search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Na jaren eindelijk klachtenvrij


Herman Tenten (68) ontwikkelde PTSS na zijn uitzending naar Bosnië met Dutchbat 2 en 3 in 1994 en 1995. Na een intensieve therapie is hij nu eindelijk na al die jaren klachtenvrij. Herman opgetogen: “En ik heb het idee dat het blijvend is.”


Door: Anne Salomons Foto: Birgit de Roij


In 1994 ging Herman Tenten als röntgenlaborant naar Potocari, in Bosnië. Oorspron- kelijk was hij ziekenverpleger bij de marine, maar in 1986 kwam hij op vaste wal bij de landmacht terecht en werd sergeant-majoor bij de Geneeskundige Troepen. Voor zijn uitzending kreeg hij een opfriscursus röntgen en echoscopie bij het Centraal Militair Hospitaal, omdat ze in Bosnië een groot gebrek hadden aan radiodiagnos- tisch laboranten.


Schieten op kinderen “Het leeuwendeel van mijn taak in Bosnië was twee keer per week naar het zieken-


huis in Srebrenica gaan om daar op de röntgenafdeling te werken. Daarvan waren de dinsdagen het ergst. Dan werden de kinderen met schotwonden binnengebracht. Op de vuilnisbelt leefden vele honderden weeskinderen die vaak door de Serven, na een zaterdagavond stevige dronkenschap, lukraak werden beschoten. Sommige van die kinderen zijn in mijn armen gestorven”, vertelt Herman. De Serven schoten niet alleen als ‘vermakelijk spel’ op de kinderen, het was ook uit kille berekening. “Het behandelen van die kinderen kostte veel medisch materiaal waar je de Moslimstrij- ders dan weer niet mee kon behandelen.”


Asbest Na deze uitzending ging Herman in 1997 en 2000 weer naar Bosnië, en daarna zelfs


nog twee keer naar Kosovo. Hij was inmiddels al sinds september 1995 onder behan- deling bij een psycholoog. In Kosovo werd hij als toezichthouder asbestverwijdering onterecht door een generaal ruw opzij gezet en bevolen dat hij zijn mond moest houden. Dit omdat hij tegen alle beweringen in na uitgebreid onderzoek had gecon- stateerd dat de militairen absoluut níet waren blootgesteld aan asbest. “Ik was ook in mijn eer aangetast.” De Telegraaf had al meteen schreeuwerig gekopt dat ‘onze jongens in Kosovo op een asbestberg zaten’. Maar asbestvezels waren er helemaal niet gevonden. “De Staat is toen voor 8,6 miljoen opgelicht door valse claims. En ik heb aangifte gedaan bij de marechaussee.”


Woede en angst zijn weg Door deze gebeurtenis brak er iets bij hem, hij was woest en in zijn eer aangetast.


Meerdere therapieën volgden, hij kreeg een EMDR-behandeling tegen zijn woede- uitbarstingen. Het leek aardig te helpen, tot hij in oktober 2016 op televisie de beel- den uit Syrië zag van een man die uit het puinstof kwam met een dood kindje in zijn armen. “Dat heeft me getriggerd.” Dit keer zocht Herman hulp bij PSYTREC. Hij had al van anderen gehoord dat hun intensieve therapie goed werkte. Vijf dagen achter- een doorliep hij een behandeltraject met onder meer EMDR en veel sporten tussen- door. “Ze lieten mij ’s ochtends mijn verhaal en herinneringen vertellen in de tegen- woordige tijd, dat was heel heftig. Tussendoor ging ik sporten en ’s middags moest ik bij de EMDR aan die herinneringen terugdenken, terwijl er geluidjes klonken en dingen in mijn hand trilden. Op die manier werden zenuwbanen als het ware ‘omge- leid’ om zich te vernieuwen. En het heeft gewerkt”, vertelt Herman. “Ik herinner me natuurlijk alles nog, maar zonder de bijgaande emoties van angst en woede. Die zijn weg. Ik ben in maart 2017 ook gestopt met antidepressiva die mijn emoties moesten afvlakken en nachtmerries voorkomen. Ik kan er nu weer over pra- ten en ik heb het idee dat het blijvend is.” Hij verzucht: “Had ik dit maar eerder kun- nen doen, het heeft me toch 22 jaar van mijn leven gekost. Inmiddels heb ik via mijn Facebookpagina en als contactpersoon en nuldelijnsondersteuner van de BNMO ook anderen op het voor mij succesvolle behandeltraject van PSYTREC gewezen.”


32 mei 2018


Dubbel Check


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65