search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Mei 1940-boeken met speciale korting voor veteranen


Militaire ooggetuigen. De strijd in mei 1940 – Gielt Algra


“Ik schoot die Duitsers te barsten!”


Dansen in schuilkelders – Johanna Wycoff-de Wilde


Mijn dagboek uit de Tweede Wereldoorlog


Nach Holland. De meidagen van 1940 door Duitse ogen – Gerard Groeneveld


Het boek komt voort uit de interview- collectie van het Veteraneninstituut waarbij meer dan duizend veteranen zijn geïnterviewd. De laatste militaire ooggetuigen van mei 1940 vertellen in eigen woorden wat zich heeft afge- speeld op het strijdtoneel, van de Grebbeberg tot de kazematten en van de Peel-Raamstelling tot de gevechten rond de vliegvelden in de Randstad.


Militaire ooggetuigen. De strijd in mei 1940 – Gielt Algra Winkelprijs: € 24,95 Kortingsprijs voor veteranen: € 14,95


In mei staan we stil bij de bevrijding van de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog. Dit boek sluit hier naad- loos op aan. Een aangrijpend dagboek over de oorlog en over de bezetting en de bevrijding van Nijmegen. Gezien door de ogen van een 14-jarig meisje dat woonde in Nijmegen en in de oorlog volwassen werd.


Mei, 1945: Bevrijdingsdag ‘Vijf jaar hebben de Duitsers ons bezet gehouden. Je kunt haast niet geloven dat de oorlog voorbij is. Daar zullen we aan moeten wennen. Het lijkt onwer- kelijk. Zaterdagavond 5 mei was er overal vuurwerk en werd er gedanst en gefeest.’ (Fragment uit het boek)


Dansen in schuilkelders – Johanna Wycoff-de Wilde Winkelprijs: € 24,50 Kortingsprijs voor veteranen: € 14,50


10 mei 1940 werd Nederland ruw mee- gesleurd in een wereldoorlog die Hitler het jaar daarvoor in gang had gezet. De populariteit van fotografie in het voor- oorlogse Duitsland en aanmoediging ervan vanuit het Duitse leger maakten dat duizenden soldaten een fotocamera meenamen in de strijd. Omdat ze voor privégebruik waren bestemd, bleven hun kiekjes – voor zover die niet door de oorlogsomstandigheden verloren gingen – decennialang verborgen. Gerard Groeneveld verzamelde meer dan tien jaar dergelijke oorlogsfoto’s, waarvan een significante selectie in dit boek is opgenomen. Daarmee wordt, vaak voor het eerst, een verrassende blik geboden op die traumatische mei- dagen van 1940.


Nach Holland. De Meidagen van 1940 door Duitse ogen – Gerard Groeneveld Winkelprijs: € 29,95 Kortingsprijs voor veteranen: € 27,50


Deze drie boeken zijn met veteranenkorting uitsluitend te bestellen in de webshop van www.qvuitgeverij.nl.


Volg de instructies op de website (klik rechtsboven op ‘veteranenkorting’) om u aan te melden en te profiteren van de veteranenkorting.


U kunt ook het verschuldigde bedrag overmaken op banknummer NL 14 ABNA 0542290448 t.n.v. QV Uitgeverij (tel. 024-3243653) te Nijmegen o.v.v. de titel van het boek en uw adres. De actie loopt van 17 mei tot 16 juni.


Veteranen- korting €


10,-


Veteranen- korting €


10,-


Veteranen- korting €


2,45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65