search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
og steeds jn’


Na 20 jaar PTSS door missie in Libanon


waarmee hij al jaren te kampen heeft. Naast herbelevingen en nacht- merries zijn dat vooral gevoelens van schuld, onrust, boosheid, woede, paniek en angst. En dat is niet alles. “Ik ervaar dagelijks veel lichamelijke pijn, die is veroorzaakt door stress en blootstelling aan restbesmetting van chemische stoffen, verarmd uranium, pesticiden en rook van de oliebranden tijdens de Golfoorlog. Ik heb dagelijks spierpijn, spierkram- pen, zenuwpijn, gewrichtspijn en ontstekingen.” Ook Hanenburg vond het een eer, maar ook spannend om voor zo’n internationaal publiek zijn verhaal te mogen vertellen. “Er zat natuurlijk een behoorlijke emotionele lading achter. Ik kon in de voorbereiding en tijdens het vertellen van mijn verhaal goed merken dat het allerlei gedachten en gevoelens omhoog bracht, die mij behoorlijk van mijn stuk brachten.” De reacties noemt hij ongelofelijk mooi en warm. “Van tientallen men- sen heb ik achteraf bedankjes en een omhelzing gekregen en iedereen heeft zijn bewondering uitgesproken. In de dagen erna heb ik ook nog hele mooie reacties gekregen van mensen die mij via de mail lieten weten dat ze bijzonder onder de indruk waren van mijn verhaal.”


Luitenant-kolonel KLu Ton van Mastrigt (57) werd drie keer uitgezonden naar respectievelijk het Midden- Oosten in het kader van UNTSO (1986-1988), Soedan (2005-2006) en Palestina (2010). Momenteel is hij werkzaam als stafofficier Veteranenaangelegenheden bij de Inspecteur-Generaal van de Krijgsmacht.


Van Mastrigt vertelde op het con- gres vooral over zijn uitzending als VN-waarnemer in het Midden- Oosten. Daarbij ging hij ook in op een van de vele incidenten die hij in deze turbulente periode heeft meegemaakt in Zuid-Libanon en over wat dat met hem deed. Van Mastrigt vertelde ook over de manier waarop hij in het algemeen omging met incidenten en zijn reactie daarop. De luchtmachtofficier wees op het gebrek aan nazorg destijds en wijdde uit over hoe hij na de uit-


zending tevergeefs probeerde om de draad weer op te pakken. Ten slotte ging hij in op de gevolgen van zijn uitzending en de inciden- ten die hij meemaakte op de lange termijn. “Na meer dan twintig jaar werd bij mij PTSS vastgesteld, maar ik heb er wel mee leren omgaan.” Van Mastrigt las zijn verhaal op het congres niet op van papier. “Mijn verhaal als zodanig had ik wel voorbereid, maar ik heb het gewoon uit het hoofd staan vertel- len. Daarnaast was het vooral bedoeld voor de deelnemers aan het congres en daar heb ik het ook op afgestemd.” Hij kijkt tevreden terug op zijn optreden. “Het spre- ken voor het congres heb ik met plezier gedaan. Voor mij is het een manier om mijn eigen ervaring aan te bieden zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen, vooral bij het voorkomen en genezen van PTSS.” Van Mastrigt noemt het een mooie ervaring om samen met andere veteranen verhalen te delen in onderling begrip. “Na afloop ben ik door een paar mensen aan- gesproken die positief reageerden op mijn verhaal.”


mei 2018


13


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65