search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Collaboratie en verzet in Nijmegen


Historicus Louis Rogier begon in de jaren vijf- tig voortvarend aan de geschiedschrijving van Nijmegen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, maar tot een grote publicatie kwam het niet. ‘Voor velen te pijnlijk’, zo luidde in 1962 de verklaring en Rogier was zich inmiddels gaan wijden aan de geschiedschrijving van Vroom & Dreesmann. Het geeft maar aan hoe gevoelig dit onderwerp decennialang is gebleven. Historicus Lennert Savenije maakt nu, ook gebruikma- kend van diens aantekenin- gen, het karwei van Rogier af en promoveerde met zijn onderzoek Nijmegen, colla- boratie en verzet aan de


Radboud Universiteit in Nijmegen. Het gelijknamige boek, met als ondertitel Een stad in oorlogstijd, is een veelomvattend werk waarin de periode van 1936 tot 1954 eerst internationaal, vervol- gens nationaal en ten slotte toegespitst op Nijmegen beschreven wordt. Het leest soms wat omslachtig, maar daardoor worden de motie- ven waarom Nijmegenaren kozen voor collaboratie of verzet een stuk inzichtelij- ker. In verschillende (oologs)- fasen verdeeld, levert dat geen boek op dat je in één ruk uitleest. Wel toont Save- nije aan dat de grens tussen collaboratie en verzet lang niet altijd scherp te trekken is, wat dat betreft past het


boek naadloos bij het thema van de Checkpoint-editie van vorige maand. Een lijvig boek dat zeker voor lezers die de stad Nijmegen en haar turbulente oorlogsgeschie- denis een beetje kennen, buitengewoon boeiende stof oplevert. Daarbij kom dat het prachtig vormgegeven is met soms unieke zwart-witfoto’s die de inhoud fraai illustre- ren. (FL)


Nijmegen, collaboratie en verzet. Een stad in oorlogs- tijd – Lennert Savenije 526 pagina’s, rijk geïllus- treerd € 34,50 Uitgeverij Vantilt, Nijmegen www.vantilt.nl ISBN 9789460043789


Kort Missieverzen


De winnaar van de Checkpoint- gedichtenwedstrijd heeft nu een eigen bundel gepubliceerd. Libanonveteraan Wilte van Hou- ten won in december 2015 met het gedicht ‘De hospikken’. Dat gedicht is ook te vinden in zijn bundel Patrouille en andere missieverzen.


Patrouille en andere missieverzen – Wilte van Houten 32 pagina’s € 11,45 (plus € 2,50 verzendkosten) Uitgeverij Vliedorp, Houwerzijl email: mail@zolderman.nl www.zolderman.nl/vliedorp/ vliedorp_gedichten.html


Biografieën Ridders MWO


Eind maart verschenen er beknopte biografieën van Ed Fulmer en Ken Mayhew. De Amerikaanse Fulmer en de Britse Mayhew kregen beiden een Militaire Willems-Orde (MWO) voor hun moedige optreden in de Tweede Wereldoorlog. Koning Willem- Alexander schreef het voorwoord bij de boekjes en Ridders MWO Marco Kroon en Gijs Tuinman het nawoord. Beide biografieën bevatten ook een Engelstalig deel.


Edward Simons Fulmer/Kenneth George Mayhew – Laurens van Aggelen 88/96 pagina’s € 16,50 per titel White Elephant Publishing, Arnhem www.we-publishing.nl ISBN 9789079763207 / 9789079763184


mei 2018


29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65