search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Minister opent Vredesbolwerk van het vfonds


Minister van Defensie Ank Bijleveld opende op vrijdag 6 april het nieuwe pand van het vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg, in de Utrechtse bin- nenstad met de naam ‘Vredesbolwerk’. Een naam die afgeleid is van de locatie aan het Lucasbolwerk en het pand dat een van de zestiende-eeuwse werken was om Utrecht te verdedi- gen tegen ongewenste indringers. Bijleveld: “Ik vind het fraai dat juist op deze plek nu een ontmoetingsplek staat. Met recht een ‘vredesbolwerk’.” Bij de drukbezochte opening van het pand waren naast tal van vertegenwoordigers van veteranenorganisaties ook de ambassadeurs van Duitsland en Polen aanwezig. “Mooier en symbolischer kun je het niet krijgen bij het openen van een waarlijk vredesbolwerk in het geografisch centrum van Nederland”, stelt Robert Croll, voorzitter van de Raad van Bestuur van het vfonds. Het vfonds, dat na de oorlog werd opgericht door de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- slachtoffers (BNMO), heeft zich naast zijn steun voor vetera- nenactiviteiten de laatste jaren ook als partner van vele pro- jecten op het gebied van vrede en vrijheid ontwikkeld. In het Vredesbolwerk huizen dan ook andere organisaties die zich op de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar vrijheid richten, zoals de stichting Liberation Route Europe. Tijdens de bijeenkomst werd aan oud-IGK luitenant-generaal b.d. Cees de Veer het Ereteken voor Verdienste in goud uitge- reikt door de minister van Defensie. Bijleveld stelde dat De


Oud-IGK Cees de Veer ontvangt het Ereteken voor Verdienste in goud uit handen van minister van Defensie Ank Bijleveld. Foto: ministerie van Defensie


Veer veel heeft betekend voor veteranen. Na zijn carrière bij Defensie zette hij zijn ervaring in bij het ABP en het vfonds waarvan hij onlangs als vicevoorzitter afscheid nam. “Mede dankzij u kwam de Veteranenwet tot stand, een ongelofelijk belangrijke mijlpaal in de zorg voor onze veteranen. Via uw rol bij het ABP heeft u ook veel kunnen doen voor veteranen op het gebied van schuldhulpverlening. Daarvoor verdient u erkenning”, aldus Bijleveld. (FL)


Nieuwe missie Afghanistan?


Het kabinet overweegt een nieuwe missie naar Afghani- stan. Het zou gaan om twintig tot dertig commando’s en mariniers die in Mazar-i-Sharif de Afghaanse special forces opleiden in hun strijd tegen de taliban. In mei wordt een voorstel hiervoor voorgelegd aan de Tweede Kamer. Een verkenningsmissie eind maart heeft uitge- wezen dat deze missie haalbaar en wenselijk is. Op dit


moment zitten er al honderd Nederlandse militairen in het gebied om Afghaanse troepen te trainen. De taak van de commando’s en mariniers wordt vermoedelijk gevaar- lijker, omdat de training van special forces vaak buiten de trainingskampen plaatsvindt. Nederland zou hiermee tegemoetkomen aan de vraag van bondgenoot Amerika om meer troepen naar Afghanistan te sturen. (LvD)


Mee op missie dankzij Veterans’ View


In de Basis in Doorn is op 24 april de interactieve opstelling Veterans’ View onthuld. De installatie nodigt het publiek uit om door de ogen van vijf veteranen mee te gaan op missie. Zo kan men ervaren wat zij beleefden tijdens hun inzet in dienst van de vrede. Zo deelt Manja Blok haar ervaringen als F-16-piloot in Bosnië, neemt Roy Schuurmans de bezoe- ker mee naar Rwanda in 1994 en vertelt Elie Schilt over zijn missie naar Korea in de jaren vijftig. Veterans’ View wordt de komende jaren ingezet in de publieke ruimte om verhalen van veteranen te delen en zo verder te werken aan het bestendigen en bevorderen van maatschappelijke erken- ning en waardering. De installatie is bedoeld voor plaatsing in openbare ruimten zoals de hal van een gemeentehuis, musea, overheidsgebouwen, scholen of andere plaatsen waar publiek komt. Veterans’ View staat tot eind mei in de Basis in Doorn en verhuist dan naar het stadhuis in Den Haag. (JR)


De interactieve opstelling Veterans’ View (still uit presentatiefilmpje). mei 2018 7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65