017 aandacht aan wat wordt aangeduid als ‘fout’. Eerst een arti- kel over iemand uit een SS-gezin, dan een recensie over de documentaire van Bart Hölscher Het zijn maar Duitsers, en ten slotte een recensie over het bekriti- seerde boek Oorlogsouders van Isabelle van Boetzelaer. In april 2018 durft de redactie het aan met Goed, ‘fout’ en grijs – collaboratie, verzet en alles ertussenin, gevolgd door het prikkelende artikel: ‘Foute Nederlanders in Nederlands-Indië en Korea’. Gedurfd. Ja, gedurfd. Want nog altijd ligt collaboratie met de Duitsers in WO 2 gevoelig, zeker nu dit jaar de Nationale Herdenking op 4 mei gewijd is aan het verzet tijdens de oorlog. Een gedicht van mijn hand, waarin het woord ‘oostwaarts’ voorkomt, kan nog steeds niet publiekelijk worden voorgedragen op 4 mei. Ik had er vorig jaar met Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, een uitvoerige cor- respondentie over. Maar het bleef nee. Terecht ook. Want ik wil niemand op zo’n dag van bezinning kwetsen. Gedurfd is het artikel: ‘Foute Nederlanders in Nederlands-Indië en Korea’. Wat mij betreft had Nederlands Nieuw-Guinea erbij gekund. Of werden daar geen ex- Waffen-SS’ers heen gestuurd? Ik ken ten- minste één geval: mijn broer. Hij meldde zich in 1941, toen de nazi-ideologie de hoogste aantrekkingskracht had, aan bij de Waffen-SS. Hij was 16, in korte broek. Het moet een redelijke vechtjas geweest zijn gezien zijn onderscheidingen. Eind 1944 werd hij door de Britten gevangen- genomen. Na terugkeer in Nederland kreeg hij, gezien zijn leeftijd, slechts negen maanden jeugdgevangenis. In het CABR (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging) vind ik de stille getui- gen. Opvallend is dat mijn broer vraagt uitgezonden te worden naar Nederlands Nieuw-Guinea. Het wordt geweigerd; zestien jaar later, in 1961, ga ik vrijwil- lig als dienstplichtige wél, natuurlijk voor de goede kant. Even bivakkeer ik bij een opmerking over een ex-SS’er in Korea:… die knaap is teruggegaan om gewonden en lijken op te halen in zijn eentje… (pag. 27). Die bewondering her- ken ik. Na de oorlog spraken mijn broers,


heel spaarzaam, over hun deelname aan die Winterslacht im Osten. Ik voelde toen ook enige bewondering. Ik was 15. Naarmate ik ouder werd en meer wist over de bestialiteiten aan dat ‘Ostfront’, verdampte mijn bewondering zoals de Russische historicus zijn bewondering verloor voor de medailles van zijn vader toen hij vernam dat hij ze had verdiend bij het torpederen van vluchtelingsche- pen in de Oostzee. Een sprong naar het heden. We bereiden ons voor op de terug- keer van Nederlandse vrijwilligers van IS. Sommige Nederlandse (sic!) politici laten weten hun terugkeer welwillend tegemoet te treden. Moeten we zo ver gaan deze ‘geharde en getrainde soldaten’ (u mag denken wat u wilt) op te nemen in Nederlandse buitenlandse militaire (vredes)missies vanwege hun ‘militaire deskundigheid’? Ik laat het antwoord aan de lezer.


E.A.B. van Rouveroy van Nieuwaal, Hasselt


Korea (5) In de ingezonden brief in Checkpoint


3-2018 ‘Korea (2)’ wordt gewag gemaakt van Koreavrijwilligers die drie maal naar Korea zijn geweest. Dit zijn er 40 geweest. 39 die drie keer zijn geweest en 1 man (Theo Elbers) die drie keer naar Korea is geweest, maar diens lange laatste term wordt beschouwd als twee termen. Hij droeg op zijn Kruis voor Recht en Vrij- heid het cijfer 4. De door de heer Albert Pruyn genoemde Toon de Vries maakte geen deel uit van de 39.


Harry Huisman, Kaatsheuvel


Korea (6) Eredivisie. Ik heb diep respect voor de veteranen Ferry Titalepta en Herman van der Leelie (Checkpoint 2-2018)! Zij


hebben deelgenomen aan zeer zware en gevaarlijke gevechtsmissies. Zij tonen op hoge leeftijd zo veel veerkracht! Er zijn missies geweest waarbij voorname- lijk observers werkzaamheden deden. De veteranenstatus kent geen gradaties (wellicht juist, maar de heren Ferry en Herman en hun maten staan in mijn gedachten in de veteraneneredivisie!). Schrijnend en wrang hoe deze soldaten die in Indië en Korea hebben gevochten (met veel gesneuvelden) vaak door de Nederlandse bevolking met onverschil- ligheid werden ontvangen.


Henk Visser, Den Helder


Boek massamoorden Sulawesi (2) Naar aanleiding van de ingezonden brief in Checkpoint 3-2018 van veteraan H.J.F. van der Plank wil ik graag reageren. Kort en krachtig kan ik hem hierbij mededelen dat er binnenkort een boek verschijnt over de Bersiap-periode op Zuid-Celebes. Het wordt een objectieve beschrijving waarbij er een eerherstel komt voor kapi- tein Westerling. In een grote chaos wist hij orde en rust te brengen op Zuid- Celebes. Wacht nog even af.


H. Volders, Stadskaanaal Aanvullingen en correcties


Checkpoint 3-2018 De oorlog door de ogen van een Duitse parachutist (pag. 18 en 19) De website van het Eyewitness Museum is www.eyewitnesswo2.nl.


Checkboek (pag. 28 en 29) De website bij het boek Kleihuid is www.singeluitgeverijen.nl.


mei 2018 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65