search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
combinatie’


was een leuk sfeertje op het kamp met een ratjetoe aan personeel. Zo heb ik samen met drie onderofficie- ren in een zeecontainer geslapen. We hadden zoveel lol dat we de volle vier maanden met z’n vieren in die container bleven slapen, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig was. Ik heb zelden zoveel gelachen als in die maanden.”


Stenen gooien naar kinderen Ook al heeft hij heel goede herin-


neringen aan zijn uitzendingen, In het Veld hield zijn ogen niet geslo- ten voor het leed van kinderen in Afghanistan. Hij vertelt: “We waren scholen aan het renoveren: muurtjes metselen, een beetje schilderen en bankjes timmeren, toen kinderen nieuwsgierig kwamen kijken wat we aan het doen waren. Wij vonden dat natuurlijk prima en wilden ook wel even met ze voetballen. Maar er kwam meteen een Afghaanse conciërge die, om ze weg te jagen, flinke stenen naar die kinderen gooide. Gelukkig heeft hij ze niet geraakt, maar toch: in die cultuur gaan ze heel anders met kinderen om dan bij ons.” Een ander voor- beeld dat op hem en zijn mannen veel indruk maakte: “We gingen op bezoek bij een dorpshoofd dat ons had gevraagd een brug te repareren. Hij liep daar hand in hand met een jongetje van 12. Ik had niet het idee dat het zijn zoon was. Maar je kunt daar niets tegen doen.”


Investeren Het welzijn van die kinderen en van


de vluchtelingen in de azc’s staat bij In het Veld weliswaar voorop, maar hij heeft ook andere zorgen. “Ik ben ervan overtuigd dat die vredesope- raties ook doen wat ze bedoelen, namelijk vrede brengen. Ik vind niet dat wij blind mogen zijn voor de neveneffecten van zo’n operatie. De toekomst van een regio ligt vaak in handen van de volgende genera- tie. In gevechtsoperaties sneuvelen


mensen en, ook al hebben wij dat niet gewild, kinderen zullen daar- van getuige zijn en zij zullen moeite hebben om om te gaan met boosheid en stress uit die ervaringen, waar- door het lastig is om de vicieuze cirkel van oorlog en geweld te door- breken. Daarom is het belangrijk dat we vol op die kinderen inzetten, zowel daar als hier in Nederland. Ze moeten leren beseffen dat wat er nu in hun land gebeurt niet normaal is. Als ons dat als samenleving lukt, zijn we wellicht in staat toekomstige conflicten op te lossen voordat ze beginnen.”


Tunnelvisie Zijn bijdrage aan War Child en


TeamUp ziet hij overigens ook als een ‘sanity check’, zoals hij dat zelf noemt. “Door in zo’n vrijwilligers- groep van War Child te gaan zitten, waar ook mensen bij zijn die niets met Defensie hebben, houd ik mij- zelf mentaal sterk en voorkom ik een


militaire tunnelblik.” Over tunnel- visie gesproken, In het Veld is stellig van mening dat publieke overheids- instanties, zoals de ministeries van Defensie en van Buitenlandse Zaken, veel meer samen moeten werken met ngo’s om gezamenlijk naar conflictgebieden te kijken. “Het is mijn hoop dat wij op die manier veel van elkaar kunnen leren.”


Gezocht: sport- en spelbegeleiders


TeamUp is op zoek naar vrijwilligers die drie uur per week de sport-, spel- en bewe- gingsactiviteiten voor gevluchte kinderen in Nederland willen begeleiden.


www.warchild.nl/vacature-teamup mei 2018 51


Jan in het Veld in Afghanistan. Foto: privécollectie Jan In het Veld


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65