search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Check uw agenda


Agenda voor reünies, tentoonstellingen, her- denkingen, vieringen en overige activiteiten. Teksten (max. 100 woorden) naar Checkpoint, rubriek Agenda, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of agenda@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten. Voor volledige agenda reünies zie website www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten.


Herdenkingen en vieringen 4H01 Memorial Day.


Datum: 27 mei 2018.


Locatie: Amerikaanse begraafplaats, Begraafplaats 1 te Margraten (aanvang 15.00 uur).


Info: tel: 043-4072070, https://www.abmc.gov.


4H02 Indië-herdenking en lokale


veteranenmiddag in Oud-Beijerland. Datum: 23 juni 2018.


Reünies 4R01 Reünie 322 Spitfire Squadron,


Indië-periode. Datum: 24 mei 2018.


Locatie: voormalige vliegbasis Soesterberg, De Villa. Info en aanmelding: secr. 322 Spitfire Squadron Indië-periode, E.K. Boseker- v.d. Putten, Egelantier 58, 4873 EN Etten-Leur, tel: 076-5013008, e-mail: bosescha@outlook.com.


4R02 Reünie postactieve hondengeleiders KLu, 58ste open eindwedstrijd surveillance diensthonden van het Commando Luchtstrijdkrachten. Deze eindwedstrijd is opengesteld voor hondengeleider teams van het CLSK en CDC (DBBO).


Datum: 14 juni 2018.


Locatie: DHC Vliegbasis Gilze-Rijen. Aanmelding: e-mail: g.koelink.01@mindef.nl.


4R03 Reünie Dutch Infantry Coy 2. Datum: 23 juni 2018.


Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info en aanmelding: Oscar Bensbach, tel: 06-54338218, e-mail: dutchinfcoy2@gmail.com.


4R04 Reünie 928e Afd. Lt. Lua Nieuw- Guinea 1962.


Datum: 5 oktober 2018.


Locatie: Kumpulan Bronbeek te Arnhem. Info en aanmelding (alle bekende adressen hebben in mrt een uitnodiging ontvangen): Joop de Ruiter, tel: 050- 5034550, e-mail: joop.deruiter@hetnet.nl, website: www.nng928.veteranen.nl.


4R05 Reünie 17 inf. bat. Chassé. NNG. Datum: 12 oktober 2018. Locatie: Gen.maj. De Ruyter van Steveninckkazerne te Oirschot. Info en aanmelding (uitnodigingen worden eind mei toegezonden aan alle bij de secretaris bekende adressen): Jos Rijnhart, Ten Veldestraat 42, 3454 EM De Meern, e-mail: xrijnhartj@ziggo.nl.


44 mei 2018


Locatie: vanaf gemeentehuis te Oud- Beijerland (samenkomst vanaf 13.30 uur) vertrekt om 14.00 uur onder muzikale begeleiding een tocht naar het Indië-monument aan de Mariniersweg. Na afloop is er vanaf 15.00 uur een informeel samenzijn, themaprogramma en afsluitend Indisch buffet in het gemeentehuis.


Info: Dominic Hoogsteder jr., tel: 0186- 623589, e-mail: dominic@veteranen.nl.


4H03 Herdenking/reünie slachtoffers


van de Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg.


Datum: 25 augustus 2018. Locatie: Drie-Pagodenmonument op Landgoed Bronbeek te Arnhem (aanvang: 10.45 uur, bloemen defilé: 11.45 uur). Info: Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS), Velperweg 147, 6824 MB Velp, e-mail: info@shbss.nl, website: www.shbss.nl.


4H04 Herdenking ter herinnering


aan de gesneuvelde Zeeuws-Vlaamse militairen in voormalig Oost-Indië. Datum: 31 augustus 2018.


Locatie: monument nabij verzorgingshuis Bachten Dieke te Terneuzen (aanvang:14.00 uur, aansluitend krans- en bloemlegging bij het monument. Na afloop is er een informeel samenzijn). Info: secr. Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen, K. Schrier: tel: 0115-696917, e-mail: schrier@zeelandnet.nl.


4H05 Herdenking gesneuvelde Dalfser


en Nieuwleuser militairen in Ned.- Oost-Indië.


Datum: 8 september 2018 (aanvang 14.00 uur).


Locatie: begraafplaats aan de Ruitenborgstraat te Dalfsen. Info: Veteranen Contact Dalfsen, Th. Klein, tel: 06-51365466, e-mail: veteranencontact.dalfsen@gmail.com.


Tentoonstellingen en musea 4T01 In het programma van het


themajaar Jaar van het verzet wordt in verschillende projecten aandacht gegeven aan de tot nu toe onderbelichte rol van vrouwen in het verzet. In de expositie De vrouw als spil van het verzet (5 okt t/m 19 mei 2019) in het Nationaal Onderduikmuseum, Aalten is meer te zien over Heleen Kuipers. De Stichting Aletta en vrouwen na WO2 wil de aandacht verbreden door vragen te stellen over de drijfveren van het verzet van vrouwen tijdens WO2 tot aan de huidige tijd. Zo zijn er in het kader van het themajaar nog opnamen gemaakt van verzetsvrouwen Betty Bausch-Polak, Freddy Dekker-Oversteegen en Selma van de Perre-Velleman. In het Museon wordt t/m 14 okt een tentoonstelling over de onderduikkinderen van Ru Paré gepresenteerd (zie Checkpoint 3T06). In Nationaal Monument Kamp Vught is t/m 1 juli 2018 de expositie Vrouwen in verzet: Hannie, Truus en Freddie te zien (zie Checkpoint 2T05). Info: www.jaarvanverzet.nl.


MAJOR ROBERT CAIN


Portretfoto van Cain. Collectie Staffordshire Regiment Museum. Portrait photograph of Cain. From the Staffordshire Regiment Museum Collection.


Portretfoto van Cain, na de oorlog. Familiecollectie Cain. Portrait of Cain, VC, after the war. Family Cain Collection.


“B” Compagnie, 2e bataljon van het South Staffordshire Regiment, 1943. | “B” Company, 2nd Battalion the South Staffordshire Regiment, 1943.


4T02 Tot 1 oktober is de expositie For Valour te zien in Airborne Museum Hartenstein. In For Valour worden de hoogste Britse militaire onderscheidingen die naar aanleiding van de Slag om Arnhem zijn uitgereikt voor het eerst in de geschiedenis gezamenlijk gepresenteerd. For Valour brengt een hommage aan alle Britse militairen voor hun getoonde moed tijdens de Slag om Arnhem, gesymboliseerd door diegenen die werden onderscheiden met het Victoria Cross (VC). Deze vijf VC’s vertellen de aangrijpende verhalen van luitenant


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65