search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
en’


geen anderen of therapie nodig. Als het spannend werd, zei mijn vrouw: pak je fiets maar. Uit jarenlange ervaring weet ik dat het werkt.”


BNMO Pas toen zijn zoon werd uitgezonden


naar Srebrenica, kreeg Van Mierlo zijn klachten niet meer onder con- trole met het fietsen alleen. “Ik had herbelevingen en sliep slecht.” Via een Indiëveteraan en een maat- schappelijk werker werd hij op het spoor van belangenorganisatie BNMO gezet. Daar kreeg hij infor- matie over PTSS. “Daar had ik nog nooit van gehoord. Ik wist wel dat het niet goed zat in mijn kop. Ik wilde niet naar een zielenknijper. Ik wilde alleen maar fietsen.” Door de BNMO werd hij op andere gedach- ten gebracht. Hij volgde speciale programma’s bij de Basis en voerde gesprekken met een psychiater. Inmiddels heeft hij met zijn vrouw


twee terugkeerreizen gemaakt. “Vooraf had ik nachten niet gesla- pen, zo spannend vond ik het. Ik werd daar de eerste ochtend wakker en het was net alsof ik thuiskwam. Toen zag ik pas hoe mooi het was.”


Fiets als houvast De Nieuw-Guineaveteraan fietste


dertien jaar geleden naar Rome. “Toen we daar arriveerden op het Sint-Pietersplein, gebeurde er iets heel raars. Ik was terug in die bewuste nacht in Nieuw-Guinea. Mijn fietsmaatjes leidden me naar de fontein en brachten me terug in de werkelijkheid. Onbeschrijfelijk gelukkig was ik daarna dat ik de belofte had ingelost.” Hij fietste ook naar onder meer Santiago de Com- postella en reed meerdere tochten met andere veteranen, zoals naar Lourdes en in het spoor van de Irene- brigade van Normandië naar Den Haag. Nu traint hij voor de tocht met


Wounded Warriors van de Noord- kaap naar Doorn in de zomer. Hij wil anderen graag vertellen over wat fietsen hem oplevert, omdat hij ervan overtuigd is dat meer vetera- nen er baat bij kunnen hebben. “Als het niet goed met me gaat en ik pak mijn fiets, dan kom ik als een ander mens terug. Aan mijn fiets heb ik houvast. Zo zie ik het. Wandelen werkt misschien ook wel, maar fiet- sen heeft iets extra’s: het heeft mis- schien toch te maken met het ritme en de cadans. Voor mij is het belang- rijk dat ik mezelf kan horen fietsen. Ik fiets altijd bewust met een droge ketting, dan maakt het zo’n mooi sjirpend geluid. Dat vind ik heel rustgevend. Als ik met anderen fiets, zeggen ze wel eens: je moet je ketting smeren. Ik zeg nooit waarom ik dat juist zo wil. Maar ik zoek de stille wegen. Dan hoor je de cadans, dat geeft een supergevoel. Je kunt je kop leeg fietsen.”


mei 2018 15


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65